Tìm email hỗ trợ về mật khẩu

Nếu bạn không nhận được email hỗ trợ về mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email có tiêu đề "Mã xác minh Google". Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email khôi phục mà bạn đã cung cấp khi đăng ký Gmail. Nếu chưa cung cấp địa chỉ email khôi phục, bạn có thể thử cách khác để khôi phục tài khoản.
  2. Kiểm tra thư mục Spam (Thư rác) hoặc Bulk Mail (thư hàng loạt) của bạn. Có thể email mà chúng tôi gửi cho bạn đã bị chặn bởi bộ lọc spam hoặc thư hàng loạt trong hệ thống email của bạn. Hãy tìm email từ Google có tiêu đề "Mã xác minh Google". Nếu bạn không tìm thấy email trong các thư mục này, hãy thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn và yêu cầu email khác hỗ trợ về mật khẩu.
  3. Bạn vẫn chưa nhận được email? Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận được liên kết đặt lại mật khẩu sau khi thêm noreply@google.com vào sổ địa chỉ hoặc danh sách cho phép của bộ lọc spam, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn. Hãy cho họ biết rằng bạn không thể nhận thư từ địa chỉ noreply@google.com.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?