Đăng nhập vào một thiết bị không phải của bạn

Để đăng nhập tạm thời trên một máy tính, điện thoại, hoặc máy tính bảng không thuộc về bạn, hãy sử dụng một cửa sổ duyệt web riêng tư.

Ví dụ:

 • Một máy tính công cộng mà nhiều người có thể sử dụng, giống như tại một thư viện hoặc quán cà phê internet
 • Một thiết bị mà bạn mượn từ một người bạn hoặc thành viên trong gia đình

Nếu bạn dùng chung một thiết bị hoặc trình duyệt với những người mà bạn tin tưởng, bạn có thể thiết lập thiết bị hoặc trình duyệt đó cho nhiều người cùng sử dụng. Hãy tìm hiểu cách dùng chung Chrome với những người khác.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu bạn đăng nhập trên một thiết bị dùng chung với những người khác, hãy làm theo các bước bên dưới. Bằng cách đó, những người khác sẽ không thể:

 • Sử dụng Tài khoản Google của bạn
 • Tìm hiểu những nội dung bạn đã tìm kiếm hoặc các trang web bạn đã truy cập
 • Thấy rằng tài khoản của bạn đã được đăng nhập

Trong Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Khách.
 4. Truy cập vào một dịch vụ của Google, như www.google.com.vn, và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 5. Khi bạn đã dùng xong web, hãy đóng cửa sổ duyệt web "Chế độ Khách". Lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu trang web đều sẽ bị xóa.

Khi bạn sử dụng chế độ Khách trong Chrome và đăng nhập:

 • Những nội dung bạn tìm kiếm, các trang web bạn truy cập và các hoạt động khác không được lưu vào lịch sử của trình duyệt.
 • Các tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn được áp dụng để cùng một hoạt động như bình thường sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn.
 • Cookie sẽ bị xóa sau khi bạn rời khỏi chế độ Khách.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng chế độ Khách trong Chrome.

Trên Chromebook: Tìm hiểu cách sử dụng Chromebook ở chế độ khách.

Trong các trình duyệt khác

Lưu ý: Tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư có thể hoạt động theo cách khác nhau trên các trình duyệt khác nhau. Vui lòng đọc thông tin chi tiết khi bạn làm theo hướng dẫn để duyệt ở chế độ riêng tư.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt, như Chrome.
 2. Mở một cửa sổ riêng. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy chọn trình duyệt của bạn:
 3. Truy cập vào một dịch vụ của Google, như www.google.com.vn, và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 4. Khi bạn đã dùng xong web, hãy đóng tất cả các cửa sổ riêng tư hoặc đăng xuất. Để đăng xuất:
  1. Vào một dịch vụ của Google, như www.google.com.vn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn ảnh hồ sơ, họ tên viết tắt hoặc địa chỉ email của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng xuất.

Nếu bạn không thể duyệt ở chế độ riêng tư

 1. Mở một trình duyệt, như Chrome.
 2. Thực hiện theo các bước sau trước khi đăng nhập và sau khi đăng xuất:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false