ช่วยป้องกันแอปที่เป็นอันตรายด้วย Google Play Protect

Google Play Protect ช่วยให้อุปกรณ์ปลอดภัยอยู่เสมอ

 • เรียกใช้การตรวจสอบความปลอดภัยกับแอปจาก Google Play Store ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาแอปที่อาจเป็นอันตรายจากแหล่งที่มาอื่นๆ บางครั้งเราเรียกแอปที่อาจเป็นอันตรายเหล่านี้ว่ามัลแวร์
 • แจ้งเตือนคุณเมื่อตรวจพบแอปที่อาจเป็นอันตราย และนำแอปที่ทราบว่าเป็นอันตรายออกจากอุปกรณ์
 • แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับแอปที่ตรวจพบว่าละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากมีการปกปิดหรือให้ข้อมูลที่สำคัญไม่ถูกต้อง
 • ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แอปอาจได้รับสิทธิ์จากผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งละเมิดนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของแอป

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น Play Protect
 3. มองหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์

เปิดหรือปิด Google Play Protect

สำคัญ: Google Play Protect เปิดไว้โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณจะปิดได้ เราขอแนะนำให้คุณเปิด Google Play Protect ไว้เสมอเพื่อความปลอดภัย

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น Play Protect จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. เปิดหรือปิดสแกนแอปด้วย Play Protect

ส่งแอปที่ไม่รู้จักไปยัง Google

หากคุณเลือกที่จะติดตั้งแอปจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนอก Google Play Store การเปิดการตั้งค่า "ปรับปรุงการตรวจหาแอปที่เป็นอันตราย" จะทำให้ Google Play Protect ส่งแอปที่ไม่รู้จักไปยัง Google เพื่อปกป้องคุณจากแอปที่เป็นอันตราย

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น Play Protect จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. เปิดหรือปิดปรับปรุงการตรวจหาแอปที่เป็นอันตราย

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปและ Google Play Protect แจ้งว่าแอปของคุณเป็นอันตราย ให้ทำดังนี้ 

หากคุณเชื่อว่าแอปได้รับแจ้งว่าไม่เหมาะสมหรือถูกบล็อกโดย Google Play Protect อย่างไม่ถูกต้อง ให้ยื่นอุทธรณ์

วิธีการทำงานของ Google Play Protect

Google Play Protect จะตรวจสอบแอปเมื่อคุณติดตั้ง และยังสแกนอุปกรณ์เป็นระยะๆ อีกด้วย หากพบแอปที่อาจเป็นอันตราย ก็อาจทำดังนี้

 • ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากต้องการนำแอปออก ให้แตะการแจ้งเตือนแล้วแตะถอนการติดตั้ง
 • ปิดใช้งานแอปจนกว่าคุณจะถอนการติดตั้ง
 • นำแอปออกโดยอัตโนมัติ ในกรณีส่วนใหญ่ หากมีการตรวจพบแอปที่เป็นอันตราย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุว่าระบบได้นำแอปออกแล้ว
วิธีการทำงานของการป้องกันมัลแวร์

เพื่อปกป้องคุณจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ Google อาจได้รับข้อมูลต่อไปนี้

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ 
 • URL ที่อาจเป็นอันตราย 
 • ระบบปฏิบัติการและแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ผ่าน Google Play หรือแหล่งที่มาอื่นๆ

คุณอาจได้รับคำเตือนจาก Google เกี่ยวกับแอปหรือ URL ที่อาจไม่ปลอดภัย Google อาจนำแอปหรือ URL ออกหรือบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งหากทราบว่าแอปหรือ URL นั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้

คุณเลือกปิดการป้องกันบางอย่างได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม Google จะยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งผ่าน Google Play ต่อไป และแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ซึ่งมาจากแหล่งที่มาอื่นก็อาจได้รับการตรวจสอบเพื่อหาปัญหาด้านความปลอดภัยต่อไปโดยไม่มีการส่งข้อมูลให้ Google

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Google Play Protect จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณหากมีการนำแอปออกจาก Google Play Store เนื่องจากแอปนั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจะแสดงตัวเลือกให้คุณถอนการติดตั้งแอป 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร