Správa Historie polohy

Historie polohy je nastavení na úrovni účtu Google, které ukládá místa navštívená se zařízením, a to za splnění následujících podmínek:

 • jste přihlášeni k účtu Google,
 • máte zapnutou Historii polohy,
 • v zařízení je zapnuto Hlášení polohy.

Když zapnete Historii polohy, ve službách Google se vám zpřístupní další funkce, např. doporučení na mapách přizpůsobená podle navštívených míst, možnost nalezení ztraceného telefonu, informace o provozu v reálném čase nebo užitečnější reklamy.

 • Ve výchozím nastavení je Historie polohy v účtu Google vypnutá a je nutné ji zapnout ručně.
 • Historii polohy můžete kdykoli pozastavit pomocí Ovládacích prvků aktivity v účtu Google.
 • Obsah ukládaný do Historie polohy máte pod kontrolou. Navštívená místa můžete zobrazit na časové ose Map Google, kde lze jednotlivé údaje také upravit či smazat.

Pokud máte zapnutá nastavení jako Aktivita na webu a v aplikacích a Historii polohy pozastavíte nebo smažete, údaje o poloze se do účtu Google budou moci nadále ukládat jako součást používání ostatních webů, aplikací a služeb Google. Když je zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, údaje o poloze se mohou např. ukládat jako součást aktivity ve Vyhledávání nebo Mapách a mohou být ukládány do fotek v závislosti na nastavení aplikace pro focení.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zapnutí a vypnutí Historie polohy

Historii polohy na úrovni účtu můžete kdykoli vypnout. Pokud účet používáte v práci nebo ve škole, tato nastavení pro vás nejspíš bude muset zpřístupnit administrátor. Pokud tak učiní, budete moci používat Historii polohy jako každý jiný uživatel.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení a poté Google a poté Účet Google.
 2. Nahoře klepněte na Data a přizpůsobení.
 3. V sekci Ovládací prvky aktivity klepněte na Historie polohy.
 4. Určete, zda váš účet nebo zařízení může hlásit Historii polohy do Googlu:
  • Účet a všechna zařízení: Nahoře zapněte nebo vypněte možnost Používat historii polohy.
  • Pouze určité zařízení: Klepněte na Zařízení v tomto účtu a poté zapněte nebo vypněte příslušné zařízení.

Pokud pracujete s prohlížečem, v účtu Google přejděte do sekce Ovládací prvky aktivity. Možná se budete muset přihlásit. Nahoře zapněte nebo vypněte možnost Historie polohy.

Když je Historie polohy zapnutá

 • Google dostává Historii polohy pouze ze zařízení, ve kterých jste přihlášeni a máte zapnuté Hlášení polohy.
 • Nastavení Hlášení polohy můžete pro jednotlivá zařízení změnit (když jste přihlášeni) a můžete určit, která zařízení poskytující údaje o poloze budou do Historie polohy zahrnuta. Chcete-li změnit nastavení Historie polohy, můžete si vybrat z následujících možností:
  • hlásit polohu z některých zařízení a z jiných ne,
  • hlásit polohu ze všech zařízení,
  • vypnout Historii polohy pro celý účet Google. Vaše poloha nebude hlášena ze žádného zařízení a do účtu se nebude zaznamenávat žádná nová Historie polohy.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.

Když je Historie polohy vypnutá

 • Neukládají se do ní nové údaje o poloze.
 • Předchozí aktivita z ní nebude smazána. Historii polohy můžete smazat ručně.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.
 • I po vypnutí Historie polohy se některé údaje o poloze mohou ukládat v rámci jiných nastavení (např. Aktivita na webu a v aplikacích) jako součást aktivity v ostatních službách (např. Vyhledávání nebo Mapy).

Smazání Historie polohy

Časová osa Map Google nabízí rozhraní ke správě a smazání údajů z Historie polohy. Můžete smazat celou historii nebo pouze její části. Takto smazanou historii nebude možné obnovit.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení a poté Google a poté Účet Google.
 2. Nahoře klepněte na Data a přizpůsobení.
 3. V sekci Ovládací prvky aktivity klepněte na Historie polohy.
 4. Dole klepněte na Spravovat časovou osu. Zařízení otevře Mapy Google Mapy Google.
 5. Klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Nastavení.
 6. Dole vyberte Smazat celou historii polohy nebo Smazat období Historie polohy.

Pokud pracujete s prohlížečem, přejděte na adresu maps.google.com/timeline. Možná se budete muset přihlásit. Na Časové ose můžete smazat jednotlivé polohy, polohy podle data nebo celou historii polohy.

Poznámka: Časová osa v současné době není k dispozici v Jižní Koreji. Historii polohy lze zapnout nebo pozastavit z Ovládacích prvků aktivity a můžete smazat data Historie polohy.

Co se stane po smazání Historie polohy

 • Pokud ji smažete celou, některé aplikace od Googlu nemusí fungovat stejně jako dříve.
 • I po smazání Historie polohy se některé údaje o poloze mohou ukládat v rámci jiných nastavení (např. Aktivita na webu a v aplikacích) jako součást aktivity v ostatních službách (např. Vyhledávání nebo Mapy).

Využití a diagnostika Historie polohy

Když zapnete Historii polohy, zařízení bude moci do Googlu odesílat diagnostické informace o tom, co v souvislosti s Historií polohy funguje a co ne. Pokud Historii polohy vypnete, budete se moci rozhodnout, zda budete sdílet údaje o využití a diagnostice.

Veškeré údaje o využití a diagnostické údaje jsou používány v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google.

Jaké informace může zařízení sdílet

Zařízení může za účelem vylepšení Historie polohy odesílat informace do Googlu. Může se např. jednat o následující údaje:

 • kvalita a délka připojení k mobilním sítím, GPS, sítím Wi-Fi nebo Bluetooth,
 • stav nastavení polohy,
 • restartování a zprávy o selhání,
 • aplikace použité k zapnutí nebo vypnutí Historie polohy,
 • úroveň baterie.
Jak sdílené informace pomáhají vylepšit Google

Údaje o využití a diagnostické údaje mohou pomoci s vylepšením aplikací a služeb Google i zařízení Android. Na základě těchto údajů může Google provádět následující vylepšení:

 • Výdrž baterie: Google může na základě údajů o tom, co ve vašem zařízení nejvíce spotřebovává baterii, pomoci snížit rychlost vybíjení baterie běžnými funkcemi.
 • Přesnost polohy: Na základě informací ze snímačů a nastavení polohy může Google pomoci vylepšit celkovou kvalitu určování polohy, kterou používají aplikace a služby.

Další informace o různých nastaveních polohy