Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào một thiết bị không phải của bạn

Để đăng nhập tạm thời trên máy tính, điện thoại, hoặc máy tính bảng mà không thuộc về bạn, hãy sử dụng một cửa sổ duyệt web riêng tư.

Duyệt web riêng tư để giúp bảo vệ tài khoản của bạn

Nếu bạn đăng nhập trên một thiết bị được sử dụng bởi những người khác, hãy làm theo các bước bên dưới. Bằng cách đó, những người khác sẽ không thể:

 • Sử dụng Tài khoản Google của bạn
 • Tìm hiểu những tìm kiếm bạn đã thực hiện hoặc trang web bạn đã truy cập
 • Thấy rằng tài khoản của bạn đã được đăng nhập
 1. Trên máy tính, mở trình duyệt, như Chrome.
 2. Mở một cửa sổ riêng tư. Để tìm hiểu thêm cách thức và chi tiết, hãy chọn một trình duyệt:
 3. Vào một dịch vụ của Google, như www.google.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất sử dụng web, đóng tất cả các cửa sổ riêng tư hoặc đăng xuất. Để đăng xuất:
  1. Vào một dịch vụ của Google, như www.google.com.
  2. Ở trên cùng bên phải, chọn hình ảnh hồ sơ cá nhân, họ tên viết tắt hoặc địa chỉ email của bạn.
  3. Chọn Đăng xuất.
Cách hoạt động của duyệt web ở chế độ riêng tư

Khi bạn đăng nhập vào một cửa sổ riêng trong Chrome:

 • Những tìm kiếm bạn thực hiện, trang web bạn truy cập và các hoạt động khác không được lưu vào lịch sử của trình duyệt.
 • Cookie được xóa sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ riêng.

Lưu ý: Cửa sổ riêng tư trong các trình duyệt khác có thể hoạt động khác nhau. Vui lòng đọc chi tiết khi bạn làm theo hướng dẫn để duyệt ở chế độ riêng tư.

Lúc nào nên duyệt web ở chế độ riêng tư

Hãy sử dụng cửa sổ riêng tư trên bất kỳ thiết bị nào không phải của bạn.

Ví dụ: chúng tôi khuyên bạn duyệt web riêng tư nếu bạn sử dụng:

 • Một máy tính công cộng cho nhiều người sử dụng, giống như tại một thư viện hoặc quán cà phê Internet
 • Một thiết bị mà bạn mượn từ một người bạn hoặc thành viên trong gia đình

Nếu bạn chia sẻ một thiết bị hoặc trình duyệt với những người mà bạn tin tưởng, bạn có thể thiết lập nó cho nhiều người. Tìm hiểu cách chia sẻ Chrome với những người khác.

Nếu bạn không thể duyệt ở chế độ riêng tư

 1. Mở trình duyệt, như Chrome.
 2. Thực hiện theo các bước sau trước khi bạn đăng nhập và sau khi bạn đăng xuất:
hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.