Email 'Hỗ trợ mật khẩu của Google'

Nếu bạn nhận được email hỗ trợ mật khẩu mà bạn không yêu cầu, có thể một người dùng khác đã nhập nhầm địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không yêu cầu, đừng lo lắng - Tài khoản Google của bạn rất an toàn và bạn không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Quyền riêng tư và bảo mật của bạn không bị xâm phạm bởi email này.

Lưu ý: nếu bạn nhận được liên kết đặt lại mật khẩu bằng ngôn ngữ khác, có thể người dùng nhập nhầm địa chỉ email của bạn đã truy cập trang đặt lại mật khẩu bằng ngôn ngữ cụ thể đó.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?