จัดการประวัติตำแหน่งของคุณ

ประวัติตำแหน่งเป็นการตั้งค่าระดับบัญชี Google ซึ่งจะบันทึกสถานที่ที่คุณนำอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่ละเครื่องไปด้วยโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ไว้
 • คุณเปิดประวัติตำแหน่งไว้ และ
 • อุปกรณ์เปิดการรายงานตำแหน่งอยู่

เมื่อเปิดประวัติตำแหน่ง คุณอาจเห็นประโยชน์มากมายจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึงแผนที่ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ คำแนะนำที่อิงตามสถานที่ที่คุณเคยไป ความช่วยเหลือในการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ การอัปเดตการจราจรแบบเรียลไทม์สำหรับการเดินทาง และโฆษณาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 • ประวัติตำแหน่งในบัญชี Google จะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น และจะเปิดเมื่อคุณเลือกใช้บริการนี้เท่านั้น
 • คุณอาจหยุดใช้ประวัติตำแหน่งชั่วคราวได้ทุกเมื่อในส่วนควบคุมกิจกรรมของบัญชี Google
 • คุณเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติตำแหน่ง โดยจะดูสถานที่ที่คุณเคยไปได้ในไทม์ไลน์ของ Google Maps รวมถึงแก้ไขหรือลบข้อมูลผ่านไทม์ไลน์ได้ด้วย
หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

คุณปิดประวัติตำแหน่งของบัญชีได้ทุกเมื่อ หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่านี้แก่คุณก่อน เมื่อให้สิทธิ์แล้ว คุณจึงจะใช้ประวัติตำแหน่งเหมือนผู้ใช้คนอื่นได้

 1. ไปที่ส่วน "ประวัติตำแหน่ง" ของบัญชี Google
 2. เลือกว่าจะให้บัญชีหรืออุปกรณ์รายงานประวัติตำแหน่งให้ Google ทราบได้หรือไม่
  • บัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมด: เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งที่ด้านบน
  • อุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น: ในส่วน "อุปกรณ์นี้" หรือ "อุปกรณ์ในบัญชีนี้" ให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ที่ต้องการ

เมื่อประวัติตำแหน่งเปิดอยู่

 • Google จะได้รับประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้และเปิดการรายงานตำแหน่งไว้เท่านั้น
 • คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการรายงานตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้และจำกัดอุปกรณ์ที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อรวมไว้ในประวัติตำแหน่งได้ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าประวัติตำแหน่ง คุณอาจเลือกที่จะทำดังต่อไปนี้
  • รายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น
  • รายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง
  • ปิดประวัติตำแหน่งของบัญชี Google โดยจะไม่มีการรายงานตำแหน่งจากอุปกรณ์ใดเลย และจะไม่มีการบันทึกประวัติตำแหน่งใหม่ลงในบัญชีของคุณ
 • การตั้งค่าสำหรับบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น บริการตำแหน่งของ Google และบริการหาอุปกรณ์ของฉัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อประวัติตำแหน่งปิดอยู่

 • ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลตำแหน่งใหม่ๆ ลงในประวัติตำแหน่งอีกต่อไป
 • กิจกรรมก่อนหน้าจะไม่ถูกลบออกจากประวัติตำแหน่ง โดยคุณจะลบประวัติตำแหน่งด้วยตนเองได้
 • การตั้งค่าสำหรับบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น บริการตำแหน่งของ Google และบริการหาอุปกรณ์ของฉัน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อมูลตำแหน่งบางอย่างอาจยังบันทึกลงในการตั้งค่าอื่นๆ ต่อไป เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการอื่นๆ เช่น Search และ Maps แม้จะปิดประวัติตำแหน่งไปแล้ว

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจัดการและลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ด้วยไทม์ไลน์ของ Google Maps โดยจะเลือกลบประวัติทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

ข้อมูลสำคัญ: เมื่อลบข้อมูลประวัติตำแหน่งออกจากไทม์ไลน์แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูลนั้นอีก

ใช้แอป Google Maps

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนูแล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบช่วงเวลาหนึ่งในประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนูแล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบช่วงเวลาในประวัติตำแหน่ง
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนูแล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่ต้องการลบ
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบวัน
 6. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบจุดแวะจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนูแล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่มีจุดแวะซึ่งคุณจะลบ
 5. แตะจุดแวะที่ต้องการลบ แล้ว ลบ ลบ
 6. ทำตามวิธีการในหน้าจอ
ใช้เว็บเบราว์เซอร์

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. แตะ "ลบ" ลบ
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. แตะ "ลบ" ลบ
 4. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบจุดแวะจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. ข้างๆ จุดแวะที่ต้องการลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมแล้ว นำจุดแวะออกจากวัน
 4. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกที่จะลบประวัติตำแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือนหรือ 18 เดือนโดยอัตโนมัติได้

ใช้แอป Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู แล้ว ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
 5. แตะลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
 6. ทำตามวิธีการในหน้าจอ

ใช้เว็บเบราว์เซอร์

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์ 
 2. ที่ด้านล่างขวา ให้คลิกการตั้งค่า Settings icon แล้ว ลบประวัติตำแหน่งอัตโนมัติ 
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอ 

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด

หากคุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด ประสบการณ์การใช้งานบางอย่างใน Google ที่ปรับให้เหมาะกับคุณอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือหายไปเลย เช่น

 • อัลบั้มที่ Google Photos สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากสถานที่ที่คุณเคยไป
 • รายการแนะนำที่อิงจากสถานที่ที่คุณเคยไป
 • ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาที่ควรออกเดินทางกลับบ้านหรือออกไปทำงานเพื่อเลี่ยงรถติด

ข้อมูลสำคัญ: หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดใช้ประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง อาจยังมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งลงในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น อาจมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps เมื่อการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่ และรวมอยู่ในรูปภาพของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูป

การใช้งานและการวินิจฉัยเกี่ยวกับประวัติตำแหน่ง

เมื่อเปิดประวัติตำแหน่งไว้ อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำงานของประวัติตำแหน่งที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ไปยัง Google ด้วย หากคุณปิดประวัติตำแหน่ง ก็จะเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยหรือไม่

การใช้ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

ข้อมูลที่อุปกรณ์อาจแชร์

อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลไปยัง Google เพื่อช่วยปรับปรุงประวัติตำแหน่ง ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • คุณภาพและระยะเวลาในการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ, GPS, เครือข่าย Wi-Fi หรือบลูทูธ
 • สถานะการตั้งค่าตำแหน่ง
 • การรีสตาร์ทและรายงานข้อขัดข้อง
 • แอปที่ใช้เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง
 • ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ข้อมูลที่แชร์ช่วย Google ในการปรับปรุงได้อย่างไร

ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยสามารถช่วยปรับปรุงแอปและผลิตภัณฑ์ของ Google และอุปกรณ์ Android เช่น Google อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: Google อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุดในอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการใช้แบตเตอรี่สำหรับฟีเจอร์ที่ใช้โดยทั่วไปได้
 • ความแม่นยำของตำแหน่ง: Google อาจใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการตั้งค่าตำแหน่งเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการประมาณตำแหน่งสำหรับแอปและบริการต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับตำแหน่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร