Διαχείριση των Ρυθμίσεων Google

Εάν η συσκευή σας Android χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google Play, μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες Google στις Ρυθμίσεις Google.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Άνοιγμα των Ρυθμίσεων Google

Ανάλογα με τη συσκευή σας, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας Και έπειτα Google.
  • Ανοίξτε μια ξεχωριστή εφαρμογή με την ονομασία Ρυθμίσεις Google Ρυθμίσεις Google.

Διαχείριση των Ρυθμίσεων Google

Οι διαθέσιμες Ρυθμίσεις Google ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση Android που χρησιμοποιείτε.

Λογαριασμός

  1. Στην ενότητα "Λογαριασμός", πατήστε Λογαριασμός Google.
  2. Από το επάνω μέρος, μεταβείτε στην καρτέλα που θέλετε.
  3. Πατήστε μια καρτέλα:

Υπηρεσίες

Στην ενότητα "Υπηρεσίες", κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε την υπηρεσία που θέλετε. Για παράδειγμα:

Διαγραφή δεδομένων εφαρμογών

Εάν μια εφαρμογή δεν έχει δημιουργηθεί από την Google, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής από τον Λογαριασμό σας Google. Στην κύρια οθόνη των Ρυθμίσεων Google, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα Και έπειτα Διαγραφή δεδομένων εφαρμογών.

Μάθετε πώς μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο.

Χρήση και διαγνωστικά

Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες στην Google σχετικά με τον τρόπο χρήσης και τη λειτουργία της συσκευής σας. Η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει την Google να βελτιώσει το Android για όλους. Στην κύρια οθόνη των Ρυθμίσεων Google, πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα Και έπειτα Χρήση και διαγνωστικά.

Μάθετε σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών για τη βελτίωση του Android.