Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

I-delete ang iyong Google Account

Kapag na-delete mo ang iyong Google Account, maaapektuhan ang lahat ng data na nauugnay sa account na iyon at ang anumang serbisyong ginagamit mo, gaya ng Gmail, Google Play, o YouTube.

Maaari mong i-delete ang iyong Google Account anumang oras, ngunit maaaring hindi mo ito ma-restore sa lahat ng pagkakataon.

Maaari mo ring alisin ang iyong account mula sa isang Pixel phoneNexus device o iba pang mga Android device nang hindi dine-delete ang iyong account.

Ano ang mangyayari kapag na-delete mo ang iyong account

Kapag dinelete mo na ang iyong Google Account, hindi mo na magagamit ang sumusunod:

 • Mga serbisyo kung saan kailangan mong mag-sign in tulad ng Gmail, Drive at Calendar.
 • Data na kaugnay ng iyong account tulad ng mga email, larawan at rekord ng mga transaksyon
 • Mga subscription at content na binili mo sa YouTube, gaya ng mga pelikula at palabas sa TV
 • Content na binili mo sa Google Play, gaya ng mga pelikula, laro o musika
 • Impormasyong na-save mo sa Chrome
 • Ang username mo sa Gmail. Kapag na-delete mo na ang iyong username, hindi mo na ito magagamit o ng ibang tao.

Tandaan: Kung ginagamit mo ang iyong Gmail address upang mag-sign in sa iba pang mga serbisyo o kung ginagamit mo ito para sa pag-recover sa password, i-update ang iyong impormasyon sa mga serbisyong iyon bago mo i-delete ang Google Account mo.

Kung gumagamit ka ng Android device

Kapag wala ka nang Google account, hindi mo na maa-access ang ilang app at serbisyo sa iyong Android device, kasama ang mga nakalista sa ibaba:

 • Google Play: Hindi mo na magagawang mag-download o mag-update ng mga app o laro sa Play Store. Hindi mo na rin magagamit ang mga musika, pelikula, aklat o magazine na binili mo sa Google Play. Kasama dito ang anumang musikang binili mo sa labas ng Google Play na na-upload sa iyong music locker. Ang mga progress ng game, achievement at iba pang data na kaugnay ng iyong Google Account sa Google Play Games ay maaaring mawala.
 • Mga Contact: Sinumang contact na naka-store doon lang sa iyong Google Account ay maaaring mawala. Maaaring hindi na rin ma-sync ang mga contact sa iyong mga device.
 • Drive: Ang data ay hindi na mase-save sa Drive o maba-back up gamit ang Android Backup Service. Kasama rito ang mga larawang kinukunan mo gamit ang iyong device o ang mga dokumentong nada-download mula sa mga email. Hindi mo magagawang mag-download o mag-upload ng mga file. 
Kung gumagamit ka ng Chromebook

Kapag na-delete mo ang iyong Google Account, hindi mo na mahahanap o magagamit ang alinman sa mga sumusunod sa iyong Chromebook:

 • Anumang Chrome app sa na-delete na account - may bayad man o wala.
 • Anumang extension ng Chrome sa na-delete na account - may bayad man o wala.

Magagamit mo pa rin ang Guest mode at makakapag-sign in ka pa rin sa iyong Chromebook gamit ang isang Google Account na hindi pa nade-delete.

Bago mo i-delete ang iyong account, mahalagang suriin ang data at mga produktong kaugnay ng iyong account sa Google Dashboard.

I-delete ang iyong Google Account

 1. Mag-sign in sa Aking Account. Kung nakalimutan mo ang iyong password, maaari mo itong i-reset.
 2. Sa seksyon ng "Mga Kagustuhan sa account," piliin ang I-delete ang iyong account o mga serbisyo.
 3. Piliin ang Tanggalin ang Google Account at data.
 4. Suriin kung ano ang iyong dine-delete at lagyan ng check ang parehong box sa ibaba ng page.
 5. Piliin ang I-delete ang Account.

Tandaan: Kung dinelete ang iyong account, mawawalan ka ng access sa iyong data. Inirerekomenda naming i-download mo ang iyong data bago i-delete ang iyong account.

Kung hindi mo masundan ang mga hakbang na ito, maaaring ginawa ang account mo sa pamamagitan ng isang organisasyon o kompanya na humihiling ng ibang mga hakbang para sa pag-delete.

I-delete ang ilang mga serbisyo ng Google mula sa iyong account
 1. Mag-sign in sa Aking Account.
 2. Sa seksyong "Mga Kagustuhan sa Account," piliin ang I-delete ang iyong account o mga serbisyo.
 3. Piliin ang mga serbisyo na gusto mong i-delete at sundin ang mga tagubilin sa screen.

I-restore ang Google Account

May maikling panahon ka upang i-recover ang iyong Google Account kapag dinelete mo ito. Sundin ang mga hakbang dito upang subukang i-restore ang iyong Google Account.