Μήνυμα "Επαλήθευση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google"

Εάν λάβατε εσφαλμένα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης λογαριασμού, πιθανόν κάποιος άλλος χρήστης καταχώρισε εσφαλμένα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενώ προσπαθούσε να δημιουργήσει λογαριασμό για κάποια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν υποβάλλατε εσείς το αίτημα, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας. Μπορείτε να αγνοήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης και ο λογαριασμός δεν θα επαληθευτεί.

Για να εμποδίσετε κάποιον άλλον χρήστη να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για έναν διαφορετικό Λογαριασμό Google, ακολουθήστε τα βήματα για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό.

Εάν κάνατε ακούσια κλικ στον σύνδεσμο για να επαληθεύσετε τον λογαριασμό, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα διαγράψετε αυτόν τον λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, για να συνδεθείτε, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.