Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nếu bạn vừa mới bị đăng xuất khỏi tài khoản, hãy đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu thông thường của mình tại https://accounts.google.com. Nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì lý do khác, hãy vào đây để khôi phục lại mật khẩu tài khoản của bạn. Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi không thể trợ giúp những vấn đề về mật khẩu của bạn, vì vậy, hãy giải quyết trực tuyến vấn đề của bạn.  

Email 'Hỗ trợ mật khẩu của Google'

Nếu bạn nhận được email hỗ trợ mật khẩu mà bạn không yêu cầu, có thể một người dùng khác đã nhập nhầm địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không yêu cầu, đừng lo lắng - Tài khoản Google của bạn rất an toàn và bạn không cần phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Quyền riêng tư và bảo mật của bạn không bị xâm phạm bởi email này.

Lưu ý: nếu bạn nhận được liên kết đặt lại mật khẩu bằng ngôn ngữ khác, có thể người dùng nhập nhầm địa chỉ email của bạn đã truy cập trang đặt lại mật khẩu bằng ngôn ngữ cụ thể đó.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.