Pamahalaan o i-delete ang iyong History ng Lokasyon

Nakakatulong sa iyo ang History ng Lokasyon mo na makakuha ng mas mahuhusay na resulta at rekomendasyon sa mga produkto ng Google. Halimbawa, maaari kang makakita ng mga rekomendasyon batay sa mga lugar na iyong binisita nang may dalang mga naka-sign in na device, o ng mga hula sa trapiko para sa araw-araw mong pag-commute.

Makokontrol mo kung ano ang mase-save sa iyong History ng Lokasyon, at maaari mong i-delete ang iyong history anumang oras.

Tandaan: Hindi magkakapareho ang Android sa lahat ng device. Ang mga tagubiling ito ay para sa mga device na gumagamit ng Android 8.0 at mas bago. Alamin kung paano tingnan ang bersyon ng iyong Android.

Alamin kung ano ang nalalapat sa Android 4.1 hanggang 4.3 o para sa iPhone at iPad.

I-on o i-off ang History ng Lokasyon

Maaari mong i-off ang History ng Lokasyon anumang oras. Kapag naka-off ang History ng Lokasyon, hindi na maso-store ang mga lugar na pupuntahan mo. Kapag na-off mo ang History ng Lokasyon para sa iyong Google Account, mao-off ito para sa lahat ng device na nauugnay sa Google Account na iyon.

Maaari mo ring i-off ang Mga serbisyo ng lokasyon para sa isang device. Alamin kung paano.

I-on/i-off ang History ng Lokasyon gamit ang mga setting ng device (Android 2.3 at mas bago)
 1. Hanapin ang Mga Setting ng Google sa isa sa mga lugar na ito (depende sa iyong device):
  • Buksan ang app na Mga Setting App na Mga Setting pagkatapos ay Google.
  • Magbukas ng hiwalay na app na tinatawag na Mga Setting ng Google Mga Setting ng Google.
 2. I-tap ang Lokasyon pagkatapos ay History ng Lokasyon ng Google para sa account na gusto mong baguhin.
 3. I-on o i-off ang History ng Lokasyon para sa iyong account o mga device:
  • Para sa iyong buong account at lahat ng device na nauugnay dito, i-on o i-off ang Lokasyon.
  • Para sa ilang partikular na device lang, i-on o i-off ang history ng device na iyon.
I-on o i-off ang History ng Lokasyon gamit ang isang website
 1. Pumunta sa seksyong Mga kontrol ng aktibidad ng Aking Account.
 2. Kung hihilingin, mag-sign in sa Google Account na gusto mo.
 3. Upang i-on o i-off ang History ng Lokasyon para sa iyong buong Google Account at lahat ng device na nauugnay rito, i-click ang History ng Lokasyon.

Kung gumagamit ka ng account sa trabaho o paaralan, maaaring kailanganin mo ng access mula sa iyong administrator.

I-delete ang History ng Lokasyon

Maaari mong i-delete ang iyong buong History ng Lokasyon o ang ilang partikular na bahagi lang nito. Kung ide-delete mo ang iyong buong history, maaaring hindi gumana nang maayos ang ilang app.

I-delete ang History ng Lokasyon gamit ang mga setting ng device (Android 2.3 at mas bago)

MAHALAGA: Permanente ang pag-delete ng iyong History ng Lokasyon sa app na Mga Setting. Hindi mo na ito maibabalik o maa-undo. Maaaring magdulot ng mga problema sa ilang app ang pag-delete sa iyong History ng Lokasyon.

 1. Hanapin ang Mga Setting ng Google sa isa sa mga lugar na ito (depende sa iyong device):
  • Buksan ang app na Mga Setting App na Mga Setting pagkatapos ay Google.
  • Magbukas ng hiwalay na app na tinatawag na Mga Setting ng Google Mga Setting ng Google.
 2. I-tap ang Lokasyon pagkatapos ay History ng Lokasyon ng Google.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Pamahalaan ang Mga Aktibidad. Bubuksan ng iyong device ang Google Maps Google Maps.
 4. I-tap ang Higit Pa Higit pa pagkatapos ay  Mga Setting.
 5. Piliin kung mula kailan sa History ng Lokasyon ang permanenteng ide-delete.
  • I-delete ang buong History ng Lokasyon:
   Permanente nitong ide-delete ang lahat ng iyong History ng Lokasyon.
  • Permanenteng I-delete ang Hanay ng History ng Lokasyon:
   Permanente nitong ide-delete ang bahagi ng iyong History ng Lokasyon. Ikaw ang pipili ng mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos.
I-delete ang History ng Lokasyon gamit ang isang website

Maaari mong i-delete ang mga indibidwal na lokasyon, mga lokasyon ayon sa petsa, o ang iyong buong History ng Lokasyon sa website ng History ng Lokasyon.

 1. Pumunta sa maps.google.com/locationhistory at mag-sign in sa iyong Google Account.
 2. Piliin kung paano ide-delete ang iyong History ng Lokasyon:
  • Ayon sa petsa:
   Sa kanang bahagi ng petsang gusto mo, i-click ang I-delete I-delete . 
  • Ayon sa indibidwal na lokasyon:
   Pumili ng lokasyon mula sa listahan o mapa. I-click ang Higit Pa Higit pa pagkatapos ay Alisin ang istasyon mula sa araw pagkatapos ay Alisin. 
  • Buong history:
   I-click ang Mga Setting pagkatapos ay I-delete ang buong History ng lokasyon

Tandaan: Hindi available sa Korea ang website ng History ng Lokasyon.

Paggamit at mga diagnostic para sa History ng Lokasyon

Kapag na-on mo ang History ng Lokasyon, binibigyang-daan mo rin ang iyong device na magpadala ng impormasyon ng mga diagnostic sa Google tungkol sa kung ano ang gumagana at hindi gumagana para sa History ng Lokasyon.

Ang lahat ng impormasyon ng paggamit at mga diagnostic ay ginagamit alinsunod sa patakaran sa privacy ng Google.

Anong impormasyon ang maibabahagi ng iyong device

Maaaring magpadala ng impormasyon sa Google ang iyong device para sa pagpapahusay ng History ng Lokasyon. Halimbawa, maaaring magpadala ng impormasyon ang iyong device kapag hindi gumagana nang maayos ang Mga Serbisyo ng Lokasyon.

Maaaring kasama sa ipinapadalang impormasyon ang:

 • Kalidad at tagal ng iyong mga koneksyon sa mga mobile network, GPS, Wi-Fi network, o Bluetooth
 • Status ng iyong mga setting ng lokasyon
 • Mga ulat ng pag-restart at pag-crash
 • Mga app na ginagamit para sa pag-on o pag-off ng History ng Lokasyon
 • Mga antas ng baterya
Paano nakakatulong sa pagpapahusay ng Google ang nakabahaging impormasyon

Ang impormasyon ng paggamit at mga diagnostic ay maaaring makatulong na pahusayin ang mga app at produkto ng Google, at mga Android device. Halimbawa, maaaring gamitin ng Google ang impormasyon upang pahusayin ang:

 • Tagal ng baterya:
  Maaaring gamitin ng Google ang impormasyon tungkol sa kung ano ang pinakamalakas kumonsumo ng baterya sa iyong device upang makatulong na bawasan ang pagkonsumo ng baterya para sa mga feature na madalas gamitin.
 • Katumpakan ng lokasyon:
  Maaaring gamitin ng Google ang impormasyon mula sa mga sensor at setting ng lokasyon upang makatulong na pahusayin ang mga pagtatantya ng lokasyon para sa mga app at serbisyo.

Mga kaugnay na link