I-download ang iyong data

Maaari mong i-export at i-download ang iyong data mula sa mga ginagamit mong produkto ng Google, tulad ng iyong email, calendar at mga larawan. Gumawa ng archive para sa iyong mga record o gamitin ang data para sa ibang serbisyo sa ilang hakbang lang. 

Tandaan: Kapag na-download ang iyong data, hindi ito made-delete sa mga server ng Google. Alamin kung paano i-delete ang account mo o kung paano i-delete ang iyong mga paghahanap at aktibidad sa pag-browse.

Gumawa ng archive ng iyong data

Una, piliin kung aling mga produkto ang isasama

 1. Bisitahin ang page na I-download ang iyong data. Maaaring kailangan mong mag-sign in sa iyong Google Account.
 2. Piliin kung aling mga produkto ng Google ang isasama sa iyong pag-download. Para makakita ng higit pang detalye at opsyon para sa isang produkto, piliin ang Pababang arrow Pababang Arrow.
 3. Piliin ang Susunod.
 4. Piliin ang "Uri ng file" ng iyong archive.

Susunod, piliin kung paano ihahatid ang iyong archive

Kung ginawa ang iyong archive sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa mga opsyong ito, ie-email namin sa iyo ang isang link sa lokasyon nito. Depende sa dami ng impormasyon sa iyong account, maaaring umabot ang prosesong ito nang ilang minuto o oras. Nakukuha ng karamihan sa mga tao ang link sa kanilang archive sa parehong araw na hiniling nila ito.

Ipadala ang link sa pag-download sa pamamagitan ng email

Ie-email namin sa iyo ang isang link na magda-download ng iyong archive.

 1. Para sa "Paraan ng paghahatid," piliin ang Ipadala ang download link sa pamamagitan ng email.
 2. Piliin ang Gawin ang archive.
 3. Sa email na dumating, i-click ang I-download ang archive.
 4. Para i-download ang iyong data, sundin ang mga tagubilin sa screen.
Idagdag sa Drive

Idaragdag namin ang iyong archive sa Google Drive at mag-i-email kami sa iyo ng link sa lokasyon nito. Ang iyong data ay mabibilang sa iyong storage.

 1. Para sa "Paraan ng paghahatid," piliin ang Idagdag sa Drive.
 2. Piliin ang Gawin ang archive.
 3. Sa email na dumating, i-click ang Tingnan sa Drive. Makikita mo ang isang folder sa iyong data na inayos ayon sa produkto.
 4. Para i-download ang iyong data, sa itaas ng screen, piliin ang I-download I-download.
Idagdag sa Dropbox

Ia-upload namin ang iyong archive sa Dropbox at ie-email sa iyo ang link sa lokasyon nito.

 1. Para sa "Paraan ng paghahatid," piliin ang Idagdag sa Dropbox.
 2. Piliin ang I-link ang account at gumawa ng archive.
 3. Ididirekta ka sa Dropbox. Mag-sign in sa iyong Dropbox account kung na-prompt.
 4. Sa window ng Dropbox na nagtatanong kung naa-access ba ng Google Download Your Data ang sarili nitong folder ng "Mga App" sa iyong Dropbox, piliin ang Payagan.
 5. Para panatilihing pribado ang iyong data, tiyaking hindi mo ibinabahagi ang Dropbox folder sa iba.
 6. Sa email na darating, i-click ang Tingnan sa Dropbox. Dadalhin ka sa folder ng Dropbox sa iyong archive.
 7. Para i-download ang iyong data, sundin ang proseso ng Dropbox para i-download ang mga file.

Mga Tala

 • Pagkatapos mong sundin ang mga hakbang na ito, magpapakita ang Google Download Your Data sa mga setting ng seguridad ng iyong Dropbox bilang naka-link na app. Maaari mong alisin ang Google bilang naka-link na app anumang oras. (Kung mag-e-export ka ng data sa Dropbox sa hinaharap, kailangan mo muling bigyan ang Google ng access.)
 • Kapag ang iyong archive ay nakarating sa Dropbox, wala nang responsibilidad ang Google para dito. Ang iyong archive ay magiging sakop ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Dropbox.
Idagdag sa Microsoft OneDrive

Ia-upload namin ang iyong archive sa Microsoft OneDrive at mag-i-email kami sa iyo ng ink sa lokasyon nito.

 1. Para sa "Paraan ng paghahatid," piliin ang Idagdag sa OneDrive.
 2. Piliin ang I-link ang account at gumawa ng archive.
 3. Ididirekta ka sa Microsoft. Mag-sign in sa iyong account sa Microsoft kung na-prompt.
 4. Sa window ng Microsoft na nagtatanong kung maaari bang i-acces ng Google Download Your Data ang iyong impormasyon, piliin ang Oo.
 5. Para panatilihing pribado ang iyong data, tiyaking hindi mo ibinabahagi ang OneDrive folder sa iba.
 6. Sa darating na email, i-click ang Tingnan sa OneDrive. Dadalhin ka sa OneDrive folder kasama ang iyong archive.
 7. Para i-download ang iyong data, sundin ang proseso ng OneDrive sa pag-download ng mga file.

Mga Tala

 • Pagkatapos mong sundin ang mga hakbang, magpapakita ang Google Download Your Data sa iyong mga setting ng seguridad at privacy ng Microsoft OneDrive bilang isang app na maaaring maka-access sa ilan sa iyong impormasyon. Maaari mong alisin ang access ng Google sa anumang oras. (Kung mage-export ka ng data sa OneDrive sa hinaharap, kailangan mong bigyan muli ang Google ng access.)
 • Kapag umabot ang iyong mga archive sa Microsoft OneDrive, wala nang pananagutan ang Google dito. Ang iyong archive ay sakop ng Kasunduan ng Mga Serbisyo ng Microsoft.

