Μήνυμα "Επαλήθευση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google"

Εάν λάβατε εσφαλμένα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης λογαριασμού, πιθανότατα κάποιος άλλος χρήστης καταχώρισε κατά λάθος τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενώ προσπαθούσε να ανακτήσει τον δικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν υποβάλλατε το αίτημα, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας. Μπορείτε να αγνοήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης και ο λογαριασμός δεν θα επαληθευτεί.

Εάν κάνατε κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης λογαριασμού κατά λάθος, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον λογαριασμό ή αν θα τον διαγράψετε. Σε κάθε περίπτωση, για να συνδεθείτε, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.