Giới thiệu cookie

'Cookie' là một tệp tin nhỏ có chứa chuỗi ký tự được gửi đến máy vi tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Trên Google chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ và hiểu tốt hơn cách mọi người tương tác với mình. Bạn cần bật cookie để sử dụng Tài khoản Google.

Tìm hiểu cách bật cookie trong trình duyệt và chọn Chính sách Bảo mật để biết thêm thông tin về cookie.