Vietovių istorijos tvarkymas

Vietovių istorija yra „Google“ paskyros nustatymas, kurį įjungus išsaugoma informacija apie tai, kur einate turėdami mobilųjį įrenginį, kuriame:

 • esate prisijungę prie „Google“ paskyros;
 • esate įjungę Vietovių istoriją;
 • yra įjungtas Vietovių ataskaitų teikimas.

Kai įjungiate Vietovių istoriją, galite naudotis daugybe „Google“ produktų ir paslaugų privilegijų, pvz., suasmenintais žemėlapiais, rekomendacijomis pagal tai, kokiose vietose esate buvę, pagalba surasti telefoną, atnaujinimais apie eismą realiuoju laiku kasdien keliaujant į darbą ir atgal bei daugiau naudingų skelbimų.

 • Pagal numatytuosius nustatymus Vietovių istorija yra išjungta „Google“ paskyroje ir gali būti įjungta, tik jei taip pasirenkate.
 • Galite bet kada pristabdyti Vietovių istoriją „Google“ paskyros skiltyje „Veiklos valdikliai“.
 • Jūs valdote, kas išsaugoma Vietovių istorijoje. Vietas, kuriose lankėtės, galite peržiūrėti „Google“ žemėlapių laiko skalėje, kurią galite redaguoti ar naudoti Vietovių istorijai ištrinti.
Svarbu: kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 8.0 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Vietovių istorijos įjungimas arba išjungimas

Vietovių istoriją paskyroje galite bet kada išjungti. Jei naudojate darbo arba mokyklos paskyrą, administratorius turi padaryti šį nustatymą jums pasiekiamą. Jei administratorius tai padarys, galėsite naudoti Vietovių istoriją kaip bet kuris kitas naudotojas.

 1. Eikite į „Google“ paskyros skiltį „Vietovių istorija“.
 2. Pasirinkite, ar paskyra arba įrenginiai gali pateikti Vietovių istoriją sistemai „Google“.
  • Paskyra ir visi įrenginiai: viršuje įjunkite arba išjunkite funkciją Vietovių istorija.
  • Tik konkretus įrenginys: skiltyje „Šis įrenginys“ arba „Įrenginiai šioje paskyroje“ įjunkite arba išjunkite įrenginį.

Kai Vietovių istorija įjungta

 • Sistema „Google“ Vietovių istoriją gauna tik iš įrenginių, kuriuose esate prisijungę ir kuriuose įjungtas Vietovių ataskaitų teikimo nustatymas.
 • Vietovių ataskaitų teikimo nustatymus galite keisti kiekviename įrenginyje, kuriame esate prisijungę, ir nustatyti, kurių įrenginių teikiami vietovių duomenys bus įtraukti į Vietovių istoriją. Jei norite keisti Vietovių istorijos nustatymus, galite:
  • pranešti apie buvimo vietą tik iš kai kurių įrenginių;
  • pranešti apie buvimo vietą iš visų įrenginių;
  • išjungti „Google“ paskyros Vietovių istoriją. Apie buvimo vietą nebus pranešama iš jokių įrenginių ir paskyroje nebus įrašoma nauja Vietovių istorija.
 • Kitų įrenginyje nustatytų vietovės paslaugų, pvz., „Google“ vietovės paslaugų, Vietovės bendrinimo ir funkcijos „Rasti įrenginį“, nustatymai nesikeis.

Kai Vietovių istorija išjungta

 • Įrenginio vietovės nebus automatiškai išsaugomos Vietovių istorijoje.
 • Ankstesnė veikla neištrinama iš Vietovių istorijos. Vietovių istoriją galite ištrinti neautomatiškai.
 • Kitų įrenginyje nustatytų vietovės paslaugų, pvz., „Google“ vietovės paslaugų, Vietovės bendrinimo ir funkcijos „Rasti įrenginį“, nustatymai nesikeis.
 • Kai kurie vietovių duomenys ir toliau gali būti išsaugomi kituose nustatymuose, pvz., Žiniatinklio ir programų veikloje, kaip kitų jūsų naudojamų programų, pvz., Paieškos ir Žemėlapių, dalis, net išjungus Vietovių istoriją.

