Správa histórie polohy

 

V najbližších mesiacoch sa názov nastavenia História polohy zmení na Časová os. Ak máte v účte zapnuté nastavenie História polohy, nastavenie Časová os môžete nájsť v nastaveniach aplikácie a účtu. Ďalšie informácie

História polohy je nastavenie účtu Google, ktoré vytvára časovú os. Ide o osobnú mapu, ktorá vám pomáha zapamätať si: 

 • navštívené miesta,
 • trasy do cieľov,
 • uskutočnené cesty.

Okrem toho vám môže v službách Googlu poskytnúť prispôsobené prostredie podľa toho, kam idete.

Keď je história polohy zapnutá, presná poloha vášho zariadenia sa pravidelne ukladá (aj vtedy, keď nepoužívate aplikácie Googlu):

 • do vašich zariadení, 
 • na servery Googlu.

V záujme zaistenia užitočnosti služieb Googlu pre všetkých môžeme pomocou vašich údajov:

 • Zobrazovať informácie na základe anonymizovaných údajov o polohe. Môžeme napríklad:
  • zobrazovať obľúbené časy;
  • zobrazovať štatistiky týkajúce sa okolitého prostredia;
 • rozpoznávať podvody a zneužitia a predchádzať im;
 • zlepšovať a vyvíjať služby Googlu, napríklad reklamné služby;
 • pomáhať firmám určovať, či ľudia navštevujú ich obchody na základe zverejnenej reklamy, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách.
  • S firmami zdieľame len anonymné odhady, nie osobné údaje.
  • Táto aktivita môže zahŕňať informácie o vašej polohe na základe približnej polohy a adresy IP vášho zariadenia.

Ako Google používa údaje o polohe

Čo by ste mali vedieť o histórii polohy:

 • História polohy je predvolene vypnutá. Môžeme ju používať iba vtedy, keď ju zapnete.
 • Históriu polohy môžete kedykoľvek vypnúť v Riadení aktivity účtu Google.
 • Históriu polohy môžete skontrolovať a spravovať. Môžete:
Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide 8.0 alebo novšom. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy

Históriu polohy môžete vo svojom účte kedykoľvek vypnúť. Ak používate pracovný alebo školský účet, správca vám musí toto nastavenie sprístupniť. Ak to urobí, budete môcť históriu polohy využívať ako ktorýkoľvek iný používateľ.

 1. Prejdite do sekcie História polohy vo svojom účte Google.
 2. Zvoľte, či váš účet alebo zariadenia môžu Googlu nahlasovať históriu polohy.
 3. Váš účet a všetky zariadenia: Zapnite alebo vypnite v hornej časti možnosť História polohy.
 4. Iba konkrétne zariadenie: zariadenie zapnite alebo vypnite v príslušnom účte v sekcii Toto zariadenie alebo Zariadenia.

Keď je história polohy zapnutá

Google môže odhadnúť vašu polohu pomocou:

 • signálov, ako sú siete Wi‑Fi a mobilné siete;
 • systému GPS;
 • informácií zo senzorov.

Poloha vášho zariadenia sa môže pravidelne používať aj na pozadí. Keď je história polohy zapnutá, presná poloha vášho zariadenia sa pravidelne ukladá (aj vtedy, keď nepoužívate aplikácie Googlu):

 • do vašich zariadení,
 • na servery Googlu.

Keď sa prihlásite svojím účtom Google, bude sa ukladať história polohy všetkých zariadení, v ktorých je zapnuté nastavenie Zariadenia v tomto účte. Toto nastavenie nájdete v nastaveniach histórie polohy vo svojom účte Google.

Môžete vybrať, ktoré zariadenia majú ukladať údaje o svojej polohe do histórie polohy. Nezmenia sa nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú:

Keď je história polohy vypnutá

Vaše zariadenie neukladá svoju polohu do vašej histórie polohy.

 • Vo svojom účte môžete mať údaje o histórii polohy uložené v minulosti. Môžete ich kedykoľvek manuálne odstrániť.
 • Nezmenia sa nastavenia ďalších služieb určovania polohy vo vašom zariadení, ako sú:
 • Ak máte napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách zapnutú, ale históriu polohy vypnutú, prípadne ak z histórie polohy údaje o polohe odstránite, vo vašom účte Google sa môžu údaje o polohe naďalej ukladať ako súčasť vášho používania webov, aplikácií a služieb Googlu. Táto aktivita môže zahŕňať informácie o vašej polohe na základe približnej polohy a adresy IP vášho zariadenia.

Odstránenie histórie polohy

Údaje histórie polohy môžete spravovať a odstrániť na časovej osi Máp Google. Môžete sa rozhodnúť odstrániť celú históriu alebo iba jej časti.

Dôležité: Ak z časovej osi odstránite nejaké údaje histórie polohy, už ich nebude môcť znova zobraziť.

