ຈັດການປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ

ປະຫວັດສະຖານທີ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າລະດັບບັນຊີ Google ທີ່ບັນທຶກບ່ອນທີ່ທ່ານໄປພ້ອມກັບແຕ່ລະອຸປະກອນມືຖືເຊິ່ງ:

 • ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ,
 • ທ່ານໄດ້ເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່ ແລະ
 • ອຸປະກອນນັ້ນເປີດການລາຍງານສະຖານທີ່.

ເມື່ອທ່ານເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່, ທ່ານອາດຈະເຫັນປະໂຫຍດຫຼາຍໆຢ່າງໃນທົ່ວຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Google, ເຊິ່ງຮວມມີແຜນທີ່ທີ່ປັບແຕ່ງເປັນແບບສ່ວນຕົວ, ການແນະນຳທີ່ອີງໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເຄີຍໄປ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ການອັບເດດການຈະລາຈອນແບບສົດໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານ ແລະ ໂຄສະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ.

 • ລະບົບຈະປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດເປີດມັນໄດ້ຖ້າທ່ານເລືອກເປີດ.
 • ທ່ານສາມາດຢຸດປະຫວັດສະຖານທີ່ໄວ້ຊົ່ວຄາວໄດ້ທຸກເວລາໃນ ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍໄປໄດ້ໃນ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່ ແລະ ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນຜ່ານທາມລາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ໝາຍເຫດ: ບາງຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ໃນ Android 8.0 ຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ. ສຶກສາວິທີກວດເບິ່ງເວີຊັນ Android ຂອງທ່ານ.

ເປີດ ຫຼື ປິດປະຫວັດສະຖານທີ່

ທ່ານສາມາດປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ບັນຊີໂຮງຮຽນ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່ານີ້ມີໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້. ຖ້າພວກເຂົາເຮັດ, ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ປະຫວັດສະຖານທີ່ໄດ້ຄືກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນ.

 1. ໄປທີ່ຂໍ້ "ປະຫວັດສະຖານທີ່" ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ເລືອກວ່າຈະໃຫ້ບັນຊີ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດລາຍງານປະຫວັດສະຖານທີ່ຫາ Google ໄດ້ຫຼືບໍ່.
  • ບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນທັງໝົດຂອງທ່ານ: ຢູ່ສ່ວນເທິງ, ເປີດ ຫຼື ປິດ ປະຫວັດສະຖານທີ່.
  • ອຸປະກອນສະເພາະເທົ່ານັ້ນ: ຢູ່ກ້ອງ "ອຸປະກອນນີ້" ຫຼື "ອຸປະກອນອື່ນໃນບັນຊີນີ້", ກະລຸນາເປີດ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ.

ເມື່ອປະຫວັດສະຖານທີ່ເປີດຢູ່

 • Google ຈະຮັບສະເພາະປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບແຕ່ລະອຸປະກອນທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ທ່ານເປີດໃຊ້ການລາຍງານສະຖານທີ່ໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
 • ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລາຍງານສະຖານທີ່ສຳລັບແຕ່ລະອຸປະກອນທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຈຳກັດວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນໃດສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ຈະຖືກຮວມຢູ່ໃນປະຫວັດສະຖານທີ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເລືອກ:
  • ລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກບາງອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນອື່ນ.
  • ລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານທັງໝົດ.
  • ປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ສຳລັບບັນຊີ Google. ຈະບໍ່ມີການລາຍງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນໃດໆຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ມີປະຫວັດສະຖານທີ່ໃໝ່ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານສຳລັບບໍລິການສະຖານທີ່ອື່ນໆຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ຖານ​ທີ່ Google, ການແບ່ງປັນສະຖານທີ່ ແລະ ຊອກຫາອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

ເມື່ອປະຫວັດສະຖານທີ່ປິດຢູ່

 • ສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນທ່ານຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກໄປໃສ່ປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
 • ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານມາຈະບໍ່ຖືກລຶບອອກຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ ໄດ້.
 • ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານສຳລັບບໍລິການສະຖານທີ່ອື່ນໆຢູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ຖານ​ທີ່ Google, ການແບ່ງປັນສະຖານທີ່ ແລະ ຊອກຫາອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
 • ບາງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ອາດຈະສືບຕໍ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວເວັບ ແລະ ແອັບ, ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ການບໍລິການອື່ນໆຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ຊອກຫາ ແລະ ແຜນທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະປິດປະຫວັດສະຖານທີ່ໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ.

ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່

ທ່ານສາມາດຈັດການ ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານດ້ວຍ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່. ທ່ານສາມາດເລືອກລຶບປະຫວັດຂອງທ່ານທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນກໍໄດ້.

ສຳຄັນ: ເມື່ອທ່ານລຶບຂໍ້ມູນປະຫວັດສະຖານທີ່ອອກຈາກທາມລາຍແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຫັນມັນອີກ.

ໃຊ້ແອັບ Google ແຜນທີ່

ລຶບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທັງໝົດ

 1. ໃນອຸປະກອນ Android ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດແອັບ Google ແຜນທີ່ ແຜນທີ່.
 2. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາແຕະ ເມນູ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ທາມລາຍຂອງທ່ານ Timeline.
 3. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຂວາ, ກະລຸນາແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
 4. ຢູ່ກ້ອງ "ການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່", ແຕະ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ທັງໝົດ.
 5. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບຊ່ວງປະຫວັດສະຖານທີ່

 1. ໃນອຸປະກອນ Android ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດແອັບ Google ແຜນທີ່ ແຜນທີ່.
 2. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາແຕະ ເມນູ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ທາມລາຍຂອງທ່ານ Timeline.
 3. ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
 4. ຢູ່ກ້ອງ "ການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່", ກະລຸນາແຕະ ລຶບຊ່ວງປະຫວັດສະຖານທີ່.
 5. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບໜຶ່ງມື້ຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່

 1. ໃນອຸປະກອນ Android ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດແອັບ Google ແຜນທີ່ ແຜນທີ່.
 2. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາແຕະ ເມນູ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ທາມລາຍຂອງທ່ານ Timeline.
 3. ແຕະ ສະແດງປະຕິທິນ Show calendar.
 4. ເລືອກວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບມື້ໃດ.
 5. ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ລຶບມື້.
 6. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບຈຸດຢຸດພັກອອກຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່

 1. ໃນອຸປະກອນ Android ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດແອັບ Google ແຜນທີ່ ແຜນທີ່.
 2. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາແຕະ ເມນູ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ທາມລາຍຂອງທ່ານ Timeline.
 3. ແຕະ ສະແດງປະຕິທິນ Show calendar.
 4. ເລືອກມື້ທີ່ມີຈຸດຢຸດພັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
 5. ແຕະຈຸດຢຸດພັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ລຶບ Delete .
 6. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.
ໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ

ລຶບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທັງໝົດ

 1. ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່.
 2. ແຕະ ລຶບ Delete .
 3. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບໜຶ່ງມື້ຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່

 1. ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່.
 2. ເລືອກປີ, ເດືອນ ແລະ ມື້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
 3. ແຕະ ລຶບ Delete .
 4. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບຈຸດຢຸດພັກອອກຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່

 1. ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່.
 2. ເລືອກປີ, ເດືອນ ແລະ ມື້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
 3. ຢູ່ຂ້າງຈຸດຢຸດພັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ, ກະລຸນາແຕະ ເພີ່ມເຕີມ Moreແລ້ວຈາກນັ້ນ ລຶບຈຸດຢຸດພັກອອກຈາກມື້.
 4. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ທ່ານສາມາດເລືອກໃຫ້ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ທີ່ເກົ່າກວ່າ 3 ເດືອນ ຫຼື 18 ເດືອນໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້.

ໃຊ້ແອັບ Google ແຜນທີ່

 1. ໃນອຸປະກອນ Android ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດແອັບ Google ແຜນທີ່ ແຜນທີ່.
 2. ສ່ວນເທິງສຸດເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາແຕະ ເມນູ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ທາມລາຍຂອງທ່ານ Timeline.
 3. ຢູ່ເທິງສຸດເບື້ອງຂວາ, ກະລຸນາແຕະ ເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
 4. ເລື່ອນໄປຫາ "ການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່".
 5. ແຕະ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ອັດຕະໂນມັດ.
 6. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ.

ໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ

 1. ໃນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ ທາມລາຍຂອງ Google ແຜນທີ່
 2. ຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາ, ກະລຸນາຄລິກ ການຕັ້ງຄ່າ Settings icon ແລ້ວຈາກນັ້ນ ລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ອັດຕະໂນມັດ
 3. ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ. 

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດແລ້ວ

ຖ້າທ່ານລຶບປະຫວັດສະຖານທີ່ບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງທ່ານ, ບາງປະສົບການທີ່ເປັນແບບສ່ວນຕົວໃນທົ່ວ Google ອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເສຍໄປ. ຕົວຢ່າງ:

 • ອະລະບໍ້າໃນ Google ຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍໄປ
 • ການແນະນຳທີ່ອີງໃສ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍໄປ
 • ຂໍ້ມູນຕາມເວລາຈິງກ່ຽວກັບເວລາທີ່ດີສຸດໃນການອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຈະລາຈອນຕິດຂັດ

ສຳຄັນ: ຖ້າທ່ານເປີດການຕັ້ງຄ່າອື່ນ ເຊັ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວເວັບ ແລະ ແອັບ ແລະ ທ່ານຢຸດປະຫວັດສະຖານທີ່ໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຈາກປະຫວັດສະຖານທີ່, ທ່ານອາດຈະຍັງມີຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ເວັບໄຊ, ແອັບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນຂອງ Google. ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ອາດຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຊອກຫາ ແລະ ແຜນທີ່ເມື່ອ ການຕັ້ງຄ່າການເຄື່ອນໄຫວເວັບ ແລະ ແອັບ ເປີດຢູ່ ແລະ ຮວມມີຢູ່ໃນຮູບພາບຂອງທ່ານໂດຍຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ.

ການໃຊ້ ແລະ ການວິເຄາະສຳລັບປະຫວັດສະຖານທີ່

ເມື່ອທ່ານເປີດປະຫວັດສະຖານທີ່, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະສົ່ງຂໍ້ມູນການວິເຄາະໃຫ້ Google ກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ສຳລັບປະຫວັດປະຫວັດສະຖານທີ່. ຖ້າທ່ານປິດປະຫວັດສະຖານທີ່, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການໃຊ້ ແລະ ການວິເຄາະ ຫຼືບໍ່ໄດ້.

ຂໍ້ມູນການໃຊ້ ແລະ ການວິເຄາະທັງໝົດຖືກໃຊ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google.

ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໄດ້

ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ Google ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະຫວັດສະຖານທີ່. ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງອາດຮວມມີ:

 • ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄລຍະເວລາການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານກັບເຄືອຂ່າຍມືຖື, GPS, ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຫຼື Bluetooth
 • ສະຖານະຂອງການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ
 • ການປິດເປີດຄືນໃໝ່ ແລະ ລາຍງານການຂັດຂ້ອງ
 • ແອັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດປະຫວັດສະຖານທີ່
 • ລະດັບແບັດເຕີຣີ
ຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນຊ່ວຍ Google ປັບປຸງດີຂຶ້ນແນວໃດ

ຂໍ້ມູນການໃຊ້ ແລະ ການວິເຄາະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ແອັບ, ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງ Google ແລະ ອຸປະກອນ Android ດີຂຶ້ນໄດ້. ຕົວຢ່າງ: Google ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງ:

 • ອາຍຸແບັດເຕີຣີ: Google ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ແບັດເຕີຣີສຳລັບຄຸນສົມບັດທີ່ມັກໃຊ້ທົ່ວໄປ.
 • ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະຖານທີ່: Google ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຄາດຄະເນສະຖານທີ່ສຳລັບແອັບ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າສະຖານທີ່ອື່ນ

ຄົ້ນຫາ
ລຶບລ້າງການຄົ້ນຫາ
ປິດການຊອກຫາ
ແອັບຂອງ Google
ເມນູຫຼັກ
ຊອກຫາສູນຊ່ວຍເຫຼືອ
true
70975
false
false