ניהול היסטוריית המיקומים

היסטוריית המיקומים היא הגדרה ברמת חשבון Google ששומרת מקומות שבהם ביקרתם בכל מכשיר נייד שבו:

 • התחברתם לחשבון Google,
 • היסטוריית המיקומים מופעלת, וגם
 • דיווח המיקום מופעל.

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, ייתכן שרואים מספר הטבות במוצרים ובשירותים של Google, כולל מפות מותאמות אישית, המלצות על סמך מקומות שבהם ביקרתם, עזרה באיתור הטלפון, מידע בזמן אמת על תנועה במהלך הנסיעה לעבודה ועוד מודעות מועילות.

 • כברירת מחדל, היסטוריית המיקומים כבויה בחשבון Google ותופעל רק אם תסכימו לכך.
 • אפשר להשהות את היסטוריית המיקומים מתי שרוצים בקטע בחירת פעילויות בחשבון Google.
 • אתם מחליטים מה לשמור בהיסטוריית המיקומים. תוכלו להציג את המקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן של מפות Google, וגם לערוך או למחוק מידע בציר הזמן.
הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 8.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

הפעלה או השבתה של היסטוריית המיקומים

אפשר להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון מתי שרוצים. אם אתם משתמשים בחשבון של מקום העבודה או של מוסד הלימודים, מנהל המערכת צריך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם. אם ההגדרה תופעל עבורכם, תוכלו להשתמש בהיסטוריית המיקומים כמו כל משתמש אחר.

 1. עוברים לקטע "היסטוריית המיקומים" בחשבון Google.
 2. קובעים אם לאפשר לחשבון או למכשירים שלכם לדווח היסטוריית מיקומים ל-Google.
  • החשבון וכל המכשירים שלכם: בחלק העליון, מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים.
  • מכשיר מסוים בלבד: בקטעים "מכשיר זה" או "מכשירים בחשבון זה", מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים במכשיר.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת

 • Google מקבלת את היסטוריית המיקומים של כל מכשיר שאתם מחוברים בו לחשבון ושהפעלתם בו את דיווח המיקום.
 • אפשר לשנות את ההגדרה של דיווח מיקום בכל המכשירים המחוברים ולקבוע אילו מהמכשירים שמספקים נתוני מיקום ייכללו בהיסטוריית המיקומים. אם רוצים לשנות את הגדרות היסטוריית המיקומים, יש מספר אפשרויות:
  • לדווח על המיקום רק מחלק מהמכשירים.
  • לדווח על המיקום מכל המכשירים.
  • להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון Google. המיקום לא ידווח מאף מכשיר, ולא תתועד היסטוריית מיקומים חדשה בחשבון.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.

כשהיסטוריית המיקומים כבויה

 • מידע חדש על מיקומים לא יישמר עוד בהיסטוריית המיקומים.
 • פעילות קודמת לא תימחק מהיסטוריית המיקומים. אפשר למחוק את היסטוריית המיקומים באופן ידני.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.
 • ייתכן שנתוני מיקום מסוימים עדיין יישמרו בהגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, כחלק מהפעילות שלכם בשירותים אחרים, כמו חיפוש ומפות, גם לאחר השבתה של היסטוריית המיקומים.

מחיקת היסטוריית המיקומים

ניתן לנהל ולמחוק את היסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן במפות Google. אפשר למחוק את כל ההיסטוריה או רק חלקים ממנה.

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב.

שימוש באפליקציה מפות Google

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקת יום.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.
בדפדפן אינטרנט

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 3. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. מקישים על סמל המחיקה מחיקה.
 4. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. ליד התחנה שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הסרת עצירה מהיום.
 4. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

מחיקת היסטוריית מיקומים באופן אוטומטי

תוכלו לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים או 18 חודשים.

שימוש באפליקציה מפות Google

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. בצד ימין למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות מיקום".
 5. מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

בדפדפן אינטרנט

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google
 2. בפינה השמאלית התחתונה לוחצים על סמל ההגדרות Settings iconואז מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים
 3. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך. 

מה קורה לאחר שמוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה

אם מוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה, האיכות של חוויות מסוימות שמותאמות אישית ב-Google עשויה להיות נמוכה יותר, או שלא ניתן יהיה ליהנות יותר מהחוויות האלה. למשל:

 • אלבומים בתמונות Google שנוצרו אוטומטית ממקומות שבהם ביקרתם
 • המלצות המבוססות על מקומות שבהם ביקרתם
 • מידע בזמן אמת לגבי הזמן הכי טוב לצאת מהבית או מהעבודה כדי להימנע מעומסי תנועה.

חשוב: אם הגדרות אחרות מופעלות, למשל פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ייתכן שגם אם תשהו את היסטוריית המיקומים, או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, נתוני מיקום ימשיכו להישמר בחשבון Google שלכם במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים להיסטוריית המיקומים

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, המכשיר יכול לשלוח ל-Google נתוני אבחון לגבי התקינות של היסטוריית המיקומים. אם משביתים את היסטוריית המיקומים, אפשר להחליט אם לשתף נתוני שימוש ואבחון.

השימוש בנתוני השימוש והאבחון נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

איזה מידע המכשיר יכול לשתף?

המכשיר יכול לשלוח מידע ל-Google כדי לשפר את היסטוריית המיקומים. דוגמאות למידע שיכול להישלח:

 • איכות ומשך החיבורים לרשתות סלולריות, GPS, רשתות Wi-Fi או Bluetooth
 • הסטטוס של הגדרות המיקום
 • דוחות קריסה והפעלה מחדש
 • אפליקציות שמשמשות להפעלה או לכיבוי של היסטוריית המיקומים
 • רמות טעינת הסוללה
כיצד שיתוף המידע עוזר לשפר את שירותי Google

פרטי השימוש והאבחון יכולים לעזור ל-Google לשפר את האפליקציות והמוצרים שלה, ואת מכשירי Android. לדוגמה, Google יכולה להשתמש במידע כדי לשפר את ההיבטים הבאים:

 • חיי סוללה: Google יכולה להשתמש במידע לגבי התהליכים שצורכים הכי הרבה אנרגיה מסוללת המכשיר, כדי לשפר את מאפייני החיסכון בחשמל של תכונות נפוצות.
 • דיוק המיקום: Google יכולה להשתמש במידע מחיישנים ומהגדרות המיקום כדי לשפר את הערכות המיקום לאפליקציות ולשירותים.

מידע נוסף על הגדרות מיקום אחרות