I-delete ang iyong Google Account

Made-delete mo ang iyong Google Account anumang oras. Kung magbabago ang iyong isip, maaaring hindi mo ito ma-recover.

Hakbang 1: Alamin kung ano ang ibig sabihin ng pag-delete ng iyong account

 • Mawawala sa iyo ang lahat ng data at content sa account na iyon, tulad ng mga email, file, kalendaryo, at larawan.
 • Hindi mo magagamit ang mga serbisyo ng Google kung saan ka nag-sign in gamit ang account na iyon, tulad ng Gmail, Drive, Calendar, o Play.
 • Mawawalan ka ng access sa mga subscription at content na binili mo gamit ang account na iyon sa YouTube o Google Play, tulad ng mga app, pelikula, laro, musika, at palabas sa TV.

Higit pang data at content na mawawala sa iyo

 • Ang impormasyong na-save mo sa Chrome, tulad ng mga bookmark.
 • Ang iyong Gmail address. Hindi makakarating sa iyo ang mga email na ipinadala sa address na iyon. Hindi mo na muling magagamit o ng kahit sino ang iyong address.
Kung gumagamit ka ng Android device

Hindi mo na magagamit ang ilang app at serbisyo sa iyong device.

Google Play

 • Hindi mo magagawang kumuha o mag-update ng mga app o laro mula sa Play Store.
 • Hindi mo magagamit ang mga musika, pelikula, aklat, o magazine na binili mo.
 • Mawawala sa iyo ang anumang musikang binili mo sa ibang lugar at idinagdag sa Google Play.
 • Maaaring mawala sa iyo ang progress sa laro, mga achievement, at iba pang data ng Google Play mula sa iyong account.

Mga Contact

Mawawala sa iyo ang mga contact na naka-store lang sa Google Account mo at hindi nakahiwalay sa iyong device.

Drive

 • Hindi mase-save sa Drive ang data. Kasama sa data na ito ang mga larawang kinunan gamit ang iyong device o mga file na na-download mula sa mga email.
 • Hindi mo magagawang i-download o i-upload ang mga file sa na-delete na account.
Kung gumagamit ka ng Chromebook

Hindi mo magagamit ang anumang libre at bayad na app o extension ng Chrome para sa na-delete na account.

Magagawa mo pa ring:

 • Pahintulutan ang iba na pansamantalang gamitin ang iyong Chromebook
 • Mag-sign in gamit ang Google Account na hindi na-delete

Hakbang 2: Suriin at i-download ang iyong impormasyon

Bago mo i-delete ang iyong account:

Hakbang 3: I-delete ang iyong account

Tandaan: Kung mayroon kang mahigit sa isang Google Account, hindi made-delete ang ibang account kapag may na-delete kang isa.

 1. Pumunta sa I-delete ang iyong Google Account.
 2. Suriin ang dine-delete mo at sundin ang mga tagubilin.

Alisin ang iba pang serbisyo sa iyong Google Account

Kung ayaw mong i-delete ang iyong buong Google Account, alamin kung paano:

Alisin ang Google Account sa iyong device

Upang alisin ang account sa iyong device nang hindi ito dine-delete, sundin ang mga tagubilin sa ibaba. Kung hindi mo nakikita ang iyong device, pumunta sa site ng suporta ng gumawa.

I-recover ang iyong account

Kung nagbago ang iyong isip o na-delete mo ang iyong account nang hindi sinasadya, maibabalik mo ito. Alamin kung paano i-recover ang iyong account.