Vytvorenie silného hesla a zvýšenie zabezpečenia účtu

Bezpečné heslo a aktuálne informácie na obnovenie pomáhajú chrániť váš účet Google.

1. krok: vytvorte si silné heslo

Silné heslo pomáha:

 • chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov;
 • chrániť vaše správy, súbory a ďalší obsah;
 • zabrániť prístupu cudzích osôb do vášho účtu.

Splnenie požiadaviek na heslo

Vytvorte heslo s minimálne ôsmimi znakmi. Použite ľubovoľnú kombináciu písmen, číslic a symbolov (iba znaky štandardu ASCII). Diakritika a znaky s diakritikou nie sú podporované.

Nemôžete použiť heslo, ktoré:

 • je obzvlášť slabé, ako napríklad „heslo123“;
 • ste už vo svojom účte predtým použili;
 • sa začína alebo končí medzerou.

Riaďte sa tipmi, ako vytvoriť dobré heslo

Silné heslo môže byť ľahko zapamätateľné pre vás, ale takmer neuhádnuteľné pre ostatných. Prečítajte si nasledujúce tipy a zistite, aké heslo je dobré. Potom si podľa nich vytvorte vlastné heslo.

Vytvorte jedinečné heslo

Pre každý dôležitý účet použite iné heslo (napríklad e‑mailový účet a účet na internetové bankovníctvo).

Opätovné používanie rovnakých hesiel pre dôležité účty je riskantné. Ak niekto zistí heslo jedného účtu, môže tak získať prístup k vašej e‑mailovej adrese, dokonca aj k peniazom.

Tip: Ak je pre vás ťažké zapamätať si viacero hesiel, prečítajte si, ako spravovať uložené heslá pomocou nástroja.

Vytvorte si dlhšie a ľahšie zapamätateľné heslo

Dlhé heslá sú silnejšie, takže si vytvorte heslo s aspoň ôsmimi znakmi. Tieto tipy vám pomôžu vytvoriť dlhšie heslá, ktoré sa ľahšie pamätajú. Skúste použiť:

 • text skladby alebo básne;
 • zmysluplný citát z filmu alebo prejavu;
 • úryvok z knihy;
 • skupinu slov, ktorej rozumiete;
 • skratku (vytvorte heslo z prvých písmen slov vo vete).

Nevyberajte heslá, ktoré môžu uhádnuť:

 • osoby, ktoré vás poznajú;
 • osoby, ktoré si môžu zobraziť ľahko prístupné informácie (napríklad váš profil sociálnych médií).

Nepoužívajte osobné údaje ani bežné slová

Nepoužívate osobné údaje

Nevytvárajte heslá z informácií, ktoré môžu iní poznať alebo ľahko zistiť. Príklady:

 • prezývka alebo iniciály;
 • meno dieťaťa alebo domáceho zvieraťa;
 • dôležité dátumy narodenia alebo roky;
 • názov ulice;
 • čísla z adresy.

Nepoužívajte bežné slová ani zaužívané výrazy

Nepoužívajte jednoduché slová, frázy ani zaužívané výrazy, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť. Príklady:

 • predvídateľné slová, napr. „heslo“ alebo „vstupit“;
 • sekvencie, napr. „abcd“ alebo „1234“;
 • vzory na klávesnici, napr. „qwertz“ alebo „qaywsx“;

Heslá zabezpečte

Keď si vytvoríte silné heslo, podniknite kroky na jeho ochranu.

Skrývajte zapísané heslá

Ak si potrebujte zapísať heslo, nenechajte ho pri počítači ani na stole. Heslá v písomnej podobe uchovávajte na tajnom či uzamknutom mieste.

Spravujte heslá nástrojom

Ak máte ťažkosti zapamätať si viacero hesiel, použite dôveryhodného správcu hesiel. Dôsledne preskúmajte recenzie a reputácie týchto služieb.

Na automatické ukladanie hesiel môžete tiež použiť účet Google.

2. krok: pripravte sa na prípad, keď vaše heslo zistí cudzia osoba

Pomocou informácií na obnovenie vás kontaktujeme, keď v účte zistíme neobvyklú aktivitu.

Pridanie e‑mailovej adresy na obnovenie

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Osobné údaje.
 3. V paneli Kontaktné informácie kliknite na E‑mail.
 4. Kliknite na možnosť Pridať e‑mailovú adresu na obnovenie účtu.

Pridanie telefónneho čísla na obnovenie

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Osobné údaje.
 3. V paneli Kontaktné informácie kliknite na Telefón.
 4. Kliknite na možnosť Pridať telefónne číslo na obnovenie účtu.

Informácie na obnovenie vám môžu pomôcť:

 • zistiť, či váš účet používa niekto iný;
 • prevziať kontrolu nad svojím účtom, ak vaše heslo pozná cudzia osoba;
 • získať prístup do účtu, ak zabudnete heslo alebo sa nemôžete prihlásiť z iného dôvodu.

Zvýšenie zabezpečenia účtu

Získajte prispôsobené rady a zvýšte zabezpečenie svojho účtu.