Liên kết xác minh không hoạt động

Nếu liên kết xác minh của bạn không hoạt động, có thể do hệ thống email của bạn đã làm hỏng liên kết này. Nếu liên kết xác minh không thể nhấp vào hoặc một phần của liên kết bị cắt, vui lòng sao chép và dán toàn bộ URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn Enter.

Cũng có thể liên kết xác minh này đã hết hạn. Chúng tôi đặt thời gian hết hạn tương đối ngắn để bảo vệ bạn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thông tin tài khoản mà bạn đã nhập. Để yêu cầu liên kết xác minh mới, vui lòng truy cập vào trang https://www.google.com/accounts?hl=vi và đăng nhập vào tài khoản Google bằng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã chọn khi tạo tài khoản. Bạn sẽ có tùy chọn để yêu cầu gửi email xác minh mới.

Nếu bạn vẫn không thể xác minh địa chỉ email của mình sau 48 giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi, đồng thời mô tả chi tiết về sự cố, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giải quyết sự cố cho bạn.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích