Jak vytvořit silné heslo

Vytvoření bezpečného hesla je důležitou součástí ochrany vašeho účtu Google. Silné heslo pomáhá:

 • uchovat vaše osobní údaje v bezpečí,
 • chránit vaše e-maily, soubory a další obsah,
 • bránit cizím uživatelům v přístupu k vašemu účtu.

Krok 1: Splňte požadavky na heslo

Heslo musí mít osm nebo více znaků. Může to být libovolná kombinace písmen, číslic a symbolů.

Nelze použít heslo, které:

 • je používáno v mnoha jiných účtech,
 • jste v účtu Google již používali.

Krok 2: Řiďte se tipy pro dobré heslo

Silné heslo prakticky nelze uhodnout. Následující tipy vysvětlují, jak vytvořit silné heslo. Inspirujte se, až budete vytvářet vlastní heslo.

Použijte písmena, číslice a symboly

Zkombinujte různé typy znaků

Použijte kombinaci alfanumerických znaků (písmena a číslice) a symbolů:

 • Velká písmena. Příklady: A, E, R
 • Malá písmena. Příklady: a, e, r
 • Číslice. Příklady: 2, 6, 7
 • Symboly a speciální znaky. Příklady: ! @ & *

Doporučení a příklady

Nahraďte písmena číslicemi a symboly. Vyberte slovo nebo frázi a namísto některých písmen použijte číslice nebo symboly. Příklady:

 • „Starý traktor“ můžete napsat jako „St@RyTr@K+0r“.
 • „Extraliga“ můžete napsat jako „E*Tr4L!g4“.

Zkraťte větu. Vymyslete si nějaké sdělení a vytvořte heslo z prvního písmene každého slova. Příklad:

 • „Strýček Otakar nikdy nedokončil historku, kterou začal vyprávět“ můžete napsat jako „S0nNH,kZv“.

Používejte dlouhá hesla. Delší hesla jsou bezpečnější. Vzhledem k tomu, že jsou povoleny mezery, můžete použít snadno zapamatovatelné věty nebo části oblíbených písní, básní apod. Příklad:

 • „M0je <3 bije pr0 KATKU“
 • „Štěstí = krásná věc, ale $ si za něj nekoupíš“
 • „Za 100 let v rameni bezmasém, svaly mi v železo ztuhly“
Nepoužívejte osobní údaje ani běžná slova

Nepoužívejte osobní údaje

Nepoužívejte údaje, které by mohl znát někdo cizí nebo by je mohl snadno dohledat. Příklady:

 • Jméno vašeho domácího mazlíčka
 • Vaše přezdívka
 • Vaše ulice

Nepoužívejte běžná slova

Vyhněte se jednoduchým slovům, frázím a kombinacím znaků, které lze snadno uhodnout. Příklady:

 • Zřejmá slova a výrazy jako „heslo“ nebo „pustme“
 • Posloupnosti jako „abcd“ nebo „1234“
 • Klávesnicové vzory jako „qwerty“ nebo „qazwsx“
 • Příklady v tomto článku, například „St@RyTr@K+0r“ nebo „S0nNH,kZv“.
Nepoužívejte hesla opakovaně

Pro své účty, zejména pro ty důležité, jako je e-mailový účet nebo účet pro elektronické bankovnictví, používejte různá hesla.

Používání stejných hesel je riskantní. Pokud někdo zjistí vaše heslo pro jeden účet, mohl by se přihlásit i k ostatním účtům a získat přístup k vašemu e-mailu, adrese, nebo dokonce penězům.

Krok 3: Udržujte hesla zabezpečená

Vytvořené silné heslo udržujte v bezpečí.

Nemějte heslo zapsané na viditelném místě

Nenechávejte si poznámky s hesly v okolí počítače nebo na pracovním stole. Vaše údaje by mohl kdokoli snadno zneužít.

Použijte nástroj pro správu hesel

Jestliže se vám nedaří zapamatovat si mnoho hesel, použijte důvěryhodného správce hesel. Při výběru správce hesel se řiďte recenzemi a pověstí dostupných služeb.

Jak se přihlašovat na různé weby pomocí hesel uložených v Chromu

Buďte připraveni na situaci, že zapomenete heslo

Abyste měli jistotu, že se k účtu Google budete moci přihlásit, i když zapomenete heslo, přidejte si možnost obnovení. Jak přidat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro obnovení

Možnost obnovení vám pomůže resetovat heslo v následujících situacích:

 • Zapomněli jste heslo.
 • Domníváte se, že váš účet používá někdo jiný.
 • Nemůžete se přihlásit z jiného důvodu.

Zvýšení zabezpečení účtu

Jak udržovat účet zabezpečený