Tìm email hỗ trợ để thay đổi mật khẩu

Nếu bạn không nhận được email hỗ trợ để thay đổi mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email có tiêu đề "Mã xác minh của Google". Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email khôi phục mà bạn đã cung cấp khi đăng ký Gmail. Nếu chưa cung cấp địa chỉ email khôi phục, bạn có thể thử cách khác để khôi phục tài khoản.
  2. Kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư hàng loạt của bạn. Có thể email mà chúng tôi gửi cho bạn đã bị bộ lọc thư rác hoặc thư hàng loạt trong hệ thống email của bạn lọc ra khỏi hộp thư đến. Hãy tìm email từ Google có tiêu đề "Mã xác minh của Google". Nếu bạn không tìm thấy email trong các thư mục này, hãy thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ và yêu cầu nhận một email hỗ trợ để thay đổi mật khẩu khác.
  3. Bạn vẫn chưa nhận được email? Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận được đường liên kết đặt lại mật khẩu sau khi thêm "noreply@google.com" vào sổ địa chỉ hoặc danh sách cho phép của bộ lọc thư rác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Hãy cho họ biết rằng bạn không thể nhận thư từ địa chỉ "noreply@google.com".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false