Mga karaniwang tanong

Aling format ang dapat kong piliin para sa aking data?

Ang pagpapasya kung anong format ang dapat mong piliin ay depende sa mga serbisyo, uri ng data at kung paano mo ito gagamitin. Pinili namin ang mga pinaniniwalaan naming pinaka-kapaki-pakinabang at portable. Halimbawa, ine-export namin ang mga contact bilang vCard, na karaniwang format para sa mga email provider. Madalas rin kaming magbibigay ng mga karagdagang opsyon para umangkop sa iyong partikular na pangangailangan.

Saan ko dapat i-store ang aking data?

Maaari mong i-store ang iyong data saanman na ligtas at may sapat na lugar para dito. Sa karamihan ng mga kaso, pinakamadaling i-download ito nang direkta sa iyong computer.

Kung gumagamit ka ng pampublikong computer, i-store ito sa Google Drive o isang kahaliling storage na ikaw lang ang user.

Tandaan: Kung gumagamit ka ng Google Drive at may planong i-delete ang iyong Google Account, kakailanganin mong ilipat ang iyong archive sa ibang storage bago i-delete ang iyong account.

Bakit nahati-hati ang aking archive sa maraming zip file?

Para tiyaking mada-download ang iyong data, nililimitahan namin ang mga zip file na ito sa 2GB. Hinahati ang mga archive na mas malaki sa 2GB sa maraming zip file. Kapag pinili mo ang format na tgz para sa iyong archive, magiging 50GB ang limitasyon sa laki kaya liliit ang posibilidad na mahati ang archive mo.

Tandaan: Maaaring kailangan ng espesyal na software para mag-unpack ng tgz na archive. Tandaang hindi maaaring magkaroon ang mga ganitong uri ng mga file ng mga unicode na character sa mga pangalan ng file.

Bakit nag-e-expire ang aking mga archive?

Nag-e-expire ang iyong archive sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng panahong iyon, kailangan mong gumawa ng bagong archive gamit ang iyong pinakabagong impormasyon.

Ang pag-expire ng archive ay hindi nangangahulugang nag-expire na rin ang iyong data at hindi ka makararanas ng anumang pagbabago sa mga serbisyo ng Google bilang resulta.

Tandaan: Pinapayagan lang naming ma-download ang bawat archive nang 5 beses; pagkatapos nito, mangyaring humiling ng isa pang archive.

Bakit kailangan kong ilagay muli ang aking password kapag sinusubukan kong i-download ang aking archive?

Napakahalaga ng seguridad ng iyong data, kaya kapag lumikha ka ng isang archive, nais naming tiyaking ikaw lang ang tanging taong nagda-download ng iyong data.

Para gawin iyon, hinihiling namin sa iyong muling ipasok ang iyong password sa Google Account kung hindi mo pa ginawa kamakailan. Naiintindihan naming maaaring hindi ito kumbinyente, ngunit mahalagang gumawa ng karagdagang hakbang para panatilihing ligtas ang iyong data.

Tandaan: Kung naka-on ang 2-Step na Pag-verify ng iyong account, maaari ka ring hilingan ng karagdagang verification code na ipadadala sa iyong telepono.

Bakit hindi gumana ang aking archive?

Kung nagkaroon ng mali sa iyong archive o hindi ka nakagawa, subukang gumawa ng panibago. Kadalasang naaayos nito ang problema.

Paano ko mapapanatili ang aking mga label sa Gmail kung ie-export ko ang aking mail?

Kapag nag-export ka ng iyong mail mula sa Gmail, pini-preserve ang mga etiketa sa bawat mensahe sa espesyal na mga X-Gmail-Label header sa iyong na-download na file. Bagama't walang mail client na kumikilala sa header na ito sa ngayon, nagbibigay-daan ang karamihan sa mga mail client na maisulat ang mga extension sa paraang maaaring gumamit ng mga label.

Aling format ang gagamitin kapag na-download ko ang aking mga video sa YouTube?

Nakasalalay ang format ng iyong video sa kung kailan mo ito na-upload:

 • Wala pang 6 na buwan ang nakalipas: Dina-download ang mga video sa orihinal na format ng mga ito.
 • Mahigit na sa 6 na buwan ang nakalipas: Dina-download ang mga video sa orihinal na format ng mga ito, o bilang mga MP4 file na may H264 video at AAC audio.
Isa akong miyembro ng Google Group. Paano ako makakapag-download ng mga mensahe at impormasyon ng membership mula sa pangkat?

Ang mga may-ari lang ang maaaring mag-download ng mga mensahe at membership ng isang pangkat.

Kung isa kang miyembro o manager, hilingin sa may-ari na i-download ang impormasyong gusto mo at ibahagi ito sa iyo. O kaya naman, kung nakakatanggap ka ng mga mensaheng ipinapadala sa iyong email, maaari mong i-download ang iyong history ng mga mensahe mula sa archive ng email mo.

Isa akong administrator ng G Suite. Paano ko ie-export ang data ng aking organisasyon?

Maaari mong i-download o i-migrate ang data ng iyong organisasyon, kabilang ang mga email, kalendaryo, dokumento, at site. Matutunan kung paano i-export ang data ng G Suite ng iyong organisasyon.

Padalhan kami ng feedback

Ipaalam sa amin ang tungkol sa iyong karanasan sa pag-download ng iyong data. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong feedback, nakakatulong kang mapahusay ng Google ang produktong ito para sa iyo at sa ibang tao.