Vietovių istorijos ištrynimas

Galite tvarkyti ir ištrinti Vietovių istorijos informaciją naudodami „Google“ žemėlapių laiko skalę. Galite ištrinti visą istoriją arba atskiras jos dalis.

Svarbu: iš laiko skalės ištrynę Vietovių istoriją, nebegalėsite vėl ten jos peržiūrėti.

„Google“ žemėlapių programos naudojimas

Visos Vietovių istorijos ištrynimas

 1. „Android“ įrenginyje atidarykite „Google“ žemėlapių programą Žemėlapiai.
 2. Palieskite profilio nuotrauka arba inicialai Paskyros apskritimas toliau savo laiko skalę Laiko skalė.
 3. Viršuje dešinėje palieskite „Daugiau“ Daugiautoliau Nustatymai ir privatumas.
 4. Skiltyje „Vietovės nustatymai“ palieskite Ištrinti visą Vietovių istoriją.
 5. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Vietovių istorijos diapazono ištrynimas

 1. „Android“ įrenginyje atidarykite „Google“ žemėlapių programą Žemėlapiai.
 2. Palieskite profilio nuotrauka arba inicialai Paskyros apskritimas toliau savo laiko skalę Laiko skalė.
 3. Palieskite „Daugiau“ Daugiautoliau Nustatymai ir privatumas.
 4. Skiltyje „Vietovės nustatymai“ palieskite Ištrinti Vietovių istorijos diapazoną.
 5. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Dienos ištrynimas iš Vietovių istorijos

 1. „Android“ įrenginyje atidarykite „Google“ žemėlapių programą Žemėlapiai.
 2. Palieskite profilio nuotrauka arba inicialai Paskyros apskritimas toliau savo laiko skalę Laiko skalė.
 3. Palieskite „Rodyti kalendorių“ Rodyti kalendorių.
 4. Pasirinkite norimą ištrinti dieną.
 5. Palieskite „Daugiau“ Daugiautoliau Ištrinti dieną.
 6. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Stotelės ištrynimas iš Vietovių istorijos

 1. „Android“ įrenginyje atidarykite „Google“ žemėlapių programą Žemėlapiai.
 2. Palieskite profilio nuotrauka arba inicialai Paskyros apskritimas toliau savo laiko skalę Laiko skalė.
 3. Palieskite „Rodyti kalendorių“ Rodyti kalendorių.
 4. Pasirinkite dieną su norima ištrinti stotele.
 5. Palieskite norimą ištrinti stotelę toliau „Ištrinti“ Delete .
 6. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Žiniatinklio naršyklės naudojimas

Visos Vietovių istorijos ištrynimas

 1. Žiniatinklio naršyklėje atidarykite „Google“ žemėlapių laiko skalę.
 2. Palieskite „Ištrinti“ Delete .
 3. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Dienos ištrynimas iš Vietovių istorijos

 1. Žiniatinklio naršyklėje atidarykite „Google“ žemėlapių laiko skalę.
 2. Pasirinkite metus, mėnesį ir dieną, kuriuos norite ištrinti.
 3. Palieskite „Ištrinti“ Delete .
 4. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Stotelės ištrynimas iš Vietovių istorijos

 1. Žiniatinklio naršyklėje atidarykite „Google“ žemėlapių laiko skalę.
 2. Pasirinkite metus, mėnesį ir dieną, kuriuos norite ištrinti.
 3. Šalia norimos ištrinti stotelės palieskite „Daugiau“ Daugiautoliau Pašalinti stotelę iš dienos.
 4. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Automatinis Vietovių istorijos ištrynimas

Galite pasirinkti, kad senesnė nei 3, 18 ar 36 mėnesių Vietovių istorija būtų automatiškai ištrinama.

„Google“ žemėlapių programos naudojimas

 1. „Android“ įrenginyje atidarykite „Google“ žemėlapių programą Žemėlapiai.
 2. Palieskite profilio nuotrauka arba inicialai Paskyros apskritimas toliau savo laiko skalę Laiko skalė.
 3. Viršuje dešinėje palieskite „Daugiau“ Daugiautoliau Nustatymai ir privatumas.
 4. Slinkite į skiltį „Vietovės nustatymai“.
 5. Palieskite Automatinis Vietovių istorijos ištrynimas.
 6. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Žiniatinklio naršyklės naudojimas

 1. Žiniatinklio naršyklėje atidarykite „Google“ žemėlapių laiko skalę
 2. Apačioje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Settings icon toliau Automatinis Vietovių istorijos ištrynimas
 3. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. 

Kas nutinka ištrynus dalį Vietovių istorijos arba ją visą

Jei ištrinsite dalį Vietovių istorijos arba ją visą, gali būti teikiamos senesnės versijos kai kurios suasmenintos „Google“ funkcijos arba galite jas prarasti. Toliau pateikiama pavyzdžių.

 • Automatiškai sukurti vietų, kuriose lankėtės, albumai „Google“ nuotraukose.
 • Rekomendacijos pagal vietas, kuriose lankėtės.
 • Realiuoju laiku teikiama informacija apie tinkamiausią laiką išvykti į namus ar darbą, kad išvengtumėte spūsčių.

Svarbu: jei esate įjungę kitus nustatymus, pvz., „Žiniatinklio ir programų veiklą“, ir pristabdote Vietovių istoriją arba ištrinate vietovių duomenis iš Vietovių istorijos, vietovių duomenys vis tiek gali būti išsaugomi „Google“ paskyroje, jums naudojant kitas „Google“ svetaines, programas ir paslaugas. Pavyzdžiui, kai įjungtas „Žiniatinklio ir programų veiklos“ nustatymas, vietovių duomenys gali būti išsaugomi kaip veikla Paieškoje ir Žemėlapiuose ir įtraukiami į nuotraukas, atsižvelgiant į fotoaparato programos nustatymus.

Vietovių istorijos naudojimo ir diagnostikos informacija

Kai įjungiate Vietovių istoriją, įrenginys į sistemą „Google“ gali siųsti diagnostikos informaciją apie veikiančias ir neveikiančias Vietovių istorijos funkcijas. Jei išjungiate Vietovių istoriją, galite pasirinkti, ar bendrinti naudojimo ir diagnostikos informaciją.

Visa naudojimo ir diagnostikos informacija naudojama atsižvelgiant į „Google“ privatumo politiką.

Kokią informaciją įrenginys gali bendrinti

Įrenginys gali siųsti informaciją į sistemą „Google“, kad būtų galima tobulinti Vietovių istoriją. Pavyzdžiui, siunčiama informacija gali būti:

 • prisijungimo prie mobiliojo ryšio tinklų, GPS, „Wi-Fi“ ryšio tinklų ar „Bluetooth“ kokybė ir trukmė;
 • vietovės nustatymų būsena;
 • paleidimo iš naujo įvykiai ir strigčių ataskaitos;
 • programos, naudojamos Vietovių istorijai įjungti arba išjungti;
 • akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Kaip bendrinama informacija padeda tobulinti „Google“

Naudojimo ir diagnostikos informacija gali padėti tobulinti „Google“ programas, produktus ir „Android“ įrenginius. Pavyzdžiui, „Google“, naudodama informaciją, gali patobulinti toliau nurodytus aspektus.

 • Akumuliatoriaus naudojimo laikas: atsižvelgdama į informaciją apie tai, kas naudoja daugiausia akumuliatoriaus energijos, „Google“ gali padėti sumažinti dažnai naudojamų funkcijų akumuliatoriaus energijos vartojimą.
 • Vietovės tikslinimas: „Google“ gali naudoti iš vietovių jutiklių gautą informaciją ir nustatymus, kad padėtų tobulinti vietovių numatymą naudojant programas ir paslaugas.

Sužinokite daugiau apie kitus vietovės nustatymus

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
false
false
true
70975
false
false