Διαχείριση ή διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

Το Ιστορικό τοποθεσίας σάς βοηθάει να λαμβάνετε καλύτερα αποτελέσματα και προτάσεις στα προϊόντα Google. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε προτάσεις με βάση τα μέρη που έχετε επισκεφτεί με συνδεδεμένες συσκευές ή προβλέψεις κυκλοφορίας για τις καθημερινές μετακινήσεις σας.

Εσείς ελέγχετε ποια δεδομένα αποθηκεύονται στο Ιστορικό τοποθεσίας, ενώ μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό όποτε θέλετε.

Σημείωση: Το Android δεν είναι ίδιο σε όλες τις συσκευές. Αυτές οι οδηγίες αφορούν συσκευές με Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε τον αριθμό έκδοσης Android.

Μάθετε τι ισχύει για Android 4.1 έως και 4.3 ή για iPhone και iPad.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή. Με την απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας, τα μέρη που επισκέπτεστε δεν αποθηκεύονται πλέον. Όταν απενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας στον Λογαριασμό σας Google, απενεργοποιείται σε όλες τις συσκευές που συσχετίζονται με τον συγκεκριμένο Λογαριασμό Google.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για μια συσκευή. Μάθετε με ποιον τρόπο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας με χρήση των ρυθμίσεων συσκευής (έκδοση Android 2.3 και μεταγενέστερες εκδόσεις)
 1. Εντοπίστε τις Ρυθμίσεις Google σε ένα από αυτά τα μέρη (ανάλογα με τη συσκευή σας):
  • Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις και έπειτα Google.
  • Ανοίξτε μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται "Ρυθμίσεις Google" Ρυθμίσεις Google.
 2. Πατήστε Τοποθεσία και έπειτα Ιστορικό τοποθεσίας Google για τον λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας για τον λογαριασμό ή τις συσκευές σας:
  • Για ολόκληρο τον λογαριασμό σας και όλες τις συσκευές που είναι συσχετισμένες με αυτόν, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Τοποθεσία.
  • Για μια συγκεκριμένη συσκευή μόνο, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ιστορικό αυτής της συσκευής.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας με χρήση ιστοτόπου
 1. Μεταβείτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας του Λογαριασμού σας.
 2. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google που θέλετε.
 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για ολόκληρο τον Λογαριασμό Google και σε όλες τις συσκευές που είναι συσχετισμένες με αυτόν, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό τοποθεσίας.

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση από τον διαχειριστή σας.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας ή μόνο ορισμένα τμήματά του. Εάν διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό σας, ορισμένες εφαρμογές ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας με χρήση των ρυθμίσεων συσκευής (Android 2.3 και νεότερες εκδόσεις)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας στην εφαρμογή "Ρυθμίσεις" είναι οριστική. Δεν μπορείτε να την αναστρέψετε ή να την αναιρέσετε. Η διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές.

 1. Εντοπίστε τις Ρυθμίσεις Google σε ένα από αυτά τα μέρη (ανάλογα με τη συσκευή σας):
  • Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις και έπειτα Google.
  • Ανοίξτε μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται "Ρυθμίσεις Google" Ρυθμίσεις Google.
 2. Πατήστε Τοποθεσία και έπειτα Ιστορικό τοποθεσίας Google.
 3. Στο κάτω τμήμα της οθόνης, πατήστε Διαχείριση δραστηριοτήτων. Η συσκευή σας θα ανοίξει τους Χάρτες Google Χάρτες Google.
 4. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα  Ρυθμίσεις.
 5. Επιλέξτε το Ιστορικό τοποθεσίας που θέλετε για οριστική διαγραφή.
  • Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας:
   Με αυτήν την ενέργεια διαγράφεται οριστικά όλο το Ιστορικό τοποθεσίας.
  • Διαγραφή εύρους του Ιστορικού τοποθεσίας:
   Με αυτήν την ενέργεια διαγράφεται οριστικά τμήμα του Ιστορικού τοποθεσίας. Επιλέγετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
Διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες τοποθεσίες, τοποθεσίες βάσει ημερομηνίας ή όλο το ιστορικό τοποθεσίας σας από τον ιστότοπο του Ιστορικού τοποθεσίας.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση maps.google.com/locationhistory και συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Επιλέξτε πώς να διαγράψετε το Ιστορικό τοποθεσίας:
  • Βάσει ημερομηνίας:
   Στα δεξιά της ημερομηνίας που θέλετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Διαγραφή" Διαγραφή . 
  • Βάσει μεμονωμένης τοποθεσίας:
   Επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα ή τον χάρτη. Επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση στάσης από την ημέρα και έπειτα Κατάργηση. 
  • Ολόκληρο το ιστορικό:
   Επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας.

Σημείωση: Ο ιστότοπος του Ιστορικού τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμος στην Κορέα.

Χρήση και διαγνωστικά για το Ιστορικό τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, επιτρέπετε επίσης στη συσκευή σας να στέλνει διαγνωστικά στοιχεία στην Google σχετικά με το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για το Ιστορικό τοποθεσίας.

Όλες οι πληροφορίες χρήσης και διάγνωσης χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Ποιες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται από τη συσκευή σας

Η συσκευή σας ενδεχομένως να στείλει πληροφορίες στην Google για τη βελτίωση του Ιστορικού τοποθεσίας. Για παράδειγμα, η συσκευή σας ενδεχομένως να στείλει πληροφορίες, όταν οι υπηρεσίες τοποθεσίας δεν λειτουργούν σωστά.

Στις πληροφορίες που αποστέλλονται ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

 • Η ποιότητα και η διάρκεια των συνδέσεών σας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, GPS, Wi-Fi ή Bluetooth
 • Η κατάσταση των ρυθμίσεων τοποθεσίας σας
 • Επανεκκινήσεις και αναφορές σφαλμάτων
 • Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας
 • Τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας
Πώς οι κοινοποιημένες πληροφορίες συμβάλλουν στη βελτίωση της Google

Τα δεδομένα χρήσης και τα διαγνωστικά στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των εφαρμογών και των προϊόντων Google, καθώς και των συσκευών Android. Για παράδειγμα, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα εξής:

 • Διάρκεια μπαταρίας:
  Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που καταναλώνουν την περισσότερη μπαταρία στη συσκευή σας, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
 • Ακρίβεια τοποθεσίας:
  Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις τοποθεσίας για τη βελτίωση των εκτιμήσεων της τοποθεσίας για εφαρμογές και υπηρεσίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι