เปลี่ยนภาษา

"บัญชีของฉัน" ซึ่งเป็นหน้าแรกของบัญชี Google ใช้ได้ในภาษาที่ Google มีให้บริการทั้งหมด คุณเปลี่ยนภาษาที่แสดงเป็นภาษาที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของฉัน
  2. ในส่วน "การตั้งค่าบัญชี" ให้เลือกภาษาและเครื่องมือป้อนข้อมูล
  3. เลือกภาษา
  4. เลือก "แก้ไข" แก้ไข เพื่อเปลี่ยนภาษา
  5. เลือกภาษาจากช่องแบบเลื่อนลงและเลือกเลือก
  6. หากคุณเข้าใจหลายภาษา ให้เลือกเพิ่มภาษาอื่น

เมื่อเปลี่ยนค่ากำหนดภาษาแล้ว ให้ปิดและเปิดเบราเซอร์อีกครั้ง ไปที่บัญชีของฉันซึ่งควรแสดงภาษาที่คุณเลือกแล้ว

ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษา

  • การเปลี่ยนภาษาใช้งานไม่ได้: หากภาษาที่แสดงอยู่ในหน้า "บัญชีของฉัน" ไม่ตรงกับภาษาที่คุณเลือก โปรดล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ แล้วลองตั้งค่าภาษาอีกครั้ง 
    • หมายเหตุ: การลบคุกกี้จะเป็นการลบการตั้งค่าที่บันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเคยเข้าชมด้วย
  • ภาษาของฉันไม่อยู่ในรายการ: เรากำลังดำเนินการสนับสนุนภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา แต่ในระหว่างนี้ หากคุณเลือกภาษาหลักที่ยังไม่มีการสนับสนุนในอุปกรณ์บางอย่าง เราอาจขอให้คุณเลือกภาษาอื่นไปก่อน หากเป็นกรณีนี้ คุณจะเห็นภาษาอื่นแสดงอยู่ใต้ภาษาหลักของคุณในหน้าการตั้งค่าภาษา ซึ่งคุณคลิกเพื่อเปลี่ยนภาษาได้
hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร