Správa historie polohy

Historie polohy je nastavení na úrovni účtu Google, které ukládá místa navštívená se zařízením, a to za splnění následujících podmínek:

 • jste přihlášeni k účtu Google,
 • máte zapnutou Historii polohy,
 • v zařízení je zapnuto Hlášení polohy.

Když zapnete Historii polohy, ve službách Google se vám zpřístupní další funkce, např. doporučení na mapách přizpůsobená podle navštívených míst, možnost nalezení ztraceného telefonu, informace o provozu v reálném čase nebo užitečnější reklamy.

 • Ve výchozím nastavení je Historie polohy v účtu Google vypnutá a je nutné ji zapnout ručně.
 • Historii polohy můžete kdykoli pozastavit pomocí Ovládacích prvků aktivity v účtu Google.
 • Obsah ukládaný do Historie polohy máte pod kontrolou. Navštívená místa můžete zobrazit na časové ose Map Google, kde lze jednotlivé údaje také upravit či smazat.
Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 8.0 nebo novějším. Přečtěte si, jak zjistit, jakou verzi Androidu máte.

Turn Location History on or off

You can turn off Location History for your account at any time. If you use a work or school account, your administrator needs to make this setting available for you. If they do, you'll be able to use Location History as any other user.

 1. Go to the "Location History" section of your Google Account.
 2. Choose whether your account or your devices can report Location History to Google.
  • Your account and all devices: At the top, turn Location History on or off.
  • Only a certain device: Under "This device" or "Devices on this account," turn the device on or off.

Když je Historie polohy zapnutá

 • Google dostává Historii polohy pouze ze zařízení, ve kterých jste přihlášeni a máte zapnuté Hlášení polohy.
 • Nastavení Hlášení polohy můžete pro jednotlivá zařízení změnit (když jste přihlášeni) a můžete určit, která zařízení poskytující údaje o poloze budou do Historie polohy zahrnuta. Chcete-li změnit nastavení Historie polohy, můžete si vybrat z následujících možností:
  • hlásit polohu z některých zařízení a z jiných ne,
  • hlásit polohu ze všech zařízení,
  • vypnout Historii polohy pro celý účet Google. Vaše poloha nebude hlášena ze žádného zařízení a do účtu se nebude zaznamenávat žádná nová Historie polohy.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.

Když je Historie polohy vypnutá

 • Neukládají se do ní nové údaje o poloze.
 • Předchozí aktivita z ní nebude smazána. Historii polohy můžete smazat ručně.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.
 • I po vypnutí Historie polohy se některé údaje o poloze mohou ukládat v rámci jiných nastavení (např. Aktivita na webu a v aplikacích) jako součást aktivity v ostatních službách (např. Vyhledávání nebo Mapy).

Delete Location History

You can manage and delete your Location History information with Google Maps Timeline. You can choose to delete all of your history, or only parts of it.

Important: When you delete Location History information from Timeline, you won't be able to see it again.

Use the Google Maps app

Delete all Location History

Smazání celé historie polohy

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Možnosti A pak Nastavení a ochrana soukromí.
 4. V sekci Nastavení polohy klepněte na Smazat celou historii polohy.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Delete a range of Location History

Smazání části historie polohy

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností MožnostiA pak Nastavení a ochrana soukromí.
 4. V sekci Nastavení polohy klepněte na Smazat období historie polohy.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Delete a day from Location History

Smazání jednoho dne z historie polohy

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář.
 4. Vyberte den, který chcete smazat.
 5. Klepněte na ikonu možností Možnosti A pak Smazat den.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Delete a stop from Location History

Smazání jednoho místa z historie polohy

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář.
 4. Vyberte den s místem, které chcete smazat.
 5. Klepněte na požadované místo A pak Smazat Smazat.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Use a web browser

Delete all Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Tap Delete Smazat .
 3. Follow the on-screen instructions.

Delete a day from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Tap Delete Smazat .
 4. Follow the on-screen instructions.

Delete a stop from Location History

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline.
 2. Choose a year, month, and day you want to delete.
 3. Next to the stop you want to delete, tap More VíceA pak Remove stop from day.
 4. Follow the on-screen instructions.

Automatically delete your Location History

You can choose to automatically delete Location History that’s older than 3 months or 18 months.

Use the Google Maps app

 1. Na zařízení Android otevřete aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepněte na Kolečko účtu Kolečko účtu a pak Vaše časová osa Časová osa.
 3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Další Možnosti A pak Nastavení a ochrana soukromí.
 4. Posuňte zobrazení na Nastavení polohy.
 5. Klepněte na možnost Automaticky mazat historii polohy.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Use a web browser

 1. In your web browser, open your Google Maps Timeline
 2. At the bottom right, click Settings Settings icon A pak Automatically delete Location History
 3. Follow the on-screen instructions. 

What happens after you delete some or all Location History

If you delete some or all of your Location History, some personalized experiences across Google may be degraded or lost. For example:

 • Albums in Google Photos automatically created from places you’ve visited
 • Recommendations based on places you’ve visited
 • Real-time information about the best time to leave for home or work in order to beat the traffic

Important: If you have other settings like Web & App Activity turned on and you pause Location History or delete location data from Location History, you may still have location data saved in your Google Account as part of your use of other Google sites, apps, and services. For example, location data may be saved as part of activity on Search and Maps when your Web & App Activity setting is on, and included in your photos depending on your camera app settings.

Usage & diagnostics for Location History

When you turn on Location History, your device may send diagnostic information to Google about what’s working and not working for Location History. If you turn Location History off, you can decide whether to share usage and diagnostics information.

All usage and diagnostics information is used in accordance with Google’s privacy policy.

What information your device could share

Your device may send information to Google to help improve Location History. For example, sent information could include:

 • Quality and length of your connections to mobile networks, GPS, Wi-Fi networks, or Bluetooth
 • State of your location settings
 • Restarts and crash reports
 • Apps used to turn Location History on or off
 • Battery levels
How shared information helps Google improve

Usage and diagnostics information can help improve Google apps, products, and Android devices. For example, Google can use information to improve:

 • Battery life: Google can use information about what's using the most battery on your device to help reduce battery consumption for commonly used features.
 • Location accuracy: Google can use information from location sensors and settings to help improve location estimates for apps and services.

Learn more about other location settings