Pomocou aplikácie Mapy Google

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť celú históriu polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie časti histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. V sekcii Nastavenia polohy klepnite na Odstrániť časť histórie polohy.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň, ktorý chcete odstrániť.
 5. Klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť deň.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Klepnite na Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 4. Vyberte deň so zastávkou, ktorú chcete odstrániť.
 5. Klepnite na požadovanú zastávku a potom Odstrániť Delete .
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou webového prehliadača

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Klepnite na Odstrániť Delete .
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jedného dňa z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť Delete .
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie jednej zastávky z histórie polohy

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google.
 2. Vyberte rok, mesiac a deň, ktorý chcete odstrániť.
 3. Vedľa miesta, ktoré chcete vymazať, klepnite na Viac Viaca potom Odstrániť zastávku z dňa.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatické odstraňovanie histórie polohy

Môžete si vybrať, či chcete automaticky odstraňovať históriu polohy staršiu ako 3, 18 alebo 36 mesiacov.

Pomocou aplikácie Mapy Google

 1. Otvorte vo svojom zariadení s Androidom aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciálu Koliesko účtu a potom Vaša časová os Časová os.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia a ochrana súkromia.
 4. Posuňte zobrazenie na Nastavenia polohy.
 5. Klepnite na Automaticky odstraňovať históriu polohy.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou webového prehliadača

 1. Otvorte vo webovom prehliadači časovú os Máp Google
 2. Vpravo dole kliknite na Nastavenia Settings icon a potom Automaticky odstraňovať históriu polohy
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

Čo sa stane po odstránení časti alebo celej histórie polohy

Ak odstránite celú históriu polohy alebo jej časť, o prispôsobené prostredia na Googli môžete čiastočne alebo úplne prísť. Môžete napríklad prísť:

 • o odporúčania na základe navštívených miest,
 • o aktuálne informácie o najlepšom čase na odchod domov či do práce, aby ste sa vyhli dopravnej špičke.

Dôležité: Ak máte zapnuté ďalšie nastavenia (napríklad aktivitu na internete a v aplikáciách) a pozastavíte históriu polohy alebo z nej odstránite údaje o polohe, môžu byť tieto údaje naďalej uložené v účte Google ako súčasť vášho používania ostatných webov, aplikácií a služieb Googlu. Údaje o polohe sa môžu napríklad ukladať ako súčasť vašej aktivity vo Vyhľadávaní a Mapách, keď máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách. V závislosti od nastavení aplikácie fotoaparátu môžu byť ukladané spolu s vašimi fotkami. Aktivita na internete a v aplikáciách môže zahŕňať informácie o vašej polohe na základe približnej polohy a adresy IP vášho zariadenia.

Informácie o používaní a diagnostike histórie polohy

Zapnutím histórie polohy povolíte svojmu zariadeniu odosielať Googlu diagnostické údaje o tom, čo v súvislosti s históriou polohy funguje a čo nie. Google spracúva všetky zhromaždené údaje v súlade so svojimi pravidlami ochrany súkromia.

 

Aké informácie môže vaše zariadenie zdieľať

Vaše zariadenie môže Googlu odosielať informácie slúžiace na zlepšenie aplikácií a produktov Googlu, ako aj zariadení s Androidom. Google môže pomocou týchto informácií zlepšovať:

 • Výdrž batérie: odhadujeme, ktoré aplikácie najviac využívajú batériu vášho zariadenia, aby sme znížili jej spotrebu bežne používanými funkciami.
 • Presnosť polohy: pomocou senzorov a nastavení polohy zlepšujeme odhady polohy pre aplikácie a služby.

Informácie, ktoré môže váš telefón odosielať Googlu, môžu zahŕňať:

 • Kvalitu a dĺžku pripojení:
  • k mobilným sieťam,
  • k systému GPS,
  • k sieťam Wi‑Fi,
  • k rozhraniam Bluetooth.
 • Stav nastavení polohy.
 • Reštarty a reporty pádov.
 • Aplikácie Googlu, pomocou ktorých zapínate alebo vypínate históriu polohy.
Ako pomáhajú zdieľané informácie Googlu zlepšovať sa

Informácie o využití a diagnostike pomáhajú zlepšovať aplikácie a služby Googlu, ako aj zariadenia s Androidom. Google môže napríklad tieto informácie použiť na zlepšenie nasledujúcich možností:

 • Výdrž batérie: Google môže pomocou informácií o tom, čo najviac spotrebúva batériu v zariadení, znížiť spotrebu batérie bežne používanými funkciami.
 • Presnosť polohy: Google môže pomocou informácií zo senzorov polohy a nastavení zlepšiť odhady polohy pre aplikácie a služby.

 

 

Informácie o ďalších nastaveniach polohy

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka