ค้นหาอีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณ

หากคุณไม่ได้รับอีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบกล่องจดหมายเพื่อหาอีเมลที่มีบรรทัดเรื่อง "รหัสยืนยัน Google" หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี หากใช้ Gmail ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลสำรองที่ให้ไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Gmail หากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่อีเมลสำหรับกู้คืนรหัสผ่าน ลองกู้คืนบัญชีด้วยวิธีอื่น
  2. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ อาจเป็นไปได้ว่าอีเมลที่เราพยายามส่งถึงคุณถูกคัดออกโดยตัวกรองสแปมหรืออีเมลขยะในระบบอีเมลของคุณ มองหาอีเมลจาก Google ที่มีบรรทัดเรื่องว่า "รหัสยืนยัน Google" หากไม่พบอีเมลในโฟลเดอร์เหล่านี้ ให้เพิ่ม noreply@google.com ในสมุดที่อยู่และขออีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านอีกฉบับหนึ่ง
  3. หากยังคงไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หากเพิ่ม noreply@google.com ในสมุดที่อยู่หรือรายการที่อนุญาตพิเศษของตัวกรองจดหมายขยะแล้วยังไม่ได้รับลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ แจ้งให้ผู้ให้บริการอีเมลทราบว่าคุณไม่ได้รับอีเมลจาก noreply@google.com
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร