חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

ניהול היסטוריית המיקומים

חלק מהמידע שבמאמר הזה רלוונטי למכשירי Android מגרסה 4.4 ואילך. קרא כיצד לנהל את הגישה למיקום ב-Android מגרסה 4.1 עד 4.3. קרא על דיווח מיקום והיסטוריית מיקומים בשביל מכשירי iPhone ו-iPad.

היסטוריית המיקומים מאפשרת ל-Google להציג לך מידע שימושי המבוסס על המקומות שבהם ביקרת עם המכשירים שבהם אתה מחובר אל חשבון Google. לדוגמה, יוצגו לך חיזויים בשביל מסלולי הנסיעה הקבועים שלך ותוצאות חיפוש משופרות. בנוסף, פרטי המיקום שלך יכולים לשמש אפליקציות או שירותים של Google, כולל המודעות שאתה רואה.

כיבוי או הפעלה של היסטוריית המיקומים

הגישה אל היסטוריית המיקומים בהגדרות Google זמינה במכשירי Android מגרסה 2.3 ואילך.

כשהיסטוריית המיקומים כבויה, לא מתבצע תיעוד של המקומות שאליהם אתה מגיע. תוכל לכבות את היסטוריית המיקומים בכל עת. כשתכבה אותה בשביל חשבון Google שלך, הפעולה תחול גם על כל המכשירים המשויכים לאותו חשבון.

אם ברצונך לכבות לחלוטין את שירותי המיקום העושים שימוש ב-GPS או Wi-Fi, תוכל לכבות את תכונת זיהוי המיקום הראשית של המכשיר על ידי ביצוע השלבים הבאים.

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים בהגדרות Google

 1. מצא את ההגדרות של Google באחד מהמקומות הבאים (בהתאם למכשיר):
  • אפליקציה נפרדת בשם הגדרות Google הגדרות Google
  • באפליקציה הגדרות הראשית שלך, גלול למטה וגע ב-Google
 2. גע באפשרות 'מיקום' > 'היסטוריית המיקומים של Google' בשביל החשבון שברצונך לשנות.
 3. כיבוי או הפעלה של היסטוריית המיקומים בשביל החשבון או המכשירים:
  • חשבון Google‏: הסט את המתג העליון כדי להפעיל או לכבות את היסטוריית המיקומים בשביל כל המכשירים המשויכים לחשבון Google שלך.
  • במכשיר בלבד: הסט את המתג שלצד מכשיר ברשימה כדי להפעיל או לכבות את היסטוריית המיקומים רק בשביל אותו מכשיר.

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים באמצעות 'בחירת פעילויות'

 1. עבור אל הקטע בחירת פעילויות בדף 'החשבון שלי'. אם תתבקש, היכנס אל חשבון Google שברצונך לשייך למיקום שלך.
 2. בקטע 'מקומות שביקרת בהם', כבה או הפעל את היסטוריית המיקומים באמצעות המתג. כשתכבה כאן את היסטוריית המיקומים, היא תושבת בשביל חשבון Google כולו ובשביל כל המכשירים המשויכים לחשבון הזה.

אם אתה משתמש בחשבון Google Apps for Business‏, Education או Government, ייתכן שיהיה עליך לבקש ממנהל המערכת לקבל גישה להגדרות האלה.

מחיקת היסטוריית המיקומים

באפשרותך למחוק את היסטוריית המיקומים במלואה או רק חלקים ממנה. אם תמחק את ההיסטוריה במלואה, ייתכן שאפליקציות מסוימות, כמו Google Now, לא יפעלו כראוי.

מחיקת היסטוריית המיקומים במלואה באמצעות הגדרות Google
 1. מצא את ההגדרות של Google באחד מהמקומות הבאים (בהתאם למכשיר):
  • אפליקציה נפרדת בשם הגדרות Google הגדרות Google
  • באפליקציה הגדרות הראשית שלך, גלול למטה וגע ב-Google
 2. גע באפשרות 'מיקום' > 'היסטוריית מיקומים'.
 3. בחלק התחתון של המסך, גע באפשרות מחק את היסטוריית המיקומים.

חשוב: אם תמחק את היסטוריית המיקומים באמצעות האפליקציה של הגדרות Google, ההיסטוריה תימחק במלואה. לא ניתן לבטל את הפעולה הזו והיא עשויה לגרום לבעיות בתפקוד של אפליקציות מסוימות, כמו Google Now.

מחיקת חלקים מהיסטוריית המיקומים באמצעות האתר 'היסטוריית מיקומים'

באתר 'היסטוריית מיקומים' באפשרותך למחוק מיקומים ספציפיים, מיקומים לפי תאריך או את היסטוריית המיקומים כולה.

 1. עבור אל maps.google.com/locationhistory והתחבר באמצעות חשבון Google account.
 2. אפשרויות המחיקה הזמינות בשביל היסטוריית המיקומים:
  • לפי תאריך: בחר באפשרות מחק היסטוריה מהיום הזה כדי למחוק היסטוריה בשביל היום שבחרת. אם תבחר בטווח של ימים ואז באפשרות מחק היסטוריה מתקופת זמן זו, תמחק את ההיסטוריה של כל הימים שאתה מציג.
  • לפי מיקום ספציפי: בחר מיקום ספציפי מהרשימה או מהמפה. בתוך הבועה, בחר למחוק את המיקום הזה מההיסטוריה שלך.
  • כל ההיסטוריה: בחר באפשרות מחק את כל ההיסטוריה כדי למחוק את כל ההיסטוריה המאוחסנת.

שים לב: האתר 'היסטוריית מיקומים' אינו זמין בקוריאה.

היסטוריית המיקומים - שימוש וניתוחים

כשהיסטוריית המיקומים פועלת, היא גם מאפשרת למכשיר לשלוח נתוני ניתוחים אל Google בנוגע לתקינות התפקוד של היסטוריית המיקומים.

מתי המכשיר שולח פרטי ניתוחים ושימוש

דוגמה למצב שבו המכשיר עשוי לשלוח מידע אל Google כדי לשפר את היסטוריית המיקומים היא כששירותי המיקום אינם פועלים כראוי. המידע יכול לכלול את הפרטים הבאים:

 • איכות החיבור ומשך החיבור אל רשתות סלולריות, GPS‏, רשתות Wi-Fi או Bluetooth
 • סטטוס הגדרות המיקום
 • אירועי אתחול ודוחות קריסה
 • האפליקציות שבהן נעשה שימוש להפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים
 • רמות טעינת הסוללה

באמצעות הפרטים של ניתוח השימוש ניתן לשפר את האפליקציות והמוצרים של Google, כמו גם את מכשירי Android. לדוגמה, Google יכולה להשתמש במידע כדי לשפר את ההיבטים הבאים:

 • חיי סוללה: Google יכולה להשתמש במידע לגבי התהליכים שעושים את השימוש הרב ביותר בסוללת המכשיר כדי להפחית את צריכת הסוללה בשביל תכונות בשימוש נפוץ.
 • דיוק המיקום: Google יכולה להשתמש במידע מחיישני המיקום והגדרות המיקום כדי לשפר את איכות המיקום שבו אפליקציות ושירותים משתמשים כדי לספק חוויה איכותית.

השימוש בפרטי השימוש ובניתוחים נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.