Chỉnh sửa thông tin Tài khoản Google của bạn

Quản lý các thông tin liên quan đến Tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin như tên, email và số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn và ngày sinh của bạn. Thông tin cơ bản này được sử dụng để giúp người khác liên hệ với bạn dễ dàng hơn trong các sản phẩm như Hangouts, Gmail và Maps.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Email và số điện thoại ở đây được sử dụng để giúp nhận diện bạn và giúp bạn giữ liên lạc. Thông tin này không giống như địa chỉ email và số điện thoại khôi phục của bạn, vốn dùng để giúp bạn vào lại tài khoản của mình nếu quên mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu của bạn
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập lại mật khẩu của bạn nếu được yêu cầu.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi chọn Thay đổi mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Kiểm soát cách người khác nhìn thấy thông tin của bạn

Trên trang "Giới thiệu về bản thân", bạn có thể chