Tulong sa password

Kung hindi mo natatanggap ang iyong email para sa tulong sa password, pakisunod ang mga hakbang sa ibaba:

  1. Hanapin sa iyong inbox ang isang email na may linya ng paksa na "Google Verification Code." Kung hindi ka gumagamit ng Gmail, tingnan ang inbox ng email address na ginagamit mo sa pag-sign in sa iyong account. Kung gumagamit ka ng Gmail, tingnan ang inbox ng email address sa pagbawi na ibinigay mo noong nag-sign up ka sa Gmail. Kung hindi ka nakapagbigay ng email address sa pagbawi, maghintay nang 24 na oras at sagutin ang iyong pangseguridad na tanong.
  2. Tingnan ang iyong mga folder na Spam o Bulk Mail. Posibleng nakuha ng filter ng spam o bulk mail sa iyong email system ang email na sinubukan naming ipadala sa iyo. Hanapin ang email mula sa Google na may linya ng paksa na "Google Verification Code." Kung hindi mo makita ang mga folder na ito, idagdag ang account-recovery-noreply@google.com sa iyong address book at humiling ng isa pang email para sa tulong sa password.
  3. Hindi mo pa rin ba natanggap ang email? Makipag-ugnayan sa iyong email provider. Kung humiling ka ng isa pang link sa pag-reset ng password pagkatapos idagdag ang account-recovery-noreply@google.com sa iyong address book o whitelist ng filter ng spam, at hindi mo pa rin ito nakita, mangyaring ipaalam sa iyong email provider na hindi ka nakatanggap ng mail mula sa address na account-recovery-noreply@google.com.