Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

I-delete ang iyong Google Account

Ang pag-delete sa iyong Google Account ay nakakaapekto sa lahat ng data na kaugnay ng account na iyon at anumang ginagamit mong serbisyo tulad ng Gmail, Google Play at YouTube.

Maaari mong i-delete ang iyong Google Account anumang oras, ngunit hindi palaging posible na ma-restore mo ito.

Ano ang mangyayari kapag dinelete mo ang iyong account

Kapag dinelete mo na ang iyong Google Account, hindi mo na magagamit ang sumusunod:

 • Mga serbisyo kung saan kailangan mong mag-sign in tulad ng Gmail, Drive at Calendar.
 • Data na kaugnay ng iyong account tulad ng mga email, larawan at rekord ng mga transaksyon
 • Mga Subscription at content na iyong binili sa YouTube, tulad ng mga pelikula at palabas sa TV
 • Content na binili mo sa Google Play tulad ng mga pelikula, games o musika
 • Impormasyong na-save mo sa Chrome
 • Ang Gmail username mo. Kapag na-delete na ito, hindi mo na ito magagamit muli at hindi ka na makakagawa ng bagong Google Account gamit ang parehong username

Tandaan: Kung ginagamit mo ang iyong Gmail address upang mag-sign in sa ibang mga serbisyo o kung ginagamit mo ito para sa password recovery, siguraduhing na-update mo ang iyong impormasyon sa mga serbisyong iyon bago i-delete ang iyong Google Account.

Kung gumagamit ka ng isang Android device

Kung walang Google account, mawawalan ka na ng access sa ilang app at serbisyo sa iyong Android device tulad ng mga nakalista sa ibaba:

 • Google Play: Hindi ka na makakapag-download o makakapag-update ng mga app o games mula sa Play Store app. Hindi mo na rin magagamit ang mga musika, pelikula, aklat o magasin na binili mo sa Google Play. Kasama dito ang anumang musikang binili mo sa labas ng Google Play na na-upload sa iyong music locker. Ang mga progress ng game, achievement at iba pang data na kaugnay ng iyong Google Account sa Google Play Games ay maaaring mawala.
 • Mga Contact: Sinumang contact na naka-store doon lang sa iyong Google Account ay maaaring mawala. Maaaring hindi na rin ma-sync ang mga contact sa iyong mga device.
 • Drive: Ang data ay hindi na mase-save sa Drive o maba-back up gamit ang Android Backup Service. Kasama dito ang mga larawang kinunan mo gamit ang iyong device o mga dokumentong na-download mula sa mga email. 
Kung gumagamit ka ng Chromebook

Kapag dinelete mo ang iyong Google Account, hindi mo na mahahanap o magagamit ang alinman sa sumusunod sa iyong Chromebook:

 • Anumang mga Chrome app para sa na-delete na account - kapwa libre at may bayad
 • Anumang mga Chrome extension para sa na-delete na account - kapwa libre at may bayad

Magagamit mo pa rin ang Guest mode kapag nag-sign in ka sa iyong Chromebook gamit ang Google Account na hindi pa na-delete.

Bago mo i-delete ang iyong account, mahalagang suriin ang data at mga produktong kaugnay ng iyong account sa Google Dashboard.

I-delete ang iyong Google Account

 1. Mag-sign in sa Aking Account. Kung nakalimutan mo ang iyong password, maaari mo itong i-reset.
 2. Sa seksyon ng "Mga Kagustuhan sa account," piliin ang I-delete ang iyong account o mga serbisyo.
 3. Piliin ang Tanggalin ang Google Account at data.
 4. Suriin kung ano ang iyong dine-delete at lagyan ng check ang parehong box sa ibaba ng page.
 5. Piliin ang I-delete ang Account.

Tandaan: Kung dinelete ang iyong account, mawawalan ka ng access sa iyong data. Inirerekomenda naming i-download mo ang iyong data bago i-delete ang iyong account.

Kung hindi mo masundan ang mga hakbang na ito, maaaring ginawa ang account mo sa pamamagitan ng isang organisasyon o kompanya na humihiling ng ibang mga hakbang para sa pag-delete.

I-delete ang ilang mga serbisyo ng Google mula sa iyong account
 1. Mag-sign in sa Aking Account.
 2. Sa seksyong "Mga Kagustuhan sa Account," piliin ang I-delete ang iyong account o mga serbisyo.
 3. Piliin ang mga serbisyo na gusto mong i-delete at sundin ang mga tagubilin sa screen.

I-restore ang Google Account

May maikling panahon ka upang i-recover ang iyong Google Account kapag dinelete mo ito. Sundan ang mga hakbang dito upang subukang i-restore ang iyong Google Account.