Quản lý Lịch sử vị trí

Lịch sử vị trí là một tùy chọn cài đặt cấp Tài khoản Google giúp bạn lưu mọi nơi bạn đến trên mọi thiết bị di động đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình,
 • Bạn đã bật Lịch sử vị trí và
 • Tính năng Báo cáo vị trí đã bật.

Khi bật Lịch sử vị trí, bạn có thể được hưởng một số lợi ích trên các sản phẩm và dịch vụ của Google. Những lợi ích này bao gồm bản đồ cá nhân hóa, nội dung đề xuất dựa trên các địa điểm bạn đã ghé thăm, tính năng tìm điện thoại, thông tin giao thông theo thời gian thực trên tuyến đường bạn đi làm và quảng cáo hữu ích hơn.

 • Theo mặc định, tính năng Lịch sử vị trí trên tài khoản Google của bạn bị tắt và bạn chỉ có thể bật tính năng này nếu chọn sử dụng.
 • Bạn có thể tạm dừng Lịch sử vị trí bất kỳ lúc nào trong mục Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn kiểm soát nội dung được lưu trong Lịch sử vị trí của mình. Bạn có thể xem những nơi bạn đã đến trong Dòng thời gian của Google Maps và đồng thời có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin thông qua Dòng thời gian.
Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Turn Location History on or off

You can turn off Location History for your account at any time. If you use a work or school account, your administrator needs to make this setting available for you. If they do, you'll be able to use Location History as any other user.

 1. Go to the "Location History" section of your Google Account.
 2. Choose whether your account or your devices can report Location History to Google.
  • Your account and all devices: At the top, turn Location History on or off.
  • Only a certain device: Under "This device" or "Devices on this account," turn the device on or off.

Khi tính năng Lịch sử vị trí bật

 • Google chỉ nhận được Lịch sử vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và đã bật tính năng Báo cáo vị trí.
 • Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Báo cáo vị trí cho từng thiết bị mà bạn đã đăng nhập và xác định những thiết bị cung cấp dữ liệu vị trí trong Lịch sử vị trí Nếu muốn thay đổi tùy chọn cài đặt Lịch sử vị trí của mình, bạn có thể chọn:
  • Chỉ báo cáo vị trí của bạn từ một số thiết bị và không báo cáo trên những thiết bị khác.
  • Báo cáo vị trí từ tất cả các thiết bị.
  • Tắt Lịch sử vị trí cho Tài khoản Google của bạn. Vị trí của bạn sẽ không được báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào và Lịch sử vị trí mới sẽ không được lưu vào tài khoản.
 • Các tùy chọn cài đặt cho dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.

Khi tính năng Lịch sử vị trí tắt

 • Thông tin vị trí mới sẽ không còn được lưu vào Lịch sử vị trí của bạn.
 • Hoạt động trước đó sẽ không bị xóa khỏi Lịch sử vị trí. Bạn có thể xóa Lịch sử vị trí của mình theo cách thủ công.
 • Các tùy chọn cài đặt cho dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như Dịch vụ vị trí của Google và Tìm thiết bị, sẽ không thay đổi.
 • Ngay cả sau khi bạn tắt Lịch sử vị trí, một số dữ liệu vị trí vẫn có thể tiếp tục được lưu trong các tùy chọn cài đặt khác, như Hoạt động web và ứng dụng, trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ khác, như Tìm kiếm và Maps.

Delete Location History

You can manage and delete your Location History information with Google Maps Timeline. You can choose to delete all of your history, or only parts of it.

Important: When you delete Location History information from Timeline, you won't be able to see it again.

Use the Google Maps app

Delete all Location History

Xóa tất cả thông tin Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmRồi Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa tất cả Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Delete a range of Location History

Xóa một phần thông tin Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmRồi Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa phạm vi Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Delete a day from Location History

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmRồi Xóa ngày.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Delete a stop from Location History

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xóa Rồi biểu tượng Xóa Xóa.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Use a web browser

Delete all Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Tap Delete Xóa .
 3. Follow the on-screen instructions.

Delete a day from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Tap Delete Xóa .
 4. Follow the on-screen instructions.

Delete a stop from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Next to the stop you want to delete, tap More Xem thêmRồi Remove stop from day.
 4. Follow the on-screen instructions.

Automatically delete your Location History

You can choose to automatically delete Location History that’s older than 3 months or 18 months.

Use the Google Maps app

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmRồi Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Cuộn tới phần "Cài đặt vị trí".
 5. Nhấn vào Tự động xóa Lịch sử vị trí.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Use a web browser

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline
 2. At the bottom right, click Settings Settings icon Rồi Automatically delete Location History
 3. Follow the on-screen instructions. 

What happens after you delete some or all Location History

If you delete some or all of your Location History, some personalized experiences across Google may be degraded or lost. For example:

 • Albums in Google Photos automatically created from places you’ve visited
 • Recommendations based on places you’ve visited
 • Real-time information about the best time to leave for home or work in order to beat the traffic

Important: If you have other settings like Web & App Activity turned on and you pause Location History or delete location data from Location History, you may still have location data saved in your Google Account as part of your use of other Google sites, apps, and services. For example, location data may be saved as part of activity on Search and Maps when your Web & App Activity setting is on, and included in your photos depending on your camera app settings.

Usage & diagnostics for Location History

When you turn on Location History, your device may send diagnostic information to Google about what’s working and not working for Location History. If you turn Location History off, you can decide whether to share usage and diagnostics information.

All usage and diagnostics information is used in accordance with Google’s privacy policy.

What information your device could share

Your device may send information to Google to help improve Location History. For example, sent information could include:

 • Quality and length of your connections to mobile networks, GPS, Wi-Fi networks, or Bluetooth
 • State of your location settings
 • Restarts and crash reports
 • Apps used to turn Location History on or off
 • Battery levels
How shared information helps Google improve

Usage and diagnostics information can help improve Google apps, products, and Android devices. For example, Google can use information to improve:

 • Battery life: Google can use information about what's using the most battery on your device to help reduce battery consumption for commonly used features.
 • Location accuracy: Google can use information from location sensors and settings to help improve location estimates for apps and services.

Learn more about other location settings

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?