Tạo mật khẩu mạnh

Việc tạo mật khẩu an toàn là một phần quan trọng trong việc bảo vệ Tài khoản Google của bạn. Mật khẩu mạnh giúp bạn:

 • Giữ an toàn cho thông tin cá nhân
 • Bảo vệ email, tệp và các nội dung khác
 • Ngăn người khác xâm nhập vào tài khoản

Bước 1: Đáp ứng các yêu cầu về mật khẩu

Hãy đặt mật khẩu có 8 ký tự trở lên. Mật khẩu có thể là bất kỳ tổ hợp chữ cái, số và biểu tượng nào.

Bạn không được sử dụng một mật khẩu:

 • Dùng chung cho nhiều tài khoản
 • Bạn đã sử dụng trước đó trên tài khoản của mình

Bước 2: Làm theo các mẹo để tạo mật khẩu mạnh

Một mật khẩu mạnh là mật khẩu mà người khác gần như không thể đoán được. Hãy làm theo các mẹo sau đây để tìm hiểu điều gì làm nên một mật khẩu mạnh rồi áp dụng điều đó với mật khẩu của riêng bạn.

Sử dụng các chữ cái, số và biểu tượng

Kết hợp các loại ký tự khác nhau

Sử dụng kết hợp các ký tự chữ và số (chữ cái và con số) và biểu tượng:

 • Chữ viết hoa. Ví dụ: A, E, R
 • Chữ viết thường. Ví dụ: a, e, r
 • Số. Ví dụ: 2, 6, 7
 • Biểu tượng và ký tự đặc biệt. Ví dụ: ! @ & *

Đề xuất và ví dụ

Hãy thay thế chữ cái bằng số và biểu tượng: Chọn một từ hoặc cụm từ và sử dụng số và biểu tượng thay cho một số chữ cái. Ví dụ:

 • "Lễ Halloween" trở thành "L3Hall0w33n"
 • "Chào tạm biệt" trở thành "Cha0t3mbi2t"

Bạn cũng có thể viết tắt một câu: Nghĩ ra một câu và sử dụng chữ cái đầu của mỗi từ. Ví dụ:

 • "Chú Nam thích bánh chưng rán" trở thành "CNt@bTr!"

Sử dụng mật khẩu dài: Các mật khẩu dài thường mạnh hơn. Vì được phép sử dụng dấu cách, bạn có thể sử dụng cụm từ hoặc các từ dễ nhớ từ bài hát, thơ hoặc châm ngôn yêu thích. Ví dụ:

 • "Một tâm hồn lớn"
 • "Nhớ mùa thu Hà Nội"
 • "Thân em vừa trắng lại vừa tròn"
Tránh sử dụng thông tin cá nhân và các từ phổ biến

Không sử dụng thông tin cá nhân

Tránh sử dụng thông tin mà người khác có thể biết về bạn hoặc có thể dễ dàng tìm hiểu. Ví dụ:

 • Tên vật nuôi của bạn
 • Biệt hiệu của bạn
 • Tên đường phố nơi bạn sinh sống

Không sử dụng các từ phổ biến

Tránh các từ, cụm từ và mẫu đơn giản dễ đoán. Ví dụ:

 • Các từ và cụm từ rõ ràng như "mật khẩu" hoặc "truycap"
 • Các chuỗi ký tự như "abcd" hoặc "1234"
 • Các nhóm ký tự trên bàn phím như "qwerty" hoặc "qazwsx"
 • Bất kỳ ví dụ nào trong bài viết này, như "L3Hall0w33n" hoặc "CNtacmps"
Không sử dụng lại mật khẩu

Hãy sử dụng mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản quan trọng của bạn, như tài khoản email và tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Việc sử dụng lại mật khẩu có nhiều rủi ro. Nếu ai đó tìm ra mật khẩu của bạn cho một tài khoản, người đó có thể đăng nhập vào các tài khoản khác và truy cập vào email, địa chỉ hay thậm chí cả tiền của bạn.

Bước 3: Giữ an toàn cho mật khẩu

Sau khi bạn tạo một mật khẩu mạnh, hãy thực hiện các bước để giữ an toàn cho mật khẩu đó.

Không hiển thị mật khẩu của bạn

Tránh để lại ghi chú có mật khẩu trên máy tính hoặc bàn làm việc. Những người đi ngang qua có thể dễ dàng lấy trộm và sử dụng thông tin này để đăng nhập bằng tên bạn.

Sử dụng công cụ để quản lý mật khẩu

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhiều mật khẩu, hãy cân nhắc việc sử dụng một trình quản lý mật khẩu đáng tin cậy. Hãy dành thời gian để tìm hiểu đánh giá và uy tín của các dịch vụ này.

Tìm hiểu cách bạn có thể đăng nhập vào các trang web khác nhau bằng mật khẩu đã lưu trên Chrome.

Có biện pháp dự phòng nếu bạn quên mật khẩu

Để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào Tài khoản Google của mình nếu không thể đăng nhập, hãy thêm tùy chọn khôi phục. Bạn có thể tìm hiểu cách thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục tại đây.

Tùy chọn khôi phục giúp bạn đặt lại mật khẩu của mình nếu:

 • Bạn quên mật khẩu
 • Bạn nghĩ rằng có ai đó đang sử dụng tài khoản của mình
 • Bạn không thể đăng nhập vì một lý do khác

Tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn

Hãy tìm hiểu cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?