จัดการประวัติตำแหน่ง

 

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ชื่อการตั้งค่าประวัติตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์ หากเปิดประวัติตำแหน่งในบัญชี คุณอาจเห็นไทม์ไลน์ในการตั้งค่าบัญชีและแอป

ประวัติตำแหน่งเป็นการตั้งค่าบัญชี Google ที่สร้างไทม์ไลน์ ซึ่งเป็นแผนที่ส่วนตัวที่ช่วยให้คุณจำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

 • สถานที่ที่คุณไป
 • เส้นทางไปยังจุดหมาย
 • การเดินทางที่เคยไป

นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์การใช้งาน Google ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณด้วยโดยอิงตามสถานที่ที่คุณไป

เมื่อประวัติตำแหน่งเปิดอยู่ แม้คุณจะไม่ได้ใช้งานแอป Google แต่ระบบจะบันทึกตำแหน่งที่แน่นอนของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอไว้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ของคุณ 
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Google

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งาน Google ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

 • แสดงรายละเอียดตามข้อมูลตำแหน่งที่ลบการระบุตัวบุคคล เช่น
  • เวลายอดนิยม
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจหาและป้องกันการประพฤติมิชอบและการละเมิด
 • ปรับปรุงและพัฒนาบริการของ Google เช่น ผลิตภัณฑ์โฆษณา
 • หากเปิดกิจกรรมบนเว็บและแอปไว้จะช่วยให้ธุรกิจระบุได้ว่าผู้คนไปที่หน้าร้านของตนเพราะโฆษณาหนึ่งๆ หรือไม่
  • ข้อมูลที่เราแชร์กับธุรกิจจะเป็นค่าประมาณที่ไม่ระบุตัวบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว
  • กิจกรรมนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งของคุณจากพื้นที่ทั่วไปและที่อยู่ IP ของอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลตำแหน่ง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับประวัติตำแหน่งมีดังนี้

 • ประวัติตำแหน่งจะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น เราจะใช้ข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อประวัติตำแหน่งเปิดอยู่เท่านั้น
 • คุณปิดประวัติตำแหน่งได้ทุกเมื่อในส่วนควบคุมกิจกรรมของบัญชี Google
 • คุณตรวจสอบและจัดการประวัติตำแหน่งได้ โดยสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
  • ตรวจสอบสถานที่ที่คุณเคยไปจากไทม์ไลน์ใน Google Maps
  • แก้ไขหรือลบประวัติตำแหน่งได้ทุกเมื่อ
สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

คุณปิดประวัติตำแหน่งของบัญชีได้ทุกเมื่อ หากคุณใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่านี้แก่คุณก่อน เมื่อให้สิทธิ์แล้ว คุณจึงจะใช้ประวัติตำแหน่งเหมือนผู้ใช้คนอื่นได้

 1. ไปที่ส่วน "ประวัติตำแหน่ง" ของบัญชี Google
 2. เลือกว่าจะให้บัญชีหรืออุปกรณ์รายงานประวัติตำแหน่งให้ Google ทราบได้หรือไม่
 3. บัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมด: เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่งที่ด้านบน
 4. อุปกรณ์บางเครื่องเท่านั้น: ในส่วน "อุปกรณ์นี้" หรือ "อุปกรณ์ในบัญชีนี้" ให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ที่ต้องการ

เมื่อประวัติตำแหน่งเปิดอยู่

Google จะประมาณตำแหน่งของคุณได้โดยใช้ปัจจัยต่อไปนี้

 • สัญญาณต่างๆ เช่น เครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
 • GPS
 • ข้อมูลเซ็นเซอร์

และอาจมีการใช้ตำแหน่งของอุปกรณ์ในเบื้องหลังเป็นระยะๆ ด้วย เมื่อเปิดประวัติตำแหน่งไว้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอป Google อยู่ ระบบจะบันทึกตำแหน่งที่แน่นอนของอุปกรณ์ไว้เป็นประจำใน

 • อุปกรณ์ของคุณ
 • เซิร์ฟเวอร์ของ Google

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ระบบจะบันทึกประวัติตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละเครื่องไว้เมื่อการตั้งค่า "อุปกรณ์ในบัญชีนี้" เปิดอยู่ คุณดูการตั้งค่านี้ได้ในการตั้งค่าประวัติตำแหน่งในบัญชี Google

คุณเลือกได้ว่าจะให้อุปกรณ์ใดบันทึกข้อมูลตำแหน่งไปยังประวัติตำแหน่ง การตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น

เมื่อประวัติตำแหน่งปิดอยู่

อุปกรณ์จะไม่บันทึกตำแหน่งไปยังประวัติตำแหน่ง

 • คุณอาจมีข้อมูลประวัติตำแหน่งก่อนหน้าในบัญชี โดยคุณจะลบประวัติตำแหน่งด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ
 • การตั้งค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น
 • หากการตั้งค่า เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป เปิดอยู่แต่คุณปิดประวัติตำแหน่งหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง บัญชี Google อาจยังคงบันทึกข้อมูลตำแหน่งไว้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google กิจกรรมนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งของคุณจากพื้นที่ทั่วไปและที่อยู่ IP ของอุปกรณ์

