Thay đổi ảnh, tên và các thông tin khác trong Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Những người khác sử dụng các dịch vụ của Google có thể thấy tên và ảnh hồ sơ của bạn, kể cả khi bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung. Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tên khác trên kênh YouTube, mọi thay đổi bạn thực hiện cho tên Tài khoản Google sẽ không được phản ánh trên YouTube. Tìm hiểu thêm về tên kênh YouTube của bạn tại đây.

Nếu bạn thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của mình trên Google, thì việc này sẽ không thay đổi tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn trên YouTube

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào Ảnh.
 3. Tải ảnh lên từ máy tính của bạn hoặc chọn một trong những bức ảnh của bạn trên Google Photos.
 4. Xoay và cắt ảnh nếu cần.
  • Xem các bước cắt ảnh bằng công nghệ hỗ trợ bên dưới.
 5. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào Lưu làm ảnh hồ sơ.

Cắt ảnh bằng bàn phím hoặc công nghệ hỗ trợ

Cắt ảnh từ một góc

 1. Di chuyển để chọn góc ảnh.
 2. Dùng các phím mũi tên để cắt ảnh.

Di chuyển toàn bộ hình vuông cắt ảnh

 1. Di chuyển để chọn toàn bộ hình vuông cắt ảnh.
 2. Dùng các phím mũi tên để thay đổi vị trí của hình vuông cắt ảnh.

Chỉnh sửa tên của bạn

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.
 

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào Tên sau đó Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

 

Sửa một tên cũ vẫn hiển thị

Nếu bạn đã đổi tên nhưng tên cũ vẫn hiển thị, hãy xoá bộ nhớ đệm và cookie.

Lưu ý quan trọng: Khi xoá cookie, bạn có thể bị đăng xuất khỏi các trang web không phải của Google.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào thông tin bạn muốn thay đổi.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Xem thêm

Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy thích.
 

Biệt hiệu

Để thêm, cập nhật hoặc xoá biệt hiệu, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân hoặc truy cập vào account.google.com. Nếu truy cập vào account.google.com, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào Thông tin cá nhân.
 2. Ở bên phải tên của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng sau đó.
 3. Bên cạnh "Biệt hiệu", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh của mình vào tài khoản, bạn sẽ không xóa được. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người nhìn thấy ngày sinh đó.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể xem ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người khác sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát những người nhìn thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về tôi trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách mà Google sử dụng ngày sinh của bạn

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị giao diện sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn để hiển thị quảng cáo và nội dung đề xuất phù hợp với bạn. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.
Giới tính

Bạn có một số lựa chọn ở phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình. Bạn có thể:

 • Chỉ định giới tính của bạn
 • Chọn không chỉ định giới tính của bạn
 • Thêm một giới tính tùy chỉnh và chọn cách Google gọi bạn

Những người có thể xem giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người khác sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát những người nhìn thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về tôi trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính của bạn

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để cung cấp các dịch vụ của Google phù hợp với bạn hơn. Khi chỉ định giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Điều chỉnh các thông báo và văn bản khác cho phù hợp với cách gọi bạn. Ví dụ: những người có thể nhìn thấy giới tính của bạn sẽ thấy dòng chữ như "Gửi tin nhắn cho anh ấy" hoặc "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ định giới tính của mình, chúng tôi sẽ gọi bạn bằng các cụm từ trung tính, chẳng hạn như "Gửi tin nhắn cho họ".

Thay đổi thông tin khác

Thay đổi mật khẩu
 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần phải đăng nhập.
 2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu. Đăng nhập lại nếu được nhắc.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Tìm hiểu cách tạo một mật khẩu mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật và an toàn trực tuyến.

Kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn

Để chọn những thông tin về bạn mà người khác nhìn thấy trên các dịch vụ của Google, hãy chuyển đến phần Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Tìm hiểu những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.

Thay đổi múi giờ

Khi đi tới nơi khác, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của mình.

Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ trong Lịch Google.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
70975
false
false