Hỗ trợ mật khẩu

Nếu bạn không nhận được email hỗ trợ mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email có tiêu đề "Mã xác minh Google." Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email khôi phục mà bạn đã cung cấp khi đăng ký Gmail. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ email khôi phục, hãy chờ 24 giờ và trả lời câu hỏi bảo mật của mình.
  2. Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn. Có thể email mà chúng tôi gửi cho bạn đã bị chặn bởi bộ lọc spam hoặc thư hàng loạt trong hệ thống email của bạn. Hãy tìm email từ Google với dòng chủ đề "Mã xác nhận Google." Nếu bạn không tìm thấy email đó trong các thư mục này thì hãy thêm account-recovery-noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn và yêu cầu email hỗ trợ mật khẩu khác.
  3. Vẫn chưa nhận được email? Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Nếu bạn yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu khác sau khi thêm account-recovery-noreply@google.com vào sổ địa chỉ của bạn hoặc danh sách trắng của bộ lọc thư rác và bạn vẫn không tìm thấy nó thì vui lòng cho nhà cung cấp email của bạn biết rằng bạn không thể nhận được thư từ địa chỉ account-recovery-noreply@google.com.
hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?