Izrada jake zaporke

Izrada sigurne zaporke važan je dio zaštite Google računa. Snažna zaporka pomaže:

 • zaštititi vaše osobne podatke
 • zaštititi vaše e-poruke, datoteke i drugi sadržaj
 • spriječiti provale na vaš račun.

1. korak: udovoljite zahtjevima za zaporke

Neka vaša zaporka ima barem osam znakova. To može biti bilo koja kombinacija slova, brojki i simbola.

Ne možete upotrebljavati zaporku:

 • koju upotrebljava mnogo drugih računa
 • koju ste već upotrebljavali na računu.

2. korak: slijedite savjete za dobru zaporku

Snažnu je zaporku gotovo nemoguće pogoditi. Pročitajte ove savjete da biste saznali što čini dobru zaporku, a zatim ih primijenite na vlastitu zaporku.

Upotrijebite slova, brojke i simbole

Kombinirajte različite vrste znakova

Upotrijebite kombinaciju alfanumeričkih znakova (slova i brojki) i simbola:

 • velika slova, na primjer A, E, R
 • mala slova, na primjer a, e, r
 • brojke, na primjer 2, 6, 7
 • simboli i posebni znakovi, na primjer ! @ & *

Preporuke i primjeri

Zamijenite slova brojkama i simbolima: odaberite neku riječ ili izraz i upotrijebite brojke i simbole umjesto nekih slova. Primjeri:

 • "Sretan Božić" postaje "5r3t@nb0ž1ć"
 • "Zdravo za gotovo" postaje "z6r@v0z4go+0vo"

Skratite rečenicu: smislite rečenicu i upotrijebite prvo slovo svake riječi. Primjer:

 • "Mali Branko jede kekse za doručak, ručak i večeru" postaje "m8jk76r1v"

Upotrijebite duge zaporke jer su snažnije. Budući da su bjeline dopuštene, možete upotrijebiti lako pamtljive izraze ili riječi iz svojih omiljenih pjesama, poezije ili citata. Primjer:

 • "daleko 0d oč1ju = DALEKO od <3"
 • "^^^ zvone, nedjelja je, gdje ja pripadam"
 • "Ona je opet, kao prvo, Obično, malo, jadno drvo"
Izbjegavajte osobne podatke i uobičajene riječi

Ne upotrebljavajte osobne podatke

Izbjegavajte upotrebu osobnih podataka koje drugi mogu znati ili lako saznati. Primjeri:

 • ime vašeg ljubimca
 • vaš nadimak
 • ime vaše ulice.

Ne upotrebljavajte uobičajene riječi

Izbjegavajte jednostavne riječi, izraze i uzorke koje je lako pogoditi. Primjeri:

 • očite riječi i izrazi kao što su "zaporka" ili "pustimeunutra"
 • sljedovi kao što su "abcd" ili "1234"
 • sljedovi na tipkovnici kao što su "qwertz" ili "qaywsx"
 • bilo koji od primjera u ovom članku, na primjer "5r3t@nb0ž1ć" ili "m8jk76r1v".
Ne upotrebljavajte istu zaporku za više računa

Upotrebljavajte različite zaporke za svaki svoj važni račun, primjerice za e-poštu i internetsko bankarstvo.

Upotreba iste zaporke za više računa može biti opasna. Ako netko otkrije vašu zaporku za jedan račun, mogao bi se prijaviti i na vaše druge račune i pristupiti vašoj e-pošti, adresi pa čak i novcu.

3. korak: zaštitite zaporke

Nakon što izradite snažnu zaporku, trudite se da je zaštitite.

Ne prikazujte zaporke

Ne ostavljajte bilješke sa zaporkama na računalu ili radnom stolu. Ljudi koji prolaze pored vas mogli bi lako ukrasti te podatke i prijaviti se na vaš račun.

Upotrebljavajte alat za upravljanje zaporkama

Ako imate poteškoća s pamćenjem više zaporki, savjetujemo vam da nabavite pouzdani upravitelj zaporki. Temeljito istražite recenzije i ugled tih usluga.

Saznajte kako se prijaviti na različite web-lokacije pomoću spremljenih zaporki na Chromeu.

Budite spremni ako zaboravite zaporku

Da biste se mogli vratiti na Google račun ako se ne možete prijaviti, dodajte opciju za oporavak. Saznajte kako dodati telefonski broj ili e-adresu za oporavak.

Opcija za oporavak pomaže vam poništiti zaporku:

 • ako zaboravite zaporku
 • ako mislite da netko drugi upotrebljava vaš račun
 • ako se ne možete prijaviti iz nekog drugog razloga.

Poboljšavanje sigurnosti računa

Saznajte kako bolje zaštititi račun.