Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Isagawa ang bagong Pagsusuri sa Seguridad. Paigtingin ang seguridad ng iyong Google Account sa pamamagitan ng 2 minutong pagsusuri.

Baguhin ang pangalan at iba pang impormasyon ng iyong Google Account

Maaari kang mag-update, magdagdag, at mag-alis ng ilang pangunahing impormasyon sa iyong account.

I-edit ang iyong pangalan

Upang baguhin ang pangalang ipinapakita sa iyong Google Account:

 1. Pumunta sa My Account. Maaaring kailanganin mong mag-sign in.
 2. Sa seksyong "Personal na impormasyon at privacy," piliin ang Iyong personal na impormasyon.
 3. Piliin ang Pangalan pagkatapos ay I-edit I-edit.
 4. Sundin ang mga tagubilin.

Alamin kung saan lumalabas ang iyong pangalan.

Baguhin ang personal na impormasyon

Maaari kang mag-edit ng impormasyon gaya ng iyong kaarawan at kasarian. Maaari mo ring baguhin ang mga email address at numero ng telepono sa iyong account.

 1. Pumunta sa My Account. Maaaring kailanganin mong mag-sign in.
 2. Sa seksyong "Personal na impormasyon at privacy," piliin ang Iyong personal na impormasyon.
 3. Piliin ang impormasyong gusto mong baguhin.
 4. Sundin ang mga tagubilin.

Higit pang detalye

Pangalan

Kung ginawa mo ang iyong account mahigit 2 linggo na ang nakalipas, maaari mong baguhin ang iyong pangalan nang hanggang 3 beses sa loob ng 90 araw.

Kung ginawa mo ang iyong account wala pang 2 linggo ang nakalipas, maaari mong baguhin ang iyong pangalan nang mas madalas.

Kaarawan

Hindi mo na made-delete ang iyong kaarawan kapag naidagdag mo na ito sa iyong account. Gayunpaman, maaari mo itong i-edit, at baguhin kung sino ang mga nakakakita nito.

Ang nakakakita sa iyong kaarawan

Bilang default, hindi ibinabahagi ang iyong kaarawan sa ibang taong gumagamit ng mga serbisyo ng Google. Upang kontrolin kung sino ang nakakakita sa iyong kaarawan, pumunta sa Tungkol sa akin.

Ilang paraan ng paggamit ng Google sa iyong kaarawan

Maaaring gamitin ng Google ang iyong kaarawan upang:

 • Tiyaking nasa hustong gulang ka na upang gamitin ang ilang partikular na serbisyo at feature. Halimbawa, hindi available sa mga bata ang mga video sa YouTube na may mga paghihigpit sa edad.
 • Malaman kung kailan dapat magpakita ng tema ng kaarawan sa page ng Google Search.
 • Matukoy ang iyong pangkat ng edad para sa mga naka-personalize na rekomendasyon at ad. Maaari mong i-off ang mga naka-personalize na ad.
Kasarian

May ilan kang opsyon sa iyong page na "Kasarian" sa My Account. Magagawa mong:

 • Isaad ang iyong kasarian
 • Piliing huwag isaad ang iyong kasarian
 • Magdagdag ng custom na kasarian at piliin kung paano ka tatawagin ng Google

Ang nakakakita sa iyong kasarian

Bilang default, hindi ibinabahagi ang iyong kasarian sa ibang taong gumagamit ng mga serbisyo ng Google. Upang kontrolin kung sino ang nakakakita sa iyong kasarian, pumunta sa Tungkol sa akin.

Paano ginagamit ng Google ang iyong kasarian

Ginagamit namin ang iyong kasarian upang gawing mas personal ang mga serbisyo ng Google. Kapag isinaad mo ang iyong kasarian, tinutulungan mo kaming:

 • I-personalize ang mga mensahe at iba pang text na tumutukoy sa iyo. Halimbawa, makakakita ang mga taong nakakakita sa iyong kasarian ng text gaya ng "Padalhan siya ng mensahe" o "Sa kanyang mga circle."
 • Magbigay ng mas nauugnay at iniangkop na content na maaaring interesante para sa iyo, gaya ng mga ad.

Kung hindi mo isasaad ang iyong kasarian, tutukuyin ka namin gamit ang mga terminong naaangkop sa anumang kasarian, gaya ng "Padalhan siya ng mensahe."

Baguhin ang iba pang impormasyon

Baguhin ang iyong password
 1. Pumunta sa My Account. Maaaring kailanganin mong mag-sign in.
 2. Sa seksyong "Pag-sign in at seguridad," piliin ang Pag-sign in sa Google.
 3. Piliin ang Password. Mag-sign in muli kung ma-prompt.
 4. Sundin ang mga tagubilin. Alamin kung paano gumawa ng malakas na password.

Kumuha ng higit pang impormasyon tungkol sa online na seguridad at kaligtasan.

Kontrolin ang nakikita ng iba tungkol sa iyo

Upang piliin kung anong impormasyon ang nakikita ng ibang tao tungkol sa iyo sa mga serbisyo ng Google, pumunta sa Tungkol sa akin.

Alamin kung anong impormasyon ang maaari mong baguhin at kung paano ito baguhin.

Baguhin ang iyong time zone

Kapag naglalakbay ka, maaari mong tingnan ang mga kaganapan sa time zone ng iyong kasalukuyang lokasyon. Alamin kung paano baguhin ang iyong time zone sa Google Calendar.