Управление на настройките за Google

Ако използвате услугите за Google Play на устройството си с Android, можете да управлявате приложенията и услугите ни чрез настройките за Google.

Забележка: Някои от тези стъпки действат само под Android 8.0 или по-нови версии. Научете как да проверите версията на Android.

Отваряне на настройките за Google

В зависимост от устройството си:

  • Отворете приложението „Настройки“ Приложение „Настройки“ и след това Google.
  • Отворете самостоятелното приложение „Настройки за Google“ Настройки за Google.

Управление на настройките за Google

Наличните настройки за Google може да се различават в зависимост от устройството ви и използваната от вас версия на Android.

Профил

  1. Под „Профил“ докоснете Профил в Google.
  2. Превъртете до желания раздел в горната част.
  3. Докоснете даден раздел:

Услуги

Под „Услуги“ превъртете надолу и докоснете желаната услуга. Например:

Изчистване на данните от приложенията

Ако дадено приложение не е създадено от нас, можете да изтриете данните му от профила си в Google. За целта на главния екран с настройки за Google докоснете „Още“ Още и след това Данни от прилож.: Изчистване.

Научете как да освободите място.

Употреба и диагностика

Можете да изпращате до Google информация за това, как използвате устройството си и как работи то. Споделянето й ни помага да подобряваме Android за всички потребители. На главния екран с настройки за Google докоснете „Още“ Още и след това Употреба и диагностика.

Научете повече за споделянето на информация с цел подобряване на Android.