Thay đổi tên Tài khoản Google và các thông tin khác

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Chỉnh sửa tên

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Tên sau đó biểu tượng Chỉnh sửa C.sửa.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Tìm các trang hiển thị tên bạn.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa những thông tin như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.
 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn thông tin bạn muốn thay đổi.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Chi tiết khác

Tên

Nếu đã tạo tài khoản hơn 2 tuần trước, bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn không được đổi tên quá 3 lần trong một phút.

Biệt hiệu
Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn không đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình, bạn sẽ không thể tạo biệt hiệu khác. Biệt hiệu này khác với biệt hiệu bạn có thể thêm vào trang "Giới thiệu về bản thân" của mình. Để thay đổi biệt hiệu đó, hãy truy cập trang Giới thiệu về bản thân.
Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh của mình.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người khác sử dụng dịch vụ Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị chủ đề sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn cho quảng cáo và nội dung đề xuất được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.
Giới tính

Bạn có một vài tùy chọn trong phần Giới tính của Tài khoản Google. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Thêm giới tính tùy chỉnh và chọn cách Google đề cập đến bạn

Ai thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng dịch vụ Google khác. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa thông báo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi thông tin khác

Thay đổi mật khẩu
 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu. Đăng nhập lại nếu được nhắc.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật và sự an toàn trực tuyến.

Kiểm soát những gì người khác nhìn thấy về bạn

Để chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, hãy chuyển đến phần Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google.

Tìm hiểu về những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi đi du lịch, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?