Ako sa ochrániť pred škodlivými aplikáciami pomocou služby Google Play Protect

Google Play Protect pomáha zaistiť bezpečnosť vášho zariadenia.

 • Skontroluje bezpečnosť aplikácií z Obchodu Google Play ešte predtým, ako ich stiahnete.
 • Skontroluje, či v počítači nemáte potenciálne škodlivé aplikácie z iných zdrojov. Niekedy sa nazývajú malvér.
 • Upozorní vás na všetky zistené potenciálne škodlivé aplikácie, pričom známe škodlivé aplikácie odstráni zo zariadenia.

Ako Google Play Protect funguje

Google Play Protect skontroluje aplikácie, keď ich sťahujete. Tiež pravidelne kontroluje vaše zariadenie. Ak nájde potenciálne škodlivú aplikáciu, zabráni jej spusteniu a vykoná jednu z nasledujúcich akcií:

 • Upozorní vás. Ak zistí aplikáciu, ktorá môže byť škodlivá pre zariadenie, zobrazí vám upozornenie. Aplikáciu odstránite klepnutím na možnosť Odinštalovať v upozornení.
 • Automaticky odstráni aplikáciu. Keď zistí škodlivú aplikáciu, v niektorých prípadoch môže zobraziť upozornenie, že bola odstránená.

Ako skontrolovať stav bezpečnosti aplikácie

Môžete skontrolovať stav služby Google Play Protect na zariadení, a to nasledovne:

 1. Otvorte na zariadení s Androidom aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Play Protect.
 3. Nájdite informácie o stave zariadenia.

Zapnutie a vypnutie služby Google Play Protect

Služba Google Play Protect je predvolene zapnutá, ale môžete ju vypnúť. Z bezpečnostných dôvodov ju odporúčame ponechať zapnutú.

Vypnutie a opätovné zapnutie služby Google Play Protect
 1. Otvorte na zariadení s Androidom aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Play Protect.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Prehľadať zariadenie a nájsť bezpečnostné hrozby.

Zlepšenie zisťovania škodlivých aplikácií

Ak povolíte inštalovanie aplikácií z neznámych zdrojov iných ako Obchod Google Play, služba Google Play Protect môže Googlu odosielať anonymné aplikácie o týchto aplikáciách. Pomáhajú Googlu účinnejšie chrániť všetkých používateľov pred škodlivými aplikáciami.