مدیریت سابقه مکان

«سابقه مکان» یکی از تنظیماتی است که در سطح حساب Google انجام می‌شود و مکان‌هایی را که با هر دستگاه همراهی می‌روید ذخیره می‌کند؛ دستگاهی که:

 • در آن به حساب Google وارد شده باشد،
 • «سابقه مکان» را در آن روشن کرده باشید و
 • «گزارش‌دهی موقعیت مکانی» در آن روشن باشد.

وقتی «سابقه مکان» را روشن می‌کنید، ممکن است تعدادی مزیت را در محصولات و سرویس‌های Google مشاهده کنید؛ ازجمله نقشه‌های شخصی‌شده، توصیه‌های مبتنی بر مکان‌هایی که بازدید کرده‌اید، کمک برای یافتن تلفنتان، به‌روزرسانی‌های مربوط به ترافیک هم‌زمان در مسیر رفت‌و‌آمدتان و آگهی‌های مفید بیشتر.

 • «سابقه مکان» به‌طور پیش‌فرض برای حساب Google خاموش است و تنها درصورتی‌که شما انتخاب کنید روشن می‌شود.
 • هر‌وقت خواستید می‌توانید «سابقه مکان» را در کنترل‌های فعالیت حساب Google موقتاً متوقف کنید.
 • شما آنچه را که در «سابقه مکان» ذخیره می‌شود کنترل می‌کنید. می‌توانید در خط زمان Google Maps مکان‌هایی را که قبلاً در آنجا بوده‌اید مشاهده کنید و ازطریق «خط زمان»، اطلاعات را ویرایش یا حذف کنید.
مهم: برخی از این مراحل فقط در Android نسخه ۸.۰ و بالاتر کار می‌کند. با نحوه بررسی نسخه Android آشنا شوید.

روشن یا خاموش کردن سابقه مکان

هروقت خواستید می‌توانید «سابقه مکان» را برای حسابتان روشن کنید. اگر از حساب محل تحصیل یا کارتان استفاده می‌کنید، لازم است سرپرستتان امکان دسترسی به این تنظیم را برایتان فراهم کند. اگر این کار انجام شد، می‌توانید مانند سایر کاربران از «سابقه مکان» استفاده کنید.

 1. به بخش «سابقه مکان» حساب Google خود بروید؛
 2. این تنظیم را که آیا حسابتان یا دستگاهتان می‌تواند «سابقه مکان» را به Google گزارش دهد یا نه تغییر دهید:
  • حساب شما و همه دستگاه‌هایتان: در بالا، سابقه مکان را روشن یا خاموش کنید.
  • تنها در دستگاهی خاص: در بخش «این دستگاه» یا «سایر دستگاه‌های مرتبط با این حساب»، دستگاه موردنظر را روشن یا خاموش کنید.

وقتی سابقه مکان روشن باشد

 • Google تنها «سابقه مکان» دستگاه‌هایی را که در آن‌ها به سیستم وارد شده‌اید و «گزارش‌دهی موقعیت مکانی» را در آن‌ها روشن کرده‌اید دریافت می‌کند.
 • می‌توانید تنظیم «گزارش‌دهی موقعیت مکانی» را برای دستگاه‌هایی که در آن‌ها به سیستم وارد شده‌اید تغییر دهید و تعداد دستگاه‌هایی را که داده‌های مکانشان در «سابقه مکان» اضافه می‌شود محدود کنید. اگر می‌خواهید تنظیمات «سابقه مکان» خود را تغییر دهید، می‌توانید موارد زیر را انتخاب کنید:
  • مکانتان را تنها ازبرخی از دستگاه‌ها (نه همه آن‌ها) گزارش کنید.
  • مکانتان را از همه دستگاه‌ها گزارش کنید.
  • «سابقه مکان» را برای حساب Google خود خاموش کنید. مکانتان از هیچ‌یک از دستگاه‌هایتان گزارش نمی‌شود و «سابقه مکان» جدید در حسابتان ثبت نخواهد شد.
 • تنظیمات شما برای دیگر خدمات مکان در دستگاهتان، مثل «خدمات مکان Google»، «هم‌رسانی مکان»، و «دستگاهم را پیدا کن» تغییر نمی‌کند.

وقتی سابقه مکان خاموش باشد

 • مکان دستگاهتان به‌طور خودکار در «سابقه مکان» ذخیره نخواهد شد.
 • فعالیت قبلی از «سابقه مکان» حذف نمی‌شود. می‌توانید هر زمان خواستید خودتان «سابقه مکان» را حذف کنید.
 • تنظیمات شما برای دیگر خدمات مکان در دستگاهتان، مثل «خدمات مکان Google»، «هم‌رسانی مکان»، و «دستگاهم را پیدا کن» تغییر نمی‌کند.
 • ممکن است برخی داده‌های مکان همچنان در سایر تنظیمات، ازجمله «فعالیت وب و برنامه» (به‌عنوان بخشی از استفاده‌تان از سرویس‌های دیگری مانند «جستجو» و Maps) ذحیره شود، حتی اگر «سابقه مکان» را خاموش کرده باشید.

حذف سابقه مکان

می‌توانید اطلاعات «سابقه مکان» خود را ازطریق خط‌زمان Google Maps مدیریت یا حذف کنید. می‌توانید همه سابقه یا فقط قسمت‌هایی از آن را حذف کنید.

مهم: وقتی اطلاعات «سابقه مکان» را از خط زمان حذف می‌کنید، دیگر نمی‌توانید دوباره آن را ببینید.

استفاده از برنامه Google Maps

حذف همه سابقه مکان

 1. در دستگاه Android، برنامه Google Maps Maps را باز کنید؛
 2. در بالا راست، روی «منو» منوو سپس «خط زمان» Timeline ضربه بزنید؛
 3. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس تنظیمات و حریم‌خصوصی ضربه بزنید؛
 4. در بخش «تنظیمات مکان»، روی حذف همه «سابقه مکان» ضربه بزنید؛
 5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف گستره‌ای از سابقه مکان

 1. در دستگاه Android، برنامه Google Maps Maps را باز کنید؛
 2. در بالا راست، روی «منو» منوو سپس «خط زمان» Timeline ضربه بزنید؛
 3. روی «بیشتر» بیشترو سپس تنظیمات و حریم‌خصوصی ضربه بزنید؛
 4. در بخش «تنظیمات مکان»، روی حذف گستره سابقه مکان ضربه بزنید؛
 5. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف یک روز از سابقه مکان

 1. در دستگاه Android، برنامه Google Maps Maps را باز کنید؛
 2. در بالا راست، روی «منو» منوو سپس «خط زمان» Timeline ضربه بزنید؛
 3. روی «نمایش تقویم» Show calendar ضربه بزنید؛
 4. روزی را که می‌خواهید حذف شود، انتخاب کنید؛
 5. روی «بیشتر» بیشترو سپس حذف روز ضربه بزنید؛
 6. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف یک توقف از سابقه مکان

 1. در دستگاه Android، برنامه Google Maps Maps را باز کنید؛
 2. در بالا راست، روی «منو» منوو سپس «خط زمان» Timeline ضربه بزنید؛
 3. روی «نمایش تقویم» Show calendar ضربه بزنید؛
 4. روز دارای توقفی را که می‌خواهید حذف شود انتخاب کنید؛
 5. روی توقفی که می‌خواهید حذف شود و سپس «حذف» Delete ضربه بزنید؛
 6. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
استفاده از مرورگر وب

حذف همه سابقه مکان

 1. در مرورگر وب، خط زمان Google Map را باز کنید؛
 2. روی «حذف» Delete ضربه بزنید؛
 3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف یک روز از سابقه مکان

 1. در مرورگر وب، خط زمان Google Map را باز کنید؛
 2. سال، ماه، و روزی را که می‌خواهید حذف شود انتخاب کنید؛
 3. روی «حذف» Delete ضربه بزنید؛
 4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف یک توقف از سابقه مکان

 1. در مرورگر وب، خط زمان Google Map را باز کنید؛
 2. سال، ماه، و روزی را که می‌خواهید حذف شود انتخاب کنید؛
 3. در کنار توقفی که می‌خواهید حذف شود، روی «بیشتر» بیشترو سپس حذف توقف از روز ضربه بزنید؛
 4. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف خودکار از سابقه مکان

می‌توانید «سابقه مکان» قدیمی‌تر از ۳ ماه یا ۱۸ ماه را به‌طور خودکار حذف کنید.

