Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne

Atrašanās vietu vēstures pārvaldīšana

Daļa šīs informācijas attiecas uz Android ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 4.4 vai jaunāka versija. Uzziniet, kā pārvaldīt piekļuvi atrašanās vietas datiem ierīcēs ar operētājsistēmas Android versiju 4.1–4.3. Uzziniet vairāk par ziņošanu par atrašanās vietu un atrašanās vietu vēsturi iPhone un iPad ierīcēs.

Atrašanās vietu vēsture ļauj uzņēmumam Google rādīt jums noderīgu informāciju, pamatojoties uz vietām, kurās ierīces izmantošanas laikā bijāt pierakstījies Google kontā. Piemēram, tiks parādītas satiksmes prognozes par bieži veiktiem maršrutiem uz darbu un mājām un labāki meklēšanas rezultāti. Atrašanās vietas informāciju var izmantot jebkura Google lietotne vai pakalpojums, tostarp jums rādītās reklāmas.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana

Piekļuve atrašanās vietu vēsturei Google iestatījumos ir pieejama ierīcēs, kurās darbojas operētājsistēma Android 2.3 vai jaunāka versija.

Ja atrašanās vietu vēsture ir izslēgta, vietas, uz kurām dodaties, vairs netiek saglabātas. Jebkurā brīdī varat izslēgt atrašanās vietu vēsturi. Izslēdzot atrašanās vietu vēsturi Google kontam, tā tiek izslēgta visām ierīcēm, kas ir saistītas ar attiecīgo Google kontu.

Ja vēlaties pilnībā izslēgt GPS vai Wi-Fi atrašanās vietu pakalpojumus, varat izslēgt ierīces galveno atrašanās vietas funkciju, veicot tālāk norādītās darbības.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana Google iestatījumos

 1. Atrodiet Google iestatījumus vienā no tālāk norādītajām vietām (atkarībā no ierīces).
  • Atsevišķa lietotne Google iestatījumi. Google iestatījumi
  • Galvenajā iestatījumu lietotnē ritiniet lejup un pieskarieties vienumam Google.
 2. Kontam, kura iestatījumus vēlaties mainīt, pieskarieties vienumam Atrašanās vieta > Google atrašanās vietu vēsture.
 3. Ieslēdziet vai izslēdziet atrašanās vietu vēsturi savā kontā vai ierīcēs.
  • Google konts pārvietojiet augšējo slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu atrašanās vietu vēsturi visām ierīcēm, kas saistītas ar jūsu Google kontu.
  • Tikai ierīcē: pārvietojiet slēdzi blakus ierīces nosaukumam, lai ieslēgtu vai izslēgtu atrašanās vietu vēsturi tikai šajā ierīcē.

Atrašanās vietu vēstures ieslēgšana vai izslēgšana, izmantojot aktivitātes vadīklas

 1. Sadaļā Mans konts pārejiet uz apakšsadaļu Aktivitātes vadīklas. Ja tiek prasīts, pierakstieties Google kontā, kuru vēlaties saistīt ar savu atrašanās vietu.
 2. Sadaļā “Apmeklētās vietas” izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu atrašanās vietu vēsturi. Izslēdzot atrašanās vietu vēsturi šeit, tā tiek atspējota visam Google kontam un visām ar attiecīgo kontu saistītajām ierīcēm.

Ja izmantojat Google Apps for Business, Google Apps for Education vai Google Apps for Government kontu, iespējams, būs nepieciešama atļauja no administratora, lai piekļūtu šiem iestatījumiem.

Atrašanās vietu vēstures dzēšana

Varat dzēst visu atrašanās vietu vēsturi vai tikai dažas tās daļas. Ja izdzēsīsiet visu vēsturi, dažas lietotnes, piemēram, “Google tagad”, iespējams, nedarbosies pareizi.

