ניהול היסטוריית המיקומים

היסטוריית המיקומים היא הגדרה ברמת חשבון Google ששומרת מקומות שבהם ביקרתם עם כל המכשירים הניידים שבהם:

 • התחברתם לחשבון Google,
 • הפעלתם את היסטוריית המיקומים, וגם
 • מופעל דיווח המיקום במכשיר.

לאחר שתפעילו את היסטוריית המיקומים, ייתכן שתבחינו יתרונות במוצרים ובשירותים של Google, כולל מפות מותאמות אישית, המלצות על סמך מקומות שבהם ביקרתם, עזרה באיתור הטלפון, מידע על תנועה בזמן אמת במהלך הנסיעה היומית ומודעות שימושיות יותר.

 • כברירת מחדל, היסטוריית המיקומים כבויה בחשבון Google. ההגדרה תופעל רק אם תסכימו לכך.
 • תוכלו להשהות את היסטוריית המיקומים מתי שתרצו דרך ההגדרה הפעילויות שלך באינטרנט בחשבון Google.
 • השליטה על מה שנשמר בהיסטוריית המיקומים בידיכם. תוכלו לעיין במקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן של מפות Google, וניתן לערוך אותו או להשתמש בו כדי למחוק היסטוריית המיקומים.
חשוב לדעת: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירים עם Android מגרסה 8.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים

אפשר לכבות את היסטוריית המיקומים בחשבון מתי שרוצים. אם אתם משתמשים בחשבון של מקום העבודה או של מוסד הלימודים, מנהל המערכת צריך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם. אם ההגדרה תופעל עבורכם, תוכלו להשתמש בהיסטוריית המיקומים כמו כל משתמש אחר.

 1. עוברים לקטע "היסטוריית המיקומים" בחשבון Google.
 2. קובעים אם לאפשר לחשבון או למכשירים שלכם לדווח היסטוריית מיקומים ל-Google.
 3. החשבון וכל המכשירים שלכם: בחלק העליון, מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים.
 4. מכשיר מסוים בלבד: בקטעים "מכשיר זה" או "מכשירים בחשבון זה", מפעילים או מכבים את היסטוריית המיקומים במכשיר.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת

 • Google מקבלת את היסטוריית המיקומים של כל מכשיר שבו נכנסתם לחשבון והפעלתם את דיווח המיקום.
 • אתם יכולים לשנות את ההגדרה של דיווח המיקום בכל מכשיר שבו נכנסתם לחשבון, ולקבוע אילו מהמכשירים שמספקים נתוני מיקום ייכללו בהיסטוריית המיקומים. אם רוצים לשנות את הגדרות היסטוריית המיקומים, יש מספר אפשרויות:
  • לדווח על המיקום רק מחלק מהמכשירים.
  • לדווח על המיקום מכל המכשירים.
  • להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון Google. המיקום לא ידווח מאף מכשיר, ולא תתועד היסטוריית מיקומים חדשה בחשבון.
 • ההגדרה הזו לא תשפיע על הגדרות אחרות לשירותי מיקום במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google, שיתוף מיקום ו'איפה המכשיר שלי'.

כשהיסטוריית המיקומים כבויה

 • מיקומי המכשיר לא יישמרו באופן אוטומטי בהיסטוריית המיקומים.
 • פעילות קודמת לא תימחק מהיסטוריית המיקומים. אתם יכולים למחוק את היסטוריית המיקומים באופן ידני.
 • ההגדרה הזו לא תשפיע על הגדרות אחרות לשירותי מיקום במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google, שיתוף מיקום ו'איפה המכשיר שלי'.
 • יכול להיות שנתוני מיקום מסוימים עדיין יישמרו בהגדרות אחרות כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, במסגרת הפעילות שלכם בשירותים אחרים כמו חיפוש ומפות, גם לאחר השבתה של היסטוריית המיקומים.

מחיקה של היסטוריית המיקומים

ניתן לנהל ולמחוק את המידע על היסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן של מפות Google. אפשר למחוק את כל ההיסטוריה או רק חלקים ממנה.

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב.

שימוש באפליקציית מפות Google

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז מחיקת היום.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה .
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

בדפדפן אינטרנט

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. מקישים על סמל המחיקה מחיקה .
 3. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. מקישים על סמל המחיקה מחיקה .
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. ליד התחנה שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הסרת תחנה מיום.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים

תוכלו לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים, 18 חודשים או 36 חודשים.

שימוש באפליקציית מפות Google

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות מיקום".
 5. מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

בדפדפן אינטרנט

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל ההגדרות Settings icon ואז מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים
 3. פועלים לפי ההוראות במסך. 

מה קורה לאחר שמוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה

אם מוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה, האיכות של חוויות מסוימות שמותאמות אישית ב-Google עשויה להיות נמוכה יותר, או שהן לא יהיו זמינות יותר כלל. למשל:

 • אלבומים בתמונות Google שנוצרו אוטומטית ממקומות שבהם ביקרתם
 • המלצות המבוססות על מקומות שבהם ביקרתם
 • מידע בזמן אמת לגבי הזמן הכי טוב לצאת מהבית או מהעבודה כדי להימנע מעומסי תנועה.

חשוב: אם הגדרות אחרות מופעלות, למשל פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ייתכן שגם אם תשהו את היסטוריית המיקומים, או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, נתוני מיקום ימשיכו להישמר בחשבון Google שלכם במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, ייתכן שנתוני המיקום יישמרו בחשבון כחלק מהפעילות בחיפוש ובמפות Google, המתבצעת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. כמו כן, ייתכן שנתונים אלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה.

אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים להיסטוריית המיקומים

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, המכשיר יכול לשלוח ל-Google נתוני אבחון לגבי התקינות של היסטוריית המיקומים. אם מכבים את היסטוריית המיקומים, אפשר להחליט אם לשתף מידע על אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים.

השימוש בנתונים וניתוח הביצועים נעשים בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

איזה מידע המכשיר יכול לשתף?

ייתכן שיישלח מידע מהמכשיר אל Google כדי לשפר את היסטוריית המיקומים. דוגמאות למידע שיכול להישלח:

 • איכות ומשך החיבורים לרשתות סלולריות, GPS, רשתות Wi-Fi או Bluetooth
 • הסטטוס של הגדרות המיקום
 • דוחות קריסה והפעלה מחדש
 • אפליקציות שמשמשות להפעלה או לכיבוי של היסטוריית המיקומים
 • רמות טעינת הסוללה
כיצד שיתוף המידע עוזר לשפר את שירותי Google

אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים יכולים לעזור ל-Google לשפר את האפליקציות והמוצרים שלה, ואת מכשירי Android. לדוגמה, Google יכולה להשתמש במידע כדי לשפר את ההיבטים הבאים:

 • חיי סוללה: Google יכולה להשתמש במידע לגבי התהליכים שצורכים הכי הרבה אנרגיה מסוללת המכשיר, כדי לשפר את מאפייני החיסכון בחשמל של תכונות נפוצות.
 • דיוק המיקום: Google יכולה להשתמש במידע מחיישנים ומהגדרות המיקום כדי לשפר את הערכות המיקום לאפליקציות ולשירותים.

מידע נוסף על הגדרות מיקום אחרות

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
70975
false
false