استفاده از برنامه Google Maps

 1. در دستگاه Android، برنامه Google Maps Maps را باز کنید؛
 2. در بالا راست، روی «منو» منوو سپس «خط زمان» Timeline ضربه بزنید؛
 3. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس تنظیمات و حریم‌خصوصی ضربه بزنید؛
 4. به «تنظیمات مکان» پیمایش کنید؛
 5. روی حذف خودکار «سابقه مکان» ضربه بزنید؛
 6. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

استفاده از مرورگر وب

 1. در مرورگر وب، خط زمان Google Map را باز کنید؛ 
 2. در پایین چپ، روی «تنظیمات» Settings icon و سپس حذف خودکار سابقه مکان کلیک کنید؛ 
 3. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید. 

پس از حذف همه یا بخشی از سابقه مکان، چه اتفاقی می‌افتد

اگر همه یا بخشی از «سابقه مکان» را حذف کنید، ممکن است برخی تجارب شخصی‌سازی‌شده در سراسر Google تنزل پیدا کند یا از بین برود. برای مثال:

 • آلبوم‌هایی در Google Photos که به‌طور خودکار از مکان‌هایی که بازدید کرده‌اید ساخته شده‌اند.
 • توصیه‌های مبتنی بر مکان‌هایی که بازدید کرده‌اید
 • اطلاعات هم‌زمان درمورد بهترین زمان رفتن به خانه یا محل کار برای جلوگیری از برخورد به ترافیک

مهم: اگر تنظیمات دیگری مانند فعالیت وب و برنامه را روشن کرده باشید و «سابقه مکان» را موقتاً متوقف کرده باشید یا داده‌های مکان را از «سابقه مکان» حذف کرده باشید، ممکن است داده‌های مکان همچنان به‌عنوان بخشی از استفاده‌تان از سایر سایت‌ها، برنامه‌ها، و سرویس‌های Google در حساب Google شما ذخیره شود. برای مثال، داده‌های مکان ممکن است وقتی تنظیم فعالیت وب و برنامه روشن باشد، به‌عنوان بخشی از فعالیت در «جستجو» و Maps ذخیره شود و در عکس‌های شما (بسته به تنظیمات برنامه دوربین) اضافه شود.

استفاده و عیب‌یابی برای سابقه مکان

با روشن کردن «سابقه مکان»، دستگاهتان درباره آنچه با «سابقه مکان» کار می‌کند و آنچه کار نمی‌کند، اطلاعات تشخیص عیب به Google ارسال کند. اگر «سابقه مکان» را خاموش کنید، می‌توانید تصمیم بگیرید که اشتراک‌گذاری اطلاعات استفاده و تشخیص عیب انجام شود یا نه.

از همه اطلاعات استفاده و تشخیص عیب مطابق با خط‌‌مشی رازداری Google استفاده می‌شود.

دستگاهتان چه اطلاعاتی را ممکن است به اشتراک بگذارد

ممکن است دستگاهتان برای کمک به بهبود «سابقه مکان»، اطلاعاتی به Google ارسال کند. برای مثال، اطلاعات ارسالی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • کیفیت و مدت زمان اتصال‌ به شبکه‌های تلفن همراه، GPS، شبکه‌های Wi-Fi یا بلوتوث
 • وضعیت تنظیمات مکان
 • راه‌اندازی‌های مجدد و گزارش‌های خرابی
 • برنامه‌هایی که برای روشن یا خاموش کردن «سابقه مکان» استفاده شده‌اند
 • میزان شارژ باتری
چگونه اطلاعات هم‌رسانی‌شده به بهبود Google کمک می‌کند

اطلاعات استفاده و تشخیص عیب می‌تواند به بهبود برنامه‌ها و محصولات Google و دستگاه‌های Android کمک کند. برای مثال، Google می‌تواند از اطلاعات برای بهبود موارد زیر استفاده کند:

 • عمر باتری: ‏Google می‌تواند برای کمک به کاهش مصرف باتری توسط ویژگی‌هایی که به‌طور معمول استفاده می‌شود، از اطلاعات مربوط به آنچه که در دستگاه شما بیش از همه باتری مصرف می‌کند استفاده کند.
 • دقت مکان: Google می‌تواند از اطلاعات حسگرها و تنظیمات مکان برای کمک به بهبود تخمین مکان برای برنامه‌ها و سرویس‌ها استفاده کند.

درباره سایر تنظیمات مکان بیشتر بدانید

false
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
false
true
true
70975
false