Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

I-edit ang impormasyon ng iyong Google Account

Pamahalaan ang impormasyon na nauugnay sa iyong Google Account.

I-edit ang pangunahing impormasyon ng iyong account

Maaari mong i-edit ang impormasyon tulad ng iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian at ang mga email at numero ng telepono na nauugnay sa account mo.

 1. Mag-sign in sa Aking Account.
 2. Sa seksyong "Personal na impormasyon at privacy," piliin ang Iyong personal na impormasyon.
 3. Piliin ang impormasyong gusto mong i-edit at sundin ang mga tagubilin.

Higit pang detalye tungkol sa iyong impormasyon

Kasarian

Mayroon kang ilang mga opsyon sa seksyon ng "Kasarian" ng My Account: Maaari mong:

 • Tukuyin ang iyong kasarian
 • Tumangging tukuyin ang iyong kasarian
 • Magdagdag ng custom na kasarian at sabihin sa Google kung paano mag-refer sa iyo

Sino ang nakakakita sa iyong kasarian

Bilang default, ang impormasyon tungkol sa iyong kasarian ay hindi ibabahagi sa iba pang mga user ng mga produkto ng Google. Maaari mong kontrolin kung sino ang makakakita ng iyong kasarian sa iyong page ng "Tungkol sa akin".

Paano ginagamit ng Google ang iyong kasarian

Ginagamit namin ang iyong kasarian upang gawing mas personal ang mga serbisyo ng Google. Kapag tinukoy mo ang iyong kasarian, matutulungan mo kami na:

 • Mag-personalize ng mga mensahe, ad, at iba pang text na tumutukoy sa iyo. Halimbawa, ang mga user na nakakakita ng iyong kasarian ay maaaring makakita ng text tulad ng "Padalhan siya ng mensahe" o "Sa kanyang mga circle."
 • Magbigay ng higit pang mga may kaugnayan at pinasadyang content na maaari kang maging interesado.

Kung hindi mo tinukoy ang iyong kasarian, gagamitin namin ang gender-neutral na mga termino upang tukuyin ka, tulad ng "Padalahan sila ng mensahe."

Baguhin ang iyong password
 1. Mag-sign in sa My Account.
 2. Sa seksyon ng "Pag-sign in at seguridad," piliin ang Pag-sign in sa Google.
 3. Piliin ang Password.
 4. Muling ilagay ang iyong password, kung hihingin ito.
 5. Sundin ang mga tagubilin sa screen at piliin ang Baguhin ang password.

Para sa higit pang impormasyon sa seguridad at kaligtasan, tingnan ang Safety Center ng Google.

Kontrolin kung paano ka nakikita ng ibang tao

Sa iyong page na "Tungkol sa akin", maaari mong piliin ang mga impormasyong nakikita ng ibang tao tungkol sa iyo sa lahat ng serbisyo ng Google, tulad ng Gmail at Hangouts. Maaari mo ring i-preview kung paano lumalabas ang iyong impormasyon sa iba.

Ang ilan sa mga bagay na maaari mong baguhin ay:

 • Palayaw
 • Kasarian
 • Impormasyon tungkol sa trabaho, tulad ng kung saan ka nagtatrabaho
 • Personal na impormasyon sa pag-contact, tulad ng iyong numero ng telepono, email address at mailing address
 • Impormasyon tungkol pag-contact sa trabaho, tulad ng iyong email sa trabaho at numero ng telepono
 • Mga lugar na iyong binisita
 • Impormasyon tungkol sa edukasyon

Alamin kung paano i-update ang impormasyong ito at i-preview kung paano ito nakikita ng iba.

Time zone

Kapag naglalakbay ka, maaari mong tingnan ang mga kaganapan sa time zone ng iyong kasalukuyang lokasyon. Matutunan kung paano baguhin ang iyong time zone sa Google Calendar.