Visas atrašanās vietu vēstures dzēšana, izmantojot Google iestatījumus
 1. Atrodiet Google iestatījumus vienā no tālāk norādītajām vietām (atkarībā no ierīces).
  • Atsevišķa lietotne Google iestatījumi. Google iestatījumi
  • Galvenajā iestatījumu lietotnē ritiniet lejup un pieskarieties vienumam Google.
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta > Atrašanās vietu vēsture.
 3. Ekrāna apakšdaļā pieskarieties vienumam Dzēst atrašanās vietu vēsturi.

SVARĪGI! Ja izdzēsīsiet atrašanās vietu vēsturi, izmantojot lietotni Google iestatījumi, tiks izdzēsta visa jūsu vēsture. Šo darbību nevar atsaukt, un tās dēļ dažās lietotnēs, piemēram, “Google tagad”, var rasties problēmas.

Atrašanās vietu vēstures daļu dzēšana atrašanās vietu vēstures vietnē

Atrašanās vietu vēstures vietnē varat dzēst atsevišķas atrašanās vietas, atrašanās vietas pēc datuma vai visu atrašanās vietu vēsturi.

 1. Pārejiet uz vietni maps.google.com/locationhistory un piesakieties savā Google kontā.
 2. Varat izvēlēties dzēst atrašanās vietu vēsturi kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
  • Pēc datuma: lai dzēstu vēsturi noteiktam datumam, izvēlieties Dzēst šīs dienas vēsturi. Atlasot dienu diapazonu un izvēloties opciju Dzēst šī laika perioda vēsturi, tiks dzēsta visu to dienu vēsture, kuras skatāt.
  • Pēc atsevišķas atrašanās vietas: sarakstā vai kartē atlasiet konkrētu atrašanās vietu. Burbulī izvēlieties attiecīgo atrašanās vietu, kuru dzēst no vēstures.
  • Visa vēsture: lai dzēstu visu saglabāto vēsturi, atlasiet Dzēst visu vēsturi.

PIEZĪME. Atrašanās vietu vēstures vietne nav pieejama Korejā.

Atrašanās vietu vēstures lietojuma un diagnostikas informācija

Ieslēdzot atrašanās vietu vēsturi, jūs iespējojat arī diagnostikas informācijas sūtīšanu no ierīces uz Google serveriem par to, kas darbojas un kas nedarbojas saistībā ar atrašanās vietu vēsturi.

Kad no ierīces tiek sūtīta lietojuma un diagnostikas informācija

No jūsu ierīces var tikt sūtīta informācija uz Google serveriem, lai uzlabotu atrašanās vietu vēstures darbību, piemēram, kad atrašanās vietu pakalpojumi nedarbojas pareizi. Informācijā var būt ietverti šādi dati:

 • savienojuma kvalitāte un ilgums ar mobilajiem tīkliem, GPS, Wi-Fi tīkliem vai Bluetooth;
 • atrašanās vietu iestatījumu stāvoklis;
 • atkārtotas palaišanas gadījumi un avāriju pārskati;
 • lietotnes, kas izmantotas atrašanās vietu vēstures ieslēgšanai vai izslēgšanai;
 • akumulatora uzlādes līmenis.

Lietojuma un diagnostikas informācija var tikt izmantota, lai palīdzētu uzlabot Google lietotnes, produktus un Android ierīces. Piemēram, Google var izmantot informāciju, lai uzlabotu tālāk norādītos faktorus.

 • Akumulatora darbības ilgums: Google var izmantot informāciju par to, kuras funkcijas izmanto visvairāk akumulatora enerģijas jūsu ierīcē, lai palīdzētu samazināt akumulatora enerģijas patēriņu bieži izmantotām funkcijām.
 • Atrašanās vietas precizitāte: Google var izmantot informāciju no atrašanās vietas sensoriem un iestatījumiem, lai palīdzētu uzlabot atrašanās vietas datu vispārējo kvalitāti, kas tiek izmantoti lietotnēs un pakalpojumos, lai nodrošinātu lieliskas iespējas.

Visa lietojuma un diagnostikas informācija tiek izmantota saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku.