Få beskyttelse mot skadelige apper med Google Play Protect

Med Google Play Protect er det lettere å holde enheten din trygg og sikker.

 • Det kjøres en sikkerhetssjekk for apper fra Google Play-butikken før du laster dem ned.
 • Enheten din sjekkes for potensielt skadelige apper fra andre kilder. Slike skadelige apper kalles også «skadelig programvare».
 • Du advares om det blir funnet potensielt skadelige apper, og apper vi vet er skadelige, blir fjernet fra enheten.
 • Du advares om det blir funnet apper som er i strid med retningslinjene våre for uønsket programvare, altså om de skjuler eller har en uriktig fremstilling av viktig informasjon.
 • Du mottar personvernvarsler om apper som kan få brukerrettigheter for tilgang til personopplysningene dine, noe som er i strid med retningslinjene våre for utviklere.

Sjekk status for appsikkerhet

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play på Android-enheten din.
 2. Trykk på Meny Meny og så Play Protect.
 3. Se etter informasjon om status for enheten din.

Slå Google Play Protect på eller av

Viktig: Google Play Protect er på som standard, men du kan slå av denne funksjonen. Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du alltid lar Google Play Protect være på.

 1. På Android-enheten din åpner du Google Play Butikk-appen Google Play.
 2. Trykk på menyen Meny og så Play Protect og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Slå Skann apper med Play Protect på eller av.

Send ukjente apper til Google

Hvis du velger å installere apper fra ukjente kilder utenfor Google Play-butikken, kan du slå på innstillingen «Bedre gjenkjenning av skadelige apper», slik at Google Play Protect kan sende ukjente apper til Google for å beskytte deg mot skadelige apper.

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play på Android-enheten din.
 2. Trykk på Meny Meny Og så Play Protect Og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Slå Bedre gjenkjenning av skadelige apper av eller på.

Informasjon for utviklere

Hvis du er en apputvikler og appen din er merket av Google Play Protect som skadelig, kan du gjøre følgende: 

Hvis du mener at appen din er feilaktig merket eller blokkert av Google Play Protect, kan du sende inn en anke.

Sånn fungerer Google Play Protect

Google Play Protect-funksjonen kontrollerer apper når du installerer dem. I tillegg blir enheten din skannet med jevne mellomrom. Hvis en potensielt skadelig app blir funnet, kan følgende skje:

 • Du mottar et varsel. For å fjerne appen, trykk på varselet. Deretter trykker du på Avinstaller.
 • Slå av appen frem til du avinstallerer den.
 • Appen fjernes automatisk. Hvis en skadelig app blir funnet, får du i noen tilfeller et varsel om at appen er fjernet.
Slik fungerer beskyttelsen mot skadelig programvare

For at Google skal kunne beskytte deg mot skadelig programvare fra tredjeparter samt skadelig nettadresser og andre sikkerhetstrusler, kan vi hente inn informasjon om

 • enhetens nettverkstilkoblinger 
 • potensielt skadelige nettadresser 
 • operativsystem og apper installert på enheten din via Google Play eller andre kilder

Du kan få advarsler fra Google om apper eller nettadresser som kanskje ikke er trygge. Google kan fjerne eller blokkere installasjonen av slike apper eller nettadresser hvis de er kjent for å være skadelige for enheter, data eller brukere.

Du kan deaktivere noen av disse beskyttelsene i enhetsinnstillingene. Google kan imidlertid fortsatt motta informasjon om apper som er installert via Google Play. I tillegg kan apper som er installert fra andre kilder, fortsatt sjekkes med tanke på sikkerhetstrusler, uten at det sendes informasjon til Google.

Sånn fungerer personvernvarsler

Google Play Protect varsler deg hvis apper fjernes fra Google Play-butikken fordi de kan få tilgang til personopplysningene dine, og du får dermed muligheten til å avinstallere appene.