Om hantering av inaktiva konton

Med funktionen Hantering av inaktiva konton kan användare välja att någon ska meddelas eller att viss information i användarens konto ska delas med någon om kontot inte har använts under en viss tid. Konfigurera funktionen genom att öppna sidan Hantering av inaktiva konton och klicka på Start.

Hur vet vi om du använder kontot?

Vi tar flera faktorer till hjälp för att avgöra om du fortfarande använder ditt Google-konto. Dessa omfattar dina senaste inloggningar, den senaste aktiviteten i Min aktivitet, användning av Gmail (t.ex. appen Gmail på mobilen) och Android-inloggningar.

Vad händer när kontot tas bort?

Om du tar bort ditt Google-konto påverkas alla produkter som är kopplade till det kontot (t.ex. Blogger, AdSense, Gmail). De olika produkterna påverkas på olika sätt. Du ser vad som är kopplat till ditt Google-konto i Google Översikt. Om du använder Gmail med kontot kommer du inte längre åt e-posten. Du kan inte heller återanvända ditt Gmail-användarnamn.

Varför måste jag ange ett telefonnummer till en betrodd kontakt?

Telefonnumret används endast för att säkerställa att det bara är den betrodda kontakten som kan hämta dina data. Om en obehörig person kommer över e-postmeddelandet som vi skickar till den betrodda kontakten kan vi förhindra att denna får åtkomst till dina data genom att kräva att den betrodda kontaktens identitet bekräftas med hjälp av ett mobiltelefonnummer.

Vad får den betrodda kontakten?

Kontaktpersonen får bara ett meddelande om ditt konto inte har använts under den angivna tidsperioden. Personen ifråga får inget meddelande när du konfigurerar funktionen. Om du väljer att endast meddela kontakten om att kontot inte har använts får personen ifråga ett e-postmeddelande med en ämnesrad och ett innehåll som du själv har skrivit. Vi kommer att lägga till en sidfot i e-postmeddelandet som förklarar att du har instruerat Google att vi ska skicka ett e-postmeddelande å dina vägnar om du skulle sluta använda ditt konto. Meddelandet i sidfoten kan se ut ungefär så här:

Helge Andersson (helge.andersson@gmail.com) meddelade Google att det här e-postmeddelandet skulle skickas till dig automatiskt när Helge slutade använda kontot.

Med vänliga hälsningar,
teamet bakom Google Konton

Om du väljer att dela data med din betrodda kontakt kommer e-postmeddelandet dessutom att innehålla en lista över de data som du har valt att dela med personen, och en länk till de aktuella uppgifterna. Så här kan ett sådant meddelande se ut:

Helge Andersson (helge.andersson@gmail.com) meddelade Google att det här e-postmeddelandet skulle skickas till dig automatiskt när Helge slutade använda kontot.

Helge Andersson har gett dig åtkomst till följande kontouppgifter:

  • Blogger
  • Drive
  • E-post
  • YouTube

Hämta Helges data här.

Med vänliga hälsningar,
Teamet bakom Google Konton

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15363083803507319393
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true