Đăng nhập an toàn vào Google

Nếu bạn đang đăng nhập vào tài khoản Google từ một thiết bị chỉ mình bạn sử dụng (ví dụ: máy tính xách tay cá nhân), chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm "Duy trì trạng thái đăng nhập" đã chọn. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không bị gián đoạn liên tục để nhập lại mật khẩu và giúp các lần đăng nhập sau này của bạn dễ dàng hơn với trình chọn tài khoản.

Đối với các thiết bị dùng chung (ví dụ: máy tính ở quán cà phê Internet), chúng tôi vẫn khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm đã chọn, nhưng đây chỉ là đề xuất của chúng tôi nhằm đảm bảo bạn đăng nhập an toàn:

Thiết bị nhiều người sử dụng
Ví dụ: Máy tính trong thư viện hoặc quán cà phê Internet

Máy tính công cộng, nếu được bảo trì tốt, sẽ tự động xóa lịch sử web của người dùng và cookie. Nếu bạn không chắc chắn, chúng tôi khuyên bạn sử dụng tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư của trình duyệt. Nếu tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư không khả dụng, hãy xóa lịch sử, bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt trước và sau khi bạn sử dụng thiết bị.

Thiết bị ít người dùng chung
Ví dụ: Máy tính gia đình

Nếu bạn định sử dụng thiết bị trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như khi thăm một người bạn hoặc người thân, chúng tôi khuyên bạn sử dụng duyệt web ở chế độ riêng tư, nếu tính năng này khả dụng.

Nếu bạn định sử dụng thiết bị thường xuyên (ví dụ: đó là máy tính gia đình), chúng tôi khuyên bạn tạo tiểu sử người dùng trong hệ điều hành hoặc trình duyệt để bạn có thể giữ thông tin riêng tư với những người dùng khác. Chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm "Duy trì trạng thái đăng nhập" đã chọn để tận dụng Trình chọn tài khoản và các phiên lâu hơn. Tìm hiểu cách thêm tiểu sử người dùng trên thiết bị Android hoặc trong Chrome.

Nếu không có tùy chọn bảo mật nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn đừng đăng nhập vào tài khoản Google. Nếu bạn đăng nhập, chúng tôi khuyên bạn bỏ chọn hộp kiểm "Duy trì trạng thái đăng nhập" phòng trường hợp bạn quên đăng xuất.