Hỗ trợ mật khẩu

Nếu bạn không nhận được email hỗ trợ mật khẩu, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email có dòng tiêu đề 'Hỗ trợ Mật khẩu của Google'. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email khôi phục mà bạn đã cung cấp khi đăng ký Gmail. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ email khôi phục, hãy chờ 24 giờ và trả lời câu hỏi bảo mật của mình.

  2. Kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư Hàng loạt của bạn. Có thể email chúng tôi gửi cho bạn đã bị chặn bởi bộ lọc spam hoặc thư hàng loạt trong hệ thống email của bạn. Tìm email được gửi từ Google có dòng tiêu đề 'Hỗ trợ Mật khẩu của Google'. Nếu không tìm thấy email đó trong các thư mục này, bạn hãy thêm account-recovery-noreply@google.com vào sổ địa chỉ của mình và yêu cầu email hỗ trợ mật khẩu khác.

  3. Bạn vẫn chưa nhận được email? Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Nếu bạn đã yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu khác sau khi thêm account-recovery-noreply@google.com vào sổ địa chỉ hoặc danh sách trắng của bộ lọc spam mà vẫn không tìm thấy, vui lòng thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ email của bạn biết rằng bạn không thể nhận được thư từ địa chỉ account-recovery-noreply@google.com.