Διαχείριση του Ιστορικού τοποθεσίας σας

Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι μια ρύθμιση σε επίπεδο Λογαριασμού Google που αποθηκεύει τα μέρη που επισκέπτεστε σε κάθε κινητή συσκευή, εφόσον:

 • Έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας Google,
 • Έχετε ενεργοποιήσει το Ιστορικό τοποθεσίας και
 • Η Αναφορά τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορα πλεονεκτήματα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google, όπως εξατομικευμένους χάρτες, προτάσεις με βάση τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, βοήθεια με την εύρεση του τηλεφώνου σας, ενημερώσεις για την κίνηση στις συχνές διαδρομές σας σε πραγματικό χρόνο και πιο χρήσιμες διαφημίσεις.

 • Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή για τον Λογαριασμό σας Google και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν το επιλέξετε.
 • Μπορείτε να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας του Λογαριασμού σας Google.
 • Μπορείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα αποθηκεύονται στο Ιστορικό τοποθεσίας. Στο Χρονολόγιο των Χαρτών Google μπορείτε να δείτε τα μέρη που έχετε επισκεφτεί. Μπορείτε, επίσης, να το επεξεργαστείτε ή να το χρησιμοποιήσετε, για να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας.
Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 8 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο διαχειριστής σας θα πρέπει να κάνει αυτήν τη ρύθμιση διαθέσιμη για εσάς. Εάν προβεί σε αυτήν την ενέργεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας όπως οποιοσδήποτε άλλος χρήστης.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό τοποθεσίας του Λογαριασμού σας Google.
 2. Επιλέξτε εάν ο λογαριασμός ή οι συσκευές σας θα μπορούν να γνωστοποιούν το Ιστορικό τοποθεσίας στο Google.
 3. Ο λογαριασμός σας και όλες οι συσκευές σας: Στην κορυφή, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας.
 4. Μόνο μια συγκεκριμένη συσκευή: Στην ενότητα "Αυτή η συσκευή" ή "Συσκευές σε αυτόν τον λογαριασμό", ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Ιστορικό τοποθεσίας

 • Η Google λαμβάνει το Ιστορικό τοποθεσίας μόνο για κάθε συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι και είναι ενεργοποιημένη η Αναφορά τοποθεσίας.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Αναφοράς τοποθεσίας για κάθε συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι και να περιορίσετε τις συσκευές που παρέχουν δεδομένα τοποθεσίας για συμπερίληψη στο Ιστορικό τοποθεσίας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Ιστορικού τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε να:
  • Αναφέρετε την τοποθεσία σας μόνο από ορισμένες συσκευές σας, αλλά όχι από άλλες.
  • Αναφέρετε την τοποθεσία σας από όλες τις συσκευές σας.
  • Απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για τον Λογαριασμό σας Google. Η τοποθεσία σας δεν θα αναφέρεται από καμία από τις συσκευές σας και δεν θα καταγράφεται νέο Ιστορικό τοποθεσίας στον λογαριασμό σας.
 • Οι ρυθμίσεις σας για άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, όπως είναι οι Υπηρεσίες τοποθεσίας Google, η Κοινοποίηση τοποθεσίας και η Εύρεση συσκευής, δεν αλλάζουν.

Όταν το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο

 • Οι τοποθεσίες της συσκευής σας δεν θα αποθηκεύονται αυτόματα στο Ιστορικό τοποθεσίας.
 • Η προηγούμενη δραστηριότητα δεν διαγράφεται από το Ιστορικό τοποθεσίας σας. Μπορείτε να διαγράψετε μη αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας σας.
 • Οι ρυθμίσεις σας για άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, όπως είναι οι Υπηρεσίες τοποθεσίας Google, η Κοινοποίηση τοποθεσίας και η Εύρεση συσκευής, δεν αλλάζουν.
 • Ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται σε άλλες ρυθμίσεις, όπως στη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η Αναζήτηση και οι Χάρτες, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τις πληροφορίες του Ιστορικού τοποθεσίας σας μέσω του Χρονολογίου των Χαρτών Google. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό σας ή κάποια μέρη του.

Σημαντικό: Όταν διαγράφετε πληροφορίες Ιστορικού τοποθεσίας από το Χρονολόγιο, δεν θα μπορείτε να τις δείτε ξανά.

