ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน

หากคุณไม่ได้รับอีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบกล่องจดหมายเพื่อหาอีเมลที่มีบรรทัดเรื่อง "รหัสยืนยัน Google" หากไม่ได้ใช้ Gmail ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี หากใช้ Gmail ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลสำรองที่ให้ไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Gmail หากไม่ได้ระบุที่อยู่อีเมลสำรองไว้ โปรดรอ 24 ชั่วโมง และตอบคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
  2. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ อาจเป็นไปได้ว่าอีเมลที่เราพยายามส่งถึงคุณถูกคัดออกโดยตัวกรองสแปมหรืออีเมลขยะในระบบอีเมลของคุณ มองหาอีเมลจาก Google ที่มีบรรทัดเรื่องว่า "รหัสยืนยัน Google" หากไม่พบอีเมลในโฟลเดอร์เหล่านี้ ให้เพิ่ม account-recovery-noreply@google.com ในสมุดที่อยู่ของคุณและ‎ขออีเมลความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  3. หากยังคงไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หากคุณขอลิงก์การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่หลังจากเพิ่ม account-recovery-noreply@google.com ในสมุดที่อยู่หรือรายชื่อที่อนุญาตของตัวกรองสแปม และคุณยังคงไม่พบอีเมลนั้น โปรดแจ้งผู้ให้บริการอีเมลของคุณทราบว่าคุณไม่สามารถรับอีเมลจากที่อยู่ account-recovery-noreply@google.com
hc_author_accounts

นิคเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Accounts และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้านี้ให้เขาที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร