Quản lý Nhật ký vị trí

Trong những tháng tới, tên của chế độ cài đặt Nhật ký vị trí sẽ thay đổi thành Dòng thời gian. Nếu tài khoản của bạn đang bật Nhật ký vị trí, bạn có thể sẽ tìm thấy Dòng thời gian trong phần cài đặt ứng dụng và tài khoản.

Nhật ký vị trí là một chế độ cài đặt Tài khoản Google giúp bạn tạo Dòng thời gian – một bản đồ cá nhân giúp bạn ghi nhớ: 

 • Những nơi bạn đến
 • Tuyến đường tới điểm đến
 • Chuyến đi bạn thực hiện

Ngoài ra, chế độ này còn mang đến trải nghiệm riêng cho bạn trên Google dựa trên những nơi bạn đến.

Khi bạn bật chế độ Nhật ký vị trí, ngay cả khi bạn không sử dụng các ứng dụng của Google, thông tin về vị trí chính xác của thiết bị bạn đang sử dụng vẫn thường xuyên được lưu vào:

 • Các thiết bị của bạn 
 • Các máy chủ của Google

Để mang lại trải nghiệm hữu ích cho người dùng trên Google, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để:

 • Cho thấy thông tin dựa trên dữ liệu vị trí ẩn danh, chẳng hạn như:
  • Giờ đông khách
  • Thông tin chi tiết về môi trường
 • Phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo và bất chính.
 • Cải thiện và phát triển các dịch vụ của Google, chẳng hạn như các sản phẩm quảng cáo.
 • Giúp doanh nghiệp xác định liệu khách hàng ghé thăm cửa hàng của họ có phải là do nhìn thấy quảng cáo hay không, trong trường hợp bạn đã bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.
  • Chúng tôi chỉ chia sẻ cho doanh nghiệp dữ liệu ước tính ẩn danh, chứ không phải dữ liệu cá nhân.
  • Hoạt động này có thể bao gồm thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị.

Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu vị trí.

Những điều cần biết về Nhật ký vị trí:

 • Chế độ Nhật ký vị trí luôn tắt theo mặc định. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng dữ liệu vị trí nếu bạn bật Nhật ký vị trí.
 • Bạn có thể tắt Nhật ký vị trí bất cứ lúc nào trong phần Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google.
 • Bạn có thể xem lại và quản lý Nhật ký vị trí. Bạn có thể:
Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Bật hoặc tắt tùy chọn Lịch sử vị trí

Bạn có thể tắt tùy chọn Lịch sử vị trí trong tài khoản của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học, quản trị viên của bạn cần phải cho phép bạn quyền thay đổi tùy chọn cài đặt này. Khi được phép điều chỉnh tùy chọn cài đặt, bạn sẽ có thể sử dụng Lịch sử vị trí như bất kỳ người dùng nào khác.

 1. Chuyển đến phần "Lịch sử vị trí" trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn cho phép hoặc không cho phép tài khoản hoặc thiết bị của bạn báo cáo Lịch sử vị trí cho Google:
 3. Tài khoản và tất cả các thiết bị của bạn: Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Lịch sử vị trí.
 4. Chỉ một thiết bị nhất định: Trong mục "Thiết bị này" hoặc "Các thiết bị trên tài khoản này", hãy bật hoặc tắt thiết bị.

Khi chế độ lưu Nhật ký vị trí đang bật

Google có thể phỏng đoán vị trí của bạn dựa trên:

 • Các tín hiệu như Wi-Fi và mạng di động
 • GPS
 • Thông tin cảm biến

Thông tin vị trí của thiết bị cũng có thể định kỳ được sử dụng trong nền. Khi bạn bật chế độ lưu Nhật ký vị trí, ngay cả khi bạn không sử dụng các ứng dụng của Google, thông tin về vị trí chính xác của thiết bị bạn đang dùng vẫn thường xuyên được lưu vào:

 • Các thiết bị của bạn
 • Các máy chủ của Google

Khi bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google, Google sẽ lưu Nhật ký vị trí của từng thiết bị khi chế độ "Các thiết bị sử dụng tài khoản này" đang bật. Bạn có thể tìm thấy chế độ này trong phần cài đặt Nhật ký vị trí trên Tài khoản Google.

Bạn có thể chọn thiết bị nào lưu dữ liệu vị trí vào Nhật ký vị trí. Chế độ cài đặt của các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn sẽ không thay đổi, chẳng hạn như:

Khi tính năng Nhật ký vị trí đang tắt

Thiết bị của bạn sẽ không lưu thông tin vị trí vào Nhật ký vị trí.

 • Bạn có thể có dữ liệu Nhật ký vị trí trước đó trong tài khoản. Bạn có thể xoá Nhật ký vị trí bất cứ lúc nào theo cách thủ công.
 • Chế độ cài đặt của các dịch vụ vị trí khác trên thiết bị của bạn sẽ không thay đổi, chẳng hạn như:
 • Nếu bạn bật các chế độ như Hoạt động trên web và ứng dụng nhưng tắt Nhật ký vị trí hoặc xoá dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, thì Tài khoản Google vẫn có thể lưu dữ liệu vị trí khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Dữ liệu hoạt động này có thể bao gồm cả thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị.

Xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể quản lý và xóa thông tin Lịch sử vị trí của mình qua Dòng thời gian trên Google Maps. Trên trang này, bạn có thể xóa tất cả hoặc chỉ một phần Lịch sử vị trí.

Lưu ý quan trọng: Khi xóa thông tin Lịch sử vị trí khỏi Dòng thời gian, bạn sẽ không thể xem lại thông tin này.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa tất cả Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một phần Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và quyền riêng tư.
 4. Trong phần "Cài đặt vị trí", hãy nhấn vào Xóa phạm vi Lịch sử vị trí.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa ngày.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Hiển thị lịch Hiển thị lịch.
 4. Chọn ngày có điểm dừng bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào điểm dừng bạn muốn xóa sau đó biểu tượng Xóa Xoá .
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng trình duyệt web

Xóa tất cả Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xoá .
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một ngày khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào biểu tượng Xóa Xoá .
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xóa một điểm dừng khỏi Lịch sử vị trí

 1. Trên trình duyệt web, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps.
 2. Chọn năm, tháng, ngày cụ thể mà bạn muốn xóa.
 3. Bên cạnh điểm dừng bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa điểm dừng khỏi ngày.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tự động xóa Lịch sử vị trí

Bạn có thể chọn tự động xóa Nhật ký vị trí đã quá 3 tháng, 18 tháng hoặc 36 tháng.

Sử dụng ứng dụng Google Maps

 1. Mở ứng dụng Google Maps Maps trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Dòng thời gian của bạn Dòng thời gian.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt và Quyền riêng tư ở trên cùng bên phải.
 4. Chuyển tới phần "Cài đặt vị trí".
 5. Nhấn vào Tự động xóa Lịch sử vị trí.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng trình duyệt web

 1. Trên trình duyệt web của bạn, hãy mở Dòng thời gian trên Google Maps
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Settings icon sau đó Tự động xóa Lịch sử vị trí
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. 

Điều gì xảy ra sau khi bạn xóa một phần hoặc toàn bộ thông tin Lịch sử vị trí

Nếu xoá một phần hoặc toàn bộ Nhật ký vị trí, thì bạn có thể bị mất hoặc không tận hưởng được hết những trải nghiệm dành riêng cho mình trên các dịch vụ của Google. Ví dụ: bạn có thể không nhận được:

 • Các đề xuất dựa trên những nơi bạn đến
 • Thông tin theo thời gian thực về thời điểm thích hợp nhất để về nhà hoặc đi làm để tránh tắc đường

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng và tạm dừng lưu Nhật ký vị trí hoặc xoá dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google. Ví dụ: dữ liệu vị trí có thể được lưu trong quá trình hoạt động trên Google Tìm kiếm và Google Maps khi bạn bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng. Dữ liệu vị trí cũng có thể có trong ảnh của bạn, tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt ứng dụng máy ảnh. Trang Hoạt động trên web và ứng dụng có thể bao gồm cả thông tin về vị trí của bạn dựa trên khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị.

Tìm hiểu về cách sử dụng và thông tin chẩn đoán của Nhật ký vị trí

Sau khi bạn bật Nhật ký vị trí, thiết bị của bạn có thể gửi thông tin chẩn đoán cho Google về hiệu quả hoạt động của tính năng Nhật ký vị trí. Google xử lý mọi thông tin thu thập được theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

 

Những thông tin mà thiết bị của bạn có thể chia sẻ

Thiết bị của bạn có thể gửi thông tin cho Google để giúp cải thiện các ứng dụng, sản phẩm của Google và thiết bị Android. Ví dụ: Google có thể sử dụng thông tin để cải thiện:

 • Thời lượng pin: Chúng tôi phỏng đoán ứng dụng nào sử dụng nhiều pin nhất trên thiết bị của bạn để giảm mức tiêu thụ pin cho các tính năng thường dùng.
 • Độ chính xác của vị trí: Chúng tôi sử dụng chế độ cài đặt và cảm biến vị trí để cải thiện khả năng phỏng đoán vị trí cho các ứng dụng và dịch vụ.

Thông tin mà điện thoại của bạn có thể gửi cho Google có thể bao gồm:

 • Chất lượng và thời lượng kết nối của bạn với:
  • Mạng di động
  • GPS
  • Mạng Wi-Fi
  • Bluetooth
 • Trạng thái của chế độ cài đặt vị trí
 • Những lần khởi động lại và báo cáo sự cố
 • Những ứng dụng Google mà bạn dùng để bật hoặc tắt Nhật ký vị trí
Cách thức thông tin được chia sẻ sẽ giúp Google cải thiện

Thông tin chẩn đoán và sử dụng có thể giúp cải thiện sản phẩm, ứng dụng của Google và thiết bị Android. Ví dụ: Google có thể sử dụng thông tin để cải thiện:

 • Thời lượng pin: Google có thể sử dụng thông tin về những tính năng đang dùng nhiều pin nhất trên thiết bị của bạn để giúp giảm mức tiêu thụ pin cho các tính năng được sử dụng thường xuyên.
 • Độ chính xác của vị trí: Google có thể sử dụng thông tin từ các tùy chọn cài đặt và cảm biến vị trí để giúp cải thiện khả năng phỏng đoán vị trí cho các ứng dụng và dịch vụ.

 

 

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt về vị trí khác

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2499327651930807642
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975