Mag-delete o magpanumbalik ng Google Account

Makakaapekto ang pag-delete sa iyong Google Account sa lahat ng produktong nauugnay sa account na iyon. Halimbawa, kung gumagamit ka ng Gmail sa i yong account, hindi mo na maa-access ang email na iyon. Hindi mo na rin muling magagamit ang iyong username sa Gmail. Bago i-delete ang iyong account, suriin ang data at mga produktong nauugnay sa iyong account sa Google Dashboard.

Mag-delete ng Google Account

 1. Pumunta sa iyong page ng Mga Setting ng Google Account. Kung nakalimutan mo ang iyong password, maaari mo itong i-reset.
 2. Sa card na Pamamahala ng account, i-click ang I-delete ang Google Account at data. Kung hindi mo nakikita ang link na ito malapit sa ibaba ng page, maaaring ginawa ang iyong account sa pamamagitan ng isang organisasyon o kumpanyang nag-aatas ng ibang mga hakbang para sa pagde-delete.
 3. Kumpirmahin ang pag-delete sa iyong account. Upang gawin ito, kakailanganin mong piliin ang dalawang opsyong ito:
  • "Oo, gusto kong i-delete ang aking account."
  • "Oo, kinikilala ko na may pananagutan pa rin ako sa anumang mga pagsingil na naiipon dahil sa anumang nakabinbing transaksyong pinansyal at nauunawaan ko na sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon, hindi maibibigay ang aking mga kita."

  Ligtas mong mapipili ang huling opsyon kung hindi ka gumamit ng anuman sa mga bayad na produkto ng Google, gaya ng AdWords at Wallet, o kung wala kang mga nakabinbing transaksyong na nauugnay sa mga produktong ito.

I-delete ang iyong impormasyon ng profile sa Google+

Kung gusto mong panatilihin ang iyong Google Account at i-delete lang ang iyong pampublikong profile, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito upang i-delete ang iyong Google+ profile.

Magpanumbalik ng Google Account

Nahihirapan sa pag-recover sa iyong account? Kung gumagamit ka ng iba pang email provider tulad ng Hotmail o Yahoo bilang username para sa iyong Google Account, tiyaking hindi ka gumawa ng isa pang Google Account gamit ang parehong email address na iyon. Hindi maaaring sabay na umiral ang dalawang account na may magkaparehong username, kaya kakailanganin mo munang palitan ang username sa bagong account.

Kung na-delete mo nang hindi sinasadya ang iyong Google Account, mayroon kang maikling panahon upang subukang i-recover ito:

 1. Pumunta sa aming page ng tulong sa password.
 2. Piliin ang "Nakakaranas ako ng iba pang mga problema sa pagsa-sign in."
 3. Sundin ang mga hakbang hanggang sa makakita ka ng link upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan.
 4. I-click ang link upang sagutan ang aming form.
hc_author_kelly

Si Kaley ay kabilang sa Accounts support team at siya ang nagsulat sa page ng tulong na ito. Mangyaring mag-iwan ng mga mungkahi sa ibaba sa kung paano mapapabuti ang kanyang artikulo.