חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

אם נותקת לאחרונה מחשבונך, תוכל להיכנס שוב באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים שלך בכתובת https://accounts.google.com. אם אינך זוכר את הסיסמה או לא מצליח להיכנס מסיבה אחרת, ניתן לשחזר את הסיסמה כאן. נציגי התמיכה שלנו לא יכולים לעזור בבעיות הקשורות לסיסמאות, כך שעליך לפתור אותן באופן מקוון.  

ניהול או מחיקה של היסטוריית המיקומים

היסטוריית המיקומים עוזרת לך לקבל תוצאות חיפוש והמלצות טובות יותר בכל מוצרי Google. לדוגמה, ניתן לראות המלצות מקומיות על סמך מקומות שבהם ביקרת עם המכשירים שאליהם התחברת או להציג חיזויי תנועה לנסיעה שלך לעבודה.

אתה קובע מה יישמר בהיסטוריית המיקומים ובכל עת תוכל למחוק את ההיסטוריה.

חלק מהמידע שבמאמר הזה רלוונטי למכשירי Android מגרסה 4.4 ואילך. קרא כיצד לנהל את הגישה למיקום ב-Android מגרסה 4.1 עד 4.3. קרא על דיווח מיקום והיסטוריית מיקומים בשביל מכשירי iPhone ו-iPad.

כיבוי או הפעלה של היסטוריית המיקומים

תוכל לכבות את היסטוריית המיקומים בכל עת. כשהיסטוריית המיקומים כבויה, לא מתבצע תיעוד של המקומות שאליהם אתה מגיע. כשתכבה אותה בשביל חשבון Google שלך, הפעולה תחול גם על כל המכשירים המשויכים לאותו חשבון.

אם ברצונך לכבות לחלוטין את שירותי המיקום העושים שימוש ב-GPS או Wi-Fi, תוכל לכבות את תכונת זיהוי המיקום הראשית של המכשיר.

הגישה אל היסטוריית המיקומים בהגדרות Google זמינה במכשירי Android מגרסה 2.3 ואילך.

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים בהגדרות Google
 1. חפש את ההגדרות של Google באחד מהמקומות הבאים (בהתאם למכשיר):
  • באפליקציה 'הגדרות' הגדרות, גלול מטה והקש על Google‏.
  • פתח אפליקציה נפרדת שנקראת הגדרות Google‏ הגדרות Google.
 2. הקש על מיקום ואז היסטוריית המיקומים של Google‏ לחשבון שברצונך לשנות.
 3. כבה או הפעל את היסטוריית המיקומים לחשבון או למכשירים שלך:
  • כדי להפעיל או לכבות את היסטוריית המיקומים לחשבון כולו ולכל המכשירים המשויכים לחשבון, הקש על המתג בצד שמאל למעלה. 
  • כדי להפעיל או לכבות את היסטוריית המיקומים למכשיר מסוים בלבד, הקש על המתג שלצד שם המכשיר הזה והעבר אותו למצב פועל או כבוי.
כיבוי או הפעלה של היסטוריית המיקומים באמצעות בחירת פעילויות
 1. עבור אל הקטע בחירת פעילויות בדף 'החשבון שלי'. אם תתבקש, היכנס אל חשבון Google שברצונך לשייך למיקום שלך.
 2. כדי לכבות או להפעיל את היסטוריית המיקומים לכל חשבון Google שלך ולכל המכשירים המשויכים אליו, הקש על הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים.

אם אתה משתמש בחשבון של מקום העבודה או מוסד הלימודים, ייתכן שיהיה עליך לבקש ממנהל המערכת לקבל גישה להגדרות האלה.

מחיקה של היסטוריית המיקומים

ניתן למחוק את היסטוריית המיקומים במלואה או רק חלקים ממנה. אם תמחק את ההיסטוריה במלואה, ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יפעלו כראוי.

מחיקת היסטוריית המיקומים במלואה באמצעות הגדרות Google
 1. חפש את ההגדרות של Google באחד מהמקומות הבאים (בהתאם למכשיר):
  • באפליקציה 'הגדרות' הגדרות, גלול מטה והקש על Google‏.
  • פתח אפליקציה נפרדת שנקראת הגדרות Google‏ הגדרות Google.
 2. הקש על מיקום ואז היסטוריית המיקומים של Google‏.
 3. בחלק התחתון של המסך, הקש על נהל פעילויות. המכשיר יפתח את מפות Google‏ מפות Google.
 4. בצד שמאל למעלה, הקש על עוד עוד ואז  הגדרות ואז  מחק את כל היסטוריית המיקומים.

חשוב: אם תמחק את היסטוריית המיקומים באמצעות האפליקציה של הגדרות Google, ההיסטוריה תימחק במלואה. לא ניתן לבטל פעולה זו. הפעולה עלולה לגרום לבעיות באפליקציות מסוימות.

מחיקת חלקים מהיסטוריית המיקומים באמצעות האתר 'היסטוריית מיקומים'

באתר 'היסטוריית מיקומים' באפשרותך למחוק מיקומים ספציפיים, מיקומים לפי תאריך או את היסטוריית המיקומים כולה.

 1. עבור אל maps.google.com/locationhistory והיכנס לחשבון Google שלך.
 2. אפשרויות המחיקה הזמינות להיסטוריית המיקומים:
  • לפי תאריך:
   כדי למחוק את ההיסטוריה של היום שבחרת, מצד שמאל של התאריך בחר באפשרות מחק מחיקה
  • לפי מיקום מסוים:
   בחר מיקום מסוים מהרשימה או מהמפה. בחר בעוד עוד ואז הסר תחנה מהיום ואז הסר.
  • כל ההיסטוריה:
   כדי למחוק את כל ההיסטוריה המאוחסנת, בחר בהגדרות ואז מחק את כל ההיסטוריה.

שים לב: האתר 'היסטוריית מיקומים' אינו זמין בקוריאה.

היסטוריית המיקומים - שימוש ואבחון

כשהיסטוריית המיקומים פועלת, היא גם מאפשרת למכשיר לשלוח נתוני אבחון אל Google בנוגע לתקינות התפקוד של היסטוריית המיקומים.

השימוש בפרטי השימוש והאבחון נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

איזה מידע המכשיר יכול לשתף

דוגמה למצב שבו המכשיר עשוי לשלוח מידע אל Google כדי לשפר את היסטוריית המיקומים היא כששירותי המיקום אינם פועלים כראוי.

המידע הנשלח יכול לכלול את הפרטים הבאים:

 • איכות החיבור ומשך החיבור אל רשתות סלולריות, GPS‏, רשתות Wi-Fi או Bluetooth
 • סטטוס הגדרות המיקום
 • אירועי אתחול ודוחות קריסה
 • אפליקציות המשמשות לכיבוי או הפעלה של היסטוריית המיקומים
 • רמות טעינת הסוללה
כיצד שיתוף המידע עוזר בשיפור של Google

פרטי השימוש והאבחון יכולים לעזור לשפר את האפליקציות והמוצרים של Google ואת מכשירי Android. לדוגמה, Google יכולה להשתמש במידע כדי לשפר את ההיבטים הבאים:

 • אורך חיי הסוללה:
  Google יכולה להשתמש במידע לגבי התהליכים שעושים את השימוש הרב ביותר בסוללת המכשיר כדי להפחית את צריכת הסוללה לתכונות בשימוש נפוץ.
 • דיוק המיקום:
  Google יכולה להשתמש במידע מחיישני המיקום והגדרות המיקום כדי לשפר את איכות המיקום, שבו משתמשים אפליקציות ושירותים.

קישורים רלוונטיים