Thay đổi tên Tài khoản Google và các thông tin khác

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào Ảnh.
 3. Tải ảnh lên từ máy tính của bạn hoặc chọn một trong những bức ảnh của bạn trên Google.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cắt hoặc xoay ảnh theo ý muốn của bạn.
 5. Ở dưới cùng bên trái, nhấp vào Đặt làm ảnh hồ sơ.

Chỉnh sửa tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn không được đổi tên quá 3 lần trong một phút. Giới hạn này không áp dụng cho các tài khoản mà bạn tạo chưa đến 2 tuần trước.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào Tên sau đó Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.
 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy nhấp vào thông tin bạn muốn thay đổi.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Chi tiết khác

Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn không được đổi tên quá 3 lần trong một phút. Giới hạn này không áp dụng cho các tài khoản mà bạn tạo chưa đến 2 tuần trước.

Biệt hiệu
Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn chưa đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình thì bạn sẽ không tạo biệt hiệu khác được. Biệt hiệu này khác với biệt hiệu bạn có thể thêm vào trang "Giới thiệu về bản thân". Để thay đổi biệt hiệu đó, hãy truy cập trang Giới thiệu về bản thân.
Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh của mình.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị chủ đề sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn để nhận được quảng cáo và nội dung đề xuất dành riêng cho bạn. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.
Giới tính

Khi chuyển đến phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình, bạn có thể thay đổi một số tùy chọn. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Tùy chỉnh giới tính và chọn cách bạn muốn Google xưng hô với bạn

Những người có thể thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google Để kiểm soát việc ai sẽ thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa thông báo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi thông tin khác

Đổi mật khẩu
 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu. Đăng nhập lại nếu được nhắc.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin về sự bảo mật và an toàn trực tuyến.

Kiểm soát những thông tin người khác nhìn thấy về bạn

Để chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Tìm hiểu những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi đi du lịch, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn.

Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?