Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Upravljanje Poviješću lokacija

Neke od ovih informacija odnose se na Android uređaje s Androidom 4.4 ili novijim verzijama. Saznajte kako upravljati pristupom lokaciji na verzijama Androida od 4.1 do 4.3. Saznajte više o Izvješćivanju o lokaciji i Povijesti lokacija za iPhone i iPad.

Povijest lokacija omogućuje Googleu prikazivanje korisnih informacija na temelju mjesta na kojima ste bili s uređajem kojim ste prijavljeni na Google račun. Na primjer, prikazivat će se predviđanja za česte prometne rute i bolji rezultati pretraživanja. Podatke o lokaciji mogu upotrebljavati sve Googleove aplikacije ili usluge, uključujući oglase koji se prikazuju.

Uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija

Pristup Povijesti lokacija na Google postavkama dostupan je na uređajima s Androidom 2.3 ili novijim verzijama.

Kada je Povijest lokacija isključena, mjesta koja posjećujete više se ne pohranjuju. Povijest lokacija možete isključiti u bilo kojem trenutku. Kada je isključite za svoj Google račun, ona će se isključiti za sve uređaje koji su povezani s tim Google računom.

Ako želite potpuno isključiti usluge lokacije GPS-a ili Wi-Fi-ja, možete isključiti glavnu značajku lokacije uređaja na sljedeći način.

Uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija

Uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija putem Google postavki

 1. Pronađite Googleove postavke na jednom od ovih mjesta (ovisno o uređaju):
  • zasebna aplikacija pod nazivom Google postavke Google postavke
  • u glavnoj aplikaciji Postavke pomičite se prema dolje i dodirnite opciju Google.
 2. Dodirnite Lokacija > Google povijest lokacija za račun koji želite promijeniti.
 3. Uključite ili isključite Povijest lokacija za svoj račun ili uređaje:
  • Google račun: pomaknite prekidač pri vrhu da biste uključili ili isključili Povijest lokacija za sve uređaje povezane s tim Google računom.
  • Samo uređaj: pomaknite prekidač pored navedenog uređaja da biste uključili ili isključili Povijest lokacija samo za taj uređaj.

Uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija pomoću Kontrola aktivnosti

 1. Otvorite odjeljak Kontrole aktivnosti Mojeg računa. Ako se to zatraži, prijavite se na Google račun koji želite povezati s lokacijom.
 2. U odjeljku "Mjesta koja posjećujete" uključite ili isključite Povijest lokacija pomoću prekidača. Kada isključite Povijest lokacija na tom mjestu, ona će se onemogućiti za cijeli Google račun i sve uređaje povezane s tim računom.

Ako upotrebljavate račun usluga Google Apps for Business, Education ili Government, možda će vam administrator morati odobriti pristup tim računima.

Brisanje Povijesti lokacija

Možete izbrisati cijelu Povijest lokacija ili samo neke njezine dijelove. Ako izbrišete cijelu povijest, neke aplikacije, primjerice, Google Now, možda neće ispravno funkcionirati.

Brisanje cijele Povijesti lokacija putem Google postavki
 1. Pronađite Googleove postavke na jednom od ovih mjesta (ovisno o uređaju):
  • zasebna aplikacija pod nazivom Google postavke Google postavke
  • u glavnoj aplikaciji Postavke pomičite se prema dolje i dodirnite opciju Google.
 2. Dodirnite stavke Lokacija > Povijest lokacija.
 3. Pri dnu zaslona dodirnite Brisanje povijesti lokacije.

VAŽNO: ako izbrišete Povijest lokacija pomoću aplikacije Google postavke, izbrisat će se sva vaša povijest. Tako izbrisana povijest ne može se vratiti, a brisanje može uzrokovati poteškoće za neke aplikacije, primjerice, Google Now.

Brisanje dijelova Povijesti lokacija na web-lokaciji Povijesti lokacija

Na web-lokaciji Povijesti lokacija možete izbrisati pojedinačne lokacije, lokacije po datumu ili cijelu povijest lokacija.

 1. Otvorite maps.google.com/locationhistory i prijavite se na Google račun.
 2. Možete izbrisati povijest lokacije:
  • Po datumu: odaberite Izbriši povijest tog dana da biste izbrisali povijest za odabrani datum. Ako odaberete raspon dana i odaberete Brisanje povijesti iz ovog razdoblja, izbrisat ćete povijest za sve dane koje promatrate.
  • Po pojedinačnoj lokaciji: odaberite pojedinačnu lokaciju s popisa ili karte. U oblačiću odaberite opciju brisanja te prošle lokacije iz povijesti.
  • Cijela povijest: odaberite opciju Izbriši svu povijest da biste izbrisali svu pohranjenu povijest.

NAPOMENA: web-lokacija Povijesti lokacija nije dostupna u Koreji.

Upotreba i dijagnostika Povijesti lokacija

Kada uključite Povijest lokacija, vaš uređaj može slati Googleu dijagnostičke podatke o tome što funkcionira u odnosu na Povijest lokacija, a što ne.

Kada uređaj šalje podatke o upotrebi i dijagnostičke podatke

Vaš uređaj može slati podatke Googleu radi poboljšanja Povijesti lokacija kada, na primjer, usluge lokacije ne funkcioniraju kako treba. Ti podaci mogu uključivati:

 • kvalitetu i trajanje veza s mobilnim mrežama, GPS-om, Wi-Fi mrežama ili Bluetoothom
 • stanje postavki lokacije
 • izvješća o rušenju programa i pojavljivanju ponovnog pokretanja
 • aplikacije koje se upotrebljavaju za uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija
 • razine baterije.

Podaci o upotrebi i dijagnostički podaci mogu se upotrebljavati za poboljšanje Googleovih aplikacija, proizvoda i Android uređaja. Na primjer, Google može upotrebljavati te podatke da bi poboljšao:

 • Trajanje baterije: Google može upotrijebiti podatke o tome što najviše troši bateriju na vašem uređaju kako bi smanjio potrošnju baterije za značajke koje se upotrebljavaju često.
 • Točnost lokacije: Google može upotrebljavati podatke senzora i postavki lokacije za poboljšanje ukupne kvalitete lokacije kojom se koriste aplikacije i usluge za pružanje kvalitetnog doživljaja.

Svi podaci o upotrebi i dijagnostički podaci upotrebljavaju se u skladu s Googleovim pravilima o privatnosti.