Administrer posisjonsloggen

Posisjonsloggen er en innstilling på Google-kontonivå, som lagrer informasjon om hvor du tar med alle mobilenheter der

 • du er logget på Google-kontoen din
 • du har slått på posisjonsloggen
 • posisjonsrapportering er slått på for enheten

Når du slår på posisjonsloggen, kan du få en rekke fordeler i flere Google-produkter og -tjenester, blant annet tilpassede kart, anbefalinger basert på steder du har besøkt, hjelp med å finne telefonen din, trafikkoppdateringer i sanntid om pendleruten din samt nyttigere annonser.

 • Posisjonsloggen er som standard slått av for Google-kontoen din, og kan bare slås på hvis du velger det.
 • Du kan når som helst sette posisjonsloggen på pause i Google-kontoens aktivitetslagring.
 • Du kontrollerer hva som lagres i posisjonsloggen. Du kan se stedene du har vært, i Google Maps-tidslinjen, og du kan i tillegg endre eller slette informasjon via tidslinjen.

Hvis du har slått på andre innstillinger, for eksempel nett- og appaktivitet, og du setter posisjonsloggen på pause eller sletter posisjonsdata fra posisjonsloggen, kan du fremdeles ha posisjonsdata lagret i Google-kontoen din som en del av bruken av andre Google-nettsteder, -apper og -tjenester. Posisjonsdata kan for eksempel lagres som en del av aktivitet i Søk og Maps når innstillingen for nett- og appaktivitet er på, og inkluderes i bildene dine basert på innstillingene for kameraappen din.

Merk: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 8.0 og høyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Slå posisjonsloggen av eller på

Du kan slå av posisjonsloggen for kontoen din når som helst. Hvis du bruker en jobb- eller skolekonto, må administratoren din gjøre denne innstillingen tilgjengelig for deg. Hvis vedkommende gjør det, kan du bruke posisjonsloggen som alle andre brukere.

 1. På Android-enheten din åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-app og så Google og så Google-konto.
 2. Trykk på Data og personlig tilpasning øverst.
 3. Trykk på Posisjonslogg under «Aktivitetslagring».
 4. Endre hvorvidt kontoen din eller enhetene dine kan rapportere posisjonslogg til Google:
  • Kontoen din og alle enhetene dine: Slå Bruk posisjonslogg på eller av øverst.
  • Bare en bestemt enhet: Trykk på Enheter på denne kontoen, og slå deretter enheten på eller av.

Hvis du er i en nettleser, går du til Aktivitetslagring-delen av Google-kontoen din. Du må kanskje logge på. Slå posisjonsloggen av eller på øverst.

Når posisjonsloggen er på

 • Google mottar bare posisjonsloggen for enheter du er logget på, og som har posisjonsrapportering slått på.
 • Du kan endre innstillingene for posisjonsrapportering for alle enhetene du er logget på, og begrense hvilke enheter som oppgir data som skal inkluderes i posisjonsloggen. Hvis du vil endre innstillingene for posisjonsloggen, kan du velge å
  • rapportere posisjonen din fra noen av enhetene dine, men ikke fra andre
  • rapportere posisjonen din fra alle enhetene dine
  • slå av posisjonsloggen for Google-kontoen din (posisjonen din blir ikke rapportert fra noen av enhetene dine, og ingen nye posisjonsoppføringer blir lagret i kontoen)
 • Innstillingene for andre posisjonstjenester på enheten din, for eksempel Googles posisjonstjenester og Finn enheten min, endres ikke.

Når posisjonsloggen er av

 • Ny posisjonsinformasjon lagres ikke i posisjonsloggen din lenger.
 • Tidligere aktivitet slettes ikke fra posisjonsloggen din. Du kan slette posisjonsloggen din manuelt.
 • Innstillingene for andre posisjonstjenester på enheten din, for eksempel Googles posisjonstjenester og Finn enheten min, endres ikke.
 • Enkelte posisjonsdata kan fortsatt bli lagret i andre innstillinger, for eksempel nett- og appaktivitet, som en del av bruken av andre tjenester, for eksempel Søk og Maps, selv etter at du har slått av posisjonsloggen.

Slett posisjonsloggen

Med Google Maps-tidslinjen får du et grensesnitt for å administrere og slette posisjonslogginformasjonen din. Du kan velge å slette hele loggen din eller bare deler av den. Når du sletter posisjonslogginformasjon fra tidslinjen, kan du ikke se den igjen.

 1. På Android-enheten din åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-app og så Google og så Google-konto.
 2. Trykk på Data og personlig tilpasning øverst.
 3. Trykk på Posisjonslogg under «Aktivitetslagring».
 4. Trykk på Administrer tidslinjen nederst. Google Maps Google Maps åpnes på enheten.
 5. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger.
 6. Velg Slett hele posisjonsloggen eller Slett en datoperiode fra posisjonsloggen nederst.

Hvis du er i en nettleser, går du til maps.google.com/timeline. Du må kanskje logge på. Du kan slette enkeltsteder, steder etter dato eller hele posisjonsloggen din i tidslinjen.

Merk: Tidslinjen er foreløpig ikke tilgjengelig i Sør-Korea. Du kan slå på posisjonsloggen eller sette den på pause fra aktivitetslagringen, og du kan slette data fra posisjonsloggen din.

Dette skjer når du sletter posisjonsloggen

 • Hvis du sletter hele posisjonsloggen din, kan det hende at enkelte Google-apper ikke fungerer som tidligere.
 • Selv etter at du har slått av posisjonsloggen, kan enkelte posisjonsdata fortsatt bli lagret i andre innstillinger, for eksempel nett- og appaktivitet. Dette skjer i forbindelse med bruken av andre tjenester, for eksempel Søk og Maps.

Bruks- og diagnostikkinformasjon fra posisjonsloggen

Når du slår på posisjonsloggen, kan enheten din sende diagnostikkinformasjon til Google om hva som fungerer og ikke fungerer i forbindelse med posisjonsloggen. Hvis du slår av posisjonsloggen, kan du bestemme om du vil dele bruks- og diagnostikkinformasjon.

All bruks- og diagnostikkinformasjon brukes i samsvar med Googles personvernregler.

Hvilken informasjon kan deles av enheten din?

Enheten kan sende informasjon til Google for å forbedre posisjonsloggen. Informasjonen som sendes, kan for eksempel inneholde

 • kvaliteten og varigheten på tilkoblingene dine til mobilnettverk, GPS, Wi-Fi-nettverk eller Bluetooth
 • tilstanden til posisjonsinnstillingene dine
 • rapporter om omstarter og programstopp
 • apper som er brukt til å slå posisjonsloggen av eller på
 • batterinivåer
Hvordan hjelper delt informasjon Google med å bli bedre?

Bruks- og diagnostikkinformasjon kan bidra til å forbedre Google-apper, Google-produkter og Android-enheter. Google kan blant annet bruke informasjonen til å forbedre følgende:

 • Batteritid: Google kan bruke informasjon om hva som krever mest batteri på enheten din, og bidra til å redusere batteriforbruket for funksjoner som brukes ofte.
 • Posisjonsnøyaktighet: Google kan bruke informasjon fra posisjonssensorer og -innstillinger til få mer nøyaktige posisjonsberegninger i apper og tjenester.

Finn ut mer om andre posisjonsinnstillinger