ניהול היסטוריית המיקומים

היסטוריית המיקומים היא הגדרה ברמת חשבון Google ששומרת מקומות שבהם ביקרתם בכל מכשיר נייד שבו:

 • התחברתם לחשבון Google,
 • היסטוריית המיקומים מופעלת, וגם
 • דיווח המיקום מופעל.

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, ייתכן שרואים מספר הטבות במוצרים ובשירותים של Google, כולל מפות מותאמות אישית, המלצות על סמך מקומות שבהם ביקרתם, עזרה באיתור הטלפון, מידע בזמן אמת על תנועה במהלך הנסיעה לעבודה ועוד מודעות מועילות.

 • כברירת מחדל, היסטוריית המיקומים כבויה בחשבון Google ותופעל רק אם תסכימו לכך.
 • אפשר להשהות את היסטוריית המיקומים מתי שרוצים בקטע בחירת פעילויות בחשבון Google.
 • אתם מחליטים מה לשמור בהיסטוריית המיקומים. תוכלו להציג את המקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן של מפות Google, וגם לערוך או למחוק מידע בציר הזמן.
הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 8.0 ואילך. כך בודקים את הגרסה של Android.

Turn Location History on or off

You can turn off Location History for your account at any time. If you use a work or school account, your administrator needs to make this setting available for you. If they do, you'll be able to use Location History as any other user.

 1. Go to the "Location History" section of your Google Account.
 2. Choose whether your account or your devices can report Location History to Google.
  • Your account and all devices: At the top, turn Location History on or off.
  • Only a certain device: Under "This device" or "Devices on this account," turn the device on or off.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת

 • Google מקבלת את היסטוריית המיקומים של כל מכשיר שאתם מחוברים בו לחשבון ושהפעלתם בו את דיווח המיקום.
 • אפשר לשנות את ההגדרה של דיווח מיקום בכל המכשירים המחוברים ולקבוע אילו מהמכשירים שמספקים נתוני מיקום ייכללו בהיסטוריית המיקומים. אם רוצים לשנות את הגדרות היסטוריית המיקומים, יש מספר אפשרויות:
  • לדווח על המיקום רק מחלק מהמכשירים.
  • לדווח על המיקום מכל המכשירים.
  • להשבית את היסטוריית המיקומים בחשבון Google. המיקום לא ידווח מאף מכשיר, ולא תתועד היסטוריית מיקומים חדשה בחשבון.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.

כשהיסטוריית המיקומים כבויה

 • מידע חדש על מיקומים לא יישמר עוד בהיסטוריית המיקומים.
 • פעילות קודמת לא תימחק מהיסטוריית המיקומים. אפשר למחוק את היסטוריית המיקומים באופן ידני.
 • ההגדרות לשירותי מיקום אחרים במכשיר, כמו שירותי המיקום של Google ו'איפה המכשיר שלי', לא ישתנו.
 • ייתכן שנתוני מיקום מסוימים עדיין יישמרו בהגדרות אחרות, כמו פעילות באינטרנט ובאפליקציות, כחלק מהפעילות שלכם בשירותים אחרים, כמו חיפוש ומפות, גם לאחר השבתה של היסטוריית המיקומים.

Delete Location History

You can manage and delete your Location History information with Google Maps Timeline. You can choose to delete all of your history, or only parts of it.

Important: When you delete Location History information from Timeline, you won't be able to see it again.

Use the Google Maps app

Delete all Location History

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

Delete a range of Location History

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

Delete a day from Location History

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז מחיקת יום.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

Delete a stop from Location History

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

Use a web browser

Delete all Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Tap Delete מחיקה .
 3. Follow the on-screen instructions.

Delete a day from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Tap Delete מחיקה .
 4. Follow the on-screen instructions.

Delete a stop from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Next to the stop you want to delete, tap More עודואז Remove stop from day.
 4. Follow the on-screen instructions.

Automatically delete your Location History

You can choose to automatically delete Location History that’s older than 3 months or 18 months.

Use the Google Maps app

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google מפות Google במכשיר Android.
 2. מקישים על עיגול חשבון עיגול חשבון ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בצד שמאל למעלה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות מיקום".
 5. מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות במסך.

Use a web browser

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline
 2. At the bottom right, click Settings Settings icon ואז Automatically delete Location History
 3. Follow the on-screen instructions. 

What happens after you delete some or all Location History

If you delete some or all of your Location History, some personalized experiences across Google may be degraded or lost. For example:

 • Albums in Google Photos automatically created from places you’ve visited
 • Recommendations based on places you’ve visited
 • Real-time information about the best time to leave for home or work in order to beat the traffic

Important: If you have other settings like Web & App Activity turned on and you pause Location History or delete location data from Location History, you may still have location data saved in your Google Account as part of your use of other Google sites, apps, and services. For example, location data may be saved as part of activity on Search and Maps when your Web & App Activity setting is on, and included in your photos depending on your camera app settings.

Usage & diagnostics for Location History

When you turn on Location History, your device may send diagnostic information to Google about what’s working and not working for Location History. If you turn Location History off, you can decide whether to share usage and diagnostics information.

All usage and diagnostics information is used in accordance with Google’s privacy policy.

What information your device could share

Your device may send information to Google to help improve Location History. For example, sent information could include:

 • Quality and length of your connections to mobile networks, GPS, Wi-Fi networks, or Bluetooth
 • State of your location settings
 • Restarts and crash reports
 • Apps used to turn Location History on or off
 • Battery levels
How shared information helps Google improve

Usage and diagnostics information can help improve Google apps, products, and Android devices. For example, Google can use information to improve:

 • Battery life: Google can use information about what's using the most battery on your device to help reduce battery consumption for commonly used features.
 • Location accuracy: Google can use information from location sensors and settings to help improve location estimates for apps and services.

Learn more about other location settings