Quản lý Lịch sử vị trí

Lịch sử vị trí là một tùy chọn cài đặt cấp Tài khoản Google giúp bạn lưu thông tin về các địa điểm mà bạn đã đến trên mọi thiết bị di động đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình,
 • Bạn đã bật Lịch sử vị trí, và
 • Bạn cũng đã bật tính năng Báo cáo vị trí cho thiết bị.

Khi bật Lịch sử vị trí, bạn có thể được hưởng một số lợi ích trên các sản phẩm và dịch vụ của Google. Những lợi ích này bao gồm bản đồ dành riêng cho bạn, các đề xuất dựa trên những địa điểm mà bạn đã ghé thăm, tính năng tìm điện thoại, thông tin giao thông theo thời gian thực trên tuyến đường mà bạn đi làm và các quảng cáo hữu ích hơn.

 • Theo mặc định, tính năng Lịch sử vị trí trên Tài khoản Google của bạn đang tắt. Bạn chỉ có thể bật tính năng Lịch sử vị trí nếu chọn sử dụng tính năng này.
 • Bạn luôn có thể tạm dừng Lịch sử vị trí trong mục Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn kiểm soát những nội dung được lưu trong Lịch sử vị trí của mình. Bạn có thể xem những địa điểm mà bạn đã đến trong Dòng thời gian trên Google Maps. Đây là nơi mà bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa Lịch sử vị trí của mình.
Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Bật hoặc tắt tùy chọn Lịch sử vị trí

Bạn có thể tắt tùy chọn Lịch sử vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, quản trị viên của bạn cần phải cho phép bạn quyền thay đổi tùy chọn cài đặt này. Khi được phép điều chỉnh tùy chọn cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Lịch sử vị trí như bất kỳ người dùng nào khác.

 1. Chuyển đến phần "Lịch sử vị trí" trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn cho phép hoặc không cho phép tài khoản hoặc thiết bị của bạn báo cáo Lịch sử vị trí cho Google:
 3. Tài khoản và tất cả các thiết bị của bạn: Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Lịch sử vị trí.
 4. Chỉ một thiết bị nhất định: Trong mục "Thiết bị này" hoặc "Các thiết bị trên tài khoản này", hãy bật hoặc tắt thiết bị.

Khi chế độ Nhật ký vị trí bật

 • Google chỉ nhận được Nhật ký vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và đã bật tính năng Báo cáo vị trí.
 • Bạn có thể thay đổi chế độ Báo cáo vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và giới hạn những thiết bị cung cấp dữ liệu vị trí trong Nhật ký vị trí. Nếu muốn thay đổi tùy chọn Lịch sử vị trí của mình, bạn có thể chọn:
  • Chỉ báo cáo vị trí của bạn từ một số thiết bị và không báo cáo trên những thiết bị khác.
  • Báo cáo vị trí từ tất cả các thiết bị.
  • Tắt Lịch sử vị trí cho Tài khoản Google của bạn. Vị trí của bạn sẽ không được báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào và Nhật ký vị trí mới sẽ không được lưu vào tài khoản.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.

Khi chế độ Nhật ký vị trí tắt

 • Vị trí của thiết bị sẽ không được tự động lưu vào Nhật ký vị trí.
 • Hoạt động trước đó sẽ không bị xóa khỏi Lịch sử vị trí. Bạn có thể xóa Nhật ký vị trí theo cách thủ công.
 • Chế độ cài đặt cho các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google, Chia sẻ vị trí và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.
 • Ngay cả sau khi bạn tắt chế độ Nhật ký vị trí, một số dữ liệu vị trí vẫn có thể tiếp tục được lưu trong các chế độ cài đặt khác, chẳng hạn như Hoạt động trên web và ứng dụng, trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ khác, chẳng hạn như Tìm kiếm và Maps.

Xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể quản lý và xóa thông tin Lịch sử vị trí của mình qua Dòng thời gian trên Google Maps. Trên trang này, bạn có thể xóa tất cả hoặc chỉ một phần Lịch sử vị trí.

Lưu ý quan trọng: Khi xóa thông tin Lịch sử vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem lại thông tin này.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa tất cả Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một phần Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa phạm vi Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa ngày.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xóa sau đó biểu tượng Xóa Xóa .
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng trình duyệt web

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa .
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa .
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Bên cạnh điểm dừng bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa điểm dừng khỏi ngày.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể chọn tự động xóa Nhật ký vị trí đã quá 3 tháng, 18 tháng hoặc 36 tháng.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và Quyền riêng tư ở trên cùng bên phải.
 4. Chuyển tới phần "Cài đặt vị trí".
 5. Nhấn vào Tự động xóa Lịch sử vị trí.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng trình duyệt web

 1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Settings icon sau đó Tự động xóa Lịch sử vị trí
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin Lịch sử vị trí

Nếu xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin Lịch sử vị trí, thì bạn có thể bị mất hoặc không tận hưởng được hết những trải nghiệm dành riêng cho mình trên toàn bộ Google. Ví dụ:

 • Các album mà Google Photos tự động tạo từ những nơi bạn đã đến
 • Thông tin đề xuất dựa trên những nơi bạn đã đến
 • Thông tin theo thời gian thực về thời điểm thích hợp nhất để về nhà hoặc đi làm để tránh đường đông

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã bật các tùy chọn cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng và tạm dừng Lịch sử vị trí hoặc xóa dữ liệu vị trí khỏi Lịch sử vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: dữ liệu vị trí có thể lưu dưới dạng hoạt động trên Tìm kiếm và Maps khi tùy chọn cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng đang bật. Dữ liệu này có thể có trong ảnh của bạn tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt trong ứng dụng máy ảnh.

Thông tin sử dụng và chẩn đoán cho Lịch sử vị trí

Khi bật tùy chọn Lịch sử vị trí, thiết bị của bạn có thể gửi thông tin chẩn đoán cho Google về những tính năng nào có hoạt động và không hoạt động cho Lịch sử vị trí. Nếu tắt tùy chọn Lịch sử vị trí, bạn có thể quyết định xem có chia sẻ thông tin chẩn đoán và thông tin về việc sử dụng hay không.

Google sử dụng toàn bộ thông tin chẩn đoán và thông tin về việc sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Những thông tin mà thiết bị của bạn có thể chia sẻ

Thiết bị của bạn có thể gửi thông tin cho Google để cải thiện Lịch sử vị trí. Ví dụ: thông tin được gửi có thể bao gồm:

 • Chất lượng và thời lượng kết nối của bạn với mạng di động, GPS, mạng Wi-Fi hoặc Bluetooth
 • Trạng thái của tùy chọn cài đặt vị trí
 • Số lần khởi động lại và báo cáo sự cố
 • Các ứng dụng dùng để bật hoặc tắt tùy chọn Lịch sử vị trí
 • Mức pin
Cách thức thông tin được chia sẻ sẽ giúp Google cải thiện

Thông tin chẩn đoán và sử dụng có thể giúp cải thiện sản phẩm, ứng dụng của Google và thiết bị Android. Ví dụ: Google có thể sử dụng thông tin để cải thiện:

 • Thời lượng pin: Google có thể sử dụng thông tin về những tính năng đang dùng nhiều pin nhất trên thiết bị của bạn để giúp giảm mức tiêu thụ pin cho các tính năng được sử dụng thường xuyên.
 • Độ chính xác của vị trí: Google có thể sử dụng thông tin từ các tùy chọn cài đặt và cảm biến vị trí để giúp cải thiện khả năng phỏng đoán vị trí cho các ứng dụng và dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt về vị trí khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
70975
false
false