Ako sa ochrániť pred škodlivými aplikáciami pomocou služby Google Play Protect

Google Play Protect pomáha zaistiť bezpečnosť vášho zariadenia.

 • Skontroluje bezpečnosť aplikácií z Obchodu Google Play ešte predtým, ako ich stiahnete.
 • Skontroluje, či v počítači nemáte potenciálne škodlivé aplikácie z iných zdrojov. Niekedy sa nazývajú malvér.
 • Upozorní vás na všetky zistené potenciálne škodlivé aplikácie, pričom známe škodlivé aplikácie odstráni zo zariadenia.
 • Upozorní vás na zistené aplikácie, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa neželaného softvéru skrývaním alebo skresľovaním dôležitých informácií.

Ako Google Play Protect funguje

Google Play Protect skontroluje aplikácie, keď ich sťahujete. Tiež pravidelne kontroluje vaše zariadenie. Ak nájde potenciálne škodlivú aplikáciu, zabráni jej spusteniu a vykoná jednu z nasledujúcich akcií:

 • Upozorní vás. Ak zistí aplikáciu, ktorá môže byť škodlivá pre zariadenie, zobrazí vám upozornenie. Aplikáciu odstránite klepnutím na možnosť Odinštalovať v upozornení.
 • Automaticky odstráni aplikáciu. Keď zistí škodlivú aplikáciu, v niektorých prípadoch môže zobraziť upozornenie, že bola odstránená.
Ako funguje ochrana proti malvéru

Google môže získavať informácie o sieťových pripojeniach vášho zariadenia, potenciálne škodlivých webových adresách, operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo z iných zdrojov, aby vás ochránil pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením. Na aplikáciu alebo webovú adresu, ktorá môže byť nebezpečná, vás môže Google upozorniť. Aplikácie alebo webové adresy, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre zariadenia, údaje alebo používateľov, môže Google odstrániť alebo môže zablokovať ich inštaláciu. Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach zariadenia. Google však môže aj naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play a aplikácie nainštalované vo vašom zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej analyzované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií Googlu.

Ako skontrolovať stav bezpečnosti aplikácie

Môžete skontrolovať stav služby Google Play Protect v zariadení, a to nasledovne:

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Play Protect.
 3. Nájdite informácie o stave zariadenia.

Zapnutie a vypnutie služby Google Play Protect

Služba Google Play Protect je predvolene zapnutá, ale môžete ju vypnúť. Z bezpečnostných dôvodov ju odporúčame ponechať zapnutú.

Vypnutie a opätovné zapnutie služby Google Play Protect

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom  Play Protect.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Prehľadať zariadenie a nájsť bezpečnostné hrozby.

Zlepšenie zisťovania škodlivých aplikácií

Ak povolíte inštalovanie aplikácií z neznámych zdrojov iných ako Obchod Google Play, služba Google Play Protect môže Googlu odosielať anonymné aplikácie o týchto aplikáciách. Pomáhajú Googlu účinnejšie chrániť všetkých používateľov pred škodlivými aplikáciami.

Informácie pre vývojárov

Ak ste vývojár aplikácie a vašu aplikáciu označila služba Google Play Protect ako škodlivú, zistite ďalšie informácie o pokynoch Googlu týkajúcich sa vývoja mobilných aplikácií a prečítajte si pravidlá Googlu týkajúce sa neželaného softvéru.