Χρήση της εφαρμογής Χάρτες Google

Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, πατήστε Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή εύρους του Ιστορικού τοποθεσίας

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, πατήστε Διαγραφή εύρους Ιστορικού τοποθεσίας.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή μιας ημέρας από το Ιστορικό τοποθεσίας

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Εμφάνιση ημερολογίου Εμφάνιση ημερολογίου.
 4. Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 5. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Διαγραφή ημέρας.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή μιας στάσης από το Ιστορικό τοποθεσίας

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Πατήστε Εμφάνιση ημερολογίου Εμφάνιση ημερολογίου.
 4. Επιλέξτε την ημέρα που διαθέτει μια στάση την οποία θέλετε να διαγράψετε.
 5. Πατήστε τη στάση που θέλετε να διαγράψετε και μετά Διαγραφή Delete .
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στον ιστό

Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε το Χρονολόγιο των Χαρτών Google.
 2. Πατήστε Διαγραφή Delete .
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή μιας ημέρας από το Ιστορικό τοποθεσίας

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε το Χρονολόγιο των Χαρτών Google.
 2. Επιλέξτε ένα έτος, έναν μήνα και την ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε Διαγραφή Delete .
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή μιας στάσης από το Ιστορικό τοποθεσίας

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε το Χρονολόγιο των Χαρτών Google.
 2. Επιλέξτε ένα έτος, έναν μήνα και την ημέρα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Δίπλα στη στάση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Κατάργηση στάσης από την ημέρα.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αυτόματη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράφεται αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας που είναι παλαιότερο των 3, 18 ή 36 μηνών.

Χρήση της εφαρμογής Χάρτες Google

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το χρονολόγιό σας Χρονολόγιο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και απόρρητο.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
 5. Πατήστε Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στον ιστό

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε το Χρονολόγιο των Χαρτών Google
 2. Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Settings icon και μετά Αυτόματη διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

Τι θα συμβεί αφού διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή ένα μέρος του

Εάν διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή ένα μέρος του, ορισμένες εξατομικευμένες εμπειρίες στις υπηρεσίες Google μπορεί να υποβαθμιστούν ή να χαθούν. Για παράδειγμα:

 • Λευκώματα στις Φωτογραφίες Google, τα οποία δημιουργήθηκαν αυτόματα από μέρη που έχετε επισκεφτεί
 • Προτάσεις με βάση τα μέρη που έχετε επισκεφτεί
 • Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να επιλέξετε την καλύτερη στιγμή για να αναχωρήσετε για το σπίτι ή την εργασία.

Σημαντικό: Εάν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, μπορεί να εξακολουθήσετε να έχετε αποθηκευμένα δεδομένα τοποθεσίας στον Λογαριασμό σας Google ως μέρος της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και να περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Χρήση και διαγνωστικά για το Ιστορικό τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η συσκευή σας μπορεί να στέλνει διαγνωστικά στοιχεία στην Google σχετικά με το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για το Ιστορικό τοποθεσίας. Εάν απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κοινοποιείτε πληροφορίες χρήσης και διαγνωστικών.

Όλες οι πληροφορίες χρήσης και διαγνωστικών χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Google.

Ποιες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται από τη συσκευή σας

Η συσκευή σας ενδεχομένως να στείλει πληροφορίες στην Google για τη βελτίωση του Ιστορικού τοποθεσίας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • την ποιότητα και τη διάρκεια των συνδέσεών σας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, GPS, Wi-Fi ή Bluetooth
 • την κατάσταση των ρυθμίσεων τοποθεσίας σας
 • τις επανεκκινήσεις και τις αναφορές σφαλμάτων
 • τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας
 • τα επίπεδα μπαταρίας.
Με ποιον τρόπο οι πληροφορίες που κοινοποιούνται βοηθούν την Google να βελτιωθεί

Οι πληροφορίες χρήσης και διαγνωστικών μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των εφαρμογών και των προϊόντων Google καθώς και των συσκευών Android. Για παράδειγμα, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες, για να βελτιώσει τα εξής:

 • Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της μπαταρίας στη συσκευή σας και να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε μπαταρία για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.
 • Ακρίβεια τοποθεσίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις τοποθεσίας για τη βελτίωση των εκτιμήσεων της τοποθεσίας για εφαρμογές και υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες ρυθμίσεις τοποθεσίας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
70975