Cena

Vytvoření a používání účtu Google je bezplatné. S účtem Google získáte přístup do následujících služeb:

  • bezplatné služby Google, například Gmail, Skupiny Google, Picasa, Webová historie a další,
  • služby AdWords a Google Checkout.

Pokud nemáte účet Google, můžete si jej vytvořit.

hc_author_kelly

Kaley je členem týmu podpory služby Účty a autorkou této stránky nápovědy. Níže jí můžete sdělit návrhy, jak by tento článek mohla zlepšit.