ลบประวัติตำแหน่ง

คุณจัดการและลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้ด้วยไทม์ไลน์ของ Google Maps โดยจะเลือกลบประวัติทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

ข้อมูลสำคัญ: เมื่อลบข้อมูลประวัติตำแหน่งออกจากไทม์ไลน์แล้ว คุณจะไม่เห็นข้อมูลนั้นอีก

ใช้แอป Google Maps

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบช่วงเวลาหนึ่งในประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. ในส่วน "การตั้งค่าตำแหน่ง" ให้แตะลบช่วงเวลาในประวัติตำแหน่ง
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่ต้องการลบ
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ลบวัน
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบจุดแวะจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. แตะ "แสดงปฏิทิน" แสดงปฏิทิน
 4. เลือกวันที่มีจุดแวะซึ่งคุณจะลบ
 5. แตะจุดแวะที่ต้องการลบ จากนั้น ลบ ลบ
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ใช้เว็บเบราว์เซอร์

ลบประวัติตำแหน่งทั้งหมด

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. แตะ "ลบ" ลบ
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบข้อมูลของวันหนึ่งออกจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. แตะ "ลบ" ลบ
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบจุดแวะจากประวัติตำแหน่ง

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์
 2. เลือกปี เดือน และวันที่จะลบ
 3. ข้างๆ จุดแวะที่ต้องการลบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำจุดแวะออกจากวัน
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณเลือกลบประวัติตําแหน่งที่เก่ากว่า 3 เดือน, 18 เดือน หรือ 36 เดือนโดยอัตโนมัติได้

ใช้แอป Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น ไทม์ไลน์ของคุณ ไทม์ไลน์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 4. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
 5. แตะลบประวัติตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ใช้เว็บเบราว์เซอร์

 1. เปิดไทม์ไลน์ Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์ 
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกการตั้งค่า Settings icon จากนั้น ลบประวัติตำแหน่งอัตโนมัติ 
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด

หากคุณลบประวัติตำแหน่งไปบางส่วนหรือทั้งหมด ประสบการณ์การใช้งานใน Google ที่ปรับให้เหมาะกับคุณอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือหายไปเลย เช่น คุณอาจเสียสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • รายการแนะนำที่อิงจากสถานที่ที่คุณไป
 • ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาที่ควรออกเดินทางกลับบ้านหรือออกไปทำงานเพื่อเลี่ยงรถติด

ข้อมูลสำคัญ: หากคุณเปิดการตั้งค่าอื่นๆ ไว้ เช่น กิจกรรมบนเว็บและแอป และหยุดใช้ประวัติตำแหน่งชั่วคราวหรือลบข้อมูลตำแหน่งออกจากประวัติตำแหน่ง อาจยังมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งลงในบัญชี Google โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น อาจมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน Search และ Maps เมื่อการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่ และรวมอยู่ในรูปภาพของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแอปกล้องถ่ายรูป กิจกรรมบนเว็บและแอปอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณจากพื้นที่ทั่วไปและที่อยู่ IP ของอุปกรณ์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการวินิจฉัยประวัติตำแหน่ง

หลังจากเปิดประวัติตำแหน่ง อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำงานของประวัติตำแหน่งที่ใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลไปยัง Google ด้วย Google จะประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

 

ข้อมูลที่อุปกรณ์อาจแชร์

อุปกรณ์อาจส่งข้อมูลไปยัง Google เพื่อช่วยปรับปรุงแอป ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ Android ของ Google เช่น Google อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: เราประเมินว่าแอปใดใช้แบตเตอรี่มากที่สุดในอุปกรณ์ของคุณเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่สำหรับฟีเจอร์ที่ใช้บ่อย
 • ความแม่นยำของตำแหน่ง: เราใช้เซ็นเซอร์และการตั้งค่าตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการประมาณตำแหน่งสำหรับแอปและบริการต่างๆ

ข้อมูลที่โทรศัพท์ส่งไปยัง Google ได้อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • คุณภาพและระยะเวลาในการเชื่อมต่อกับสิ่งต่อไปนี้
  • เครือข่ายมือถือ
  • GPS
  • เครือข่าย Wi-Fi
  • บลูทูธ
 • สถานะการตั้งค่าตำแหน่ง
 • การรีสตาร์ทและรายงานข้อขัดข้อง
 • แอป Google ที่คุณใช้เปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง
ข้อมูลที่แชร์ช่วย Google ในการปรับปรุงได้อย่างไร

ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยช่วยปรับปรุงแอปและผลิตภัณฑ์ของ Google รวมทั้งอุปกรณ์ Android ได้ เช่น Google อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: Google อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุดในอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการใช้แบตเตอรี่สำหรับฟีเจอร์ที่ใช้โดยทั่วไปได้
 • ความแม่นยำของตำแหน่ง: Google อาจใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการตั้งค่าตำแหน่งเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการประมาณตำแหน่งสำหรับแอปและบริการต่างๆ

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตำแหน่งอื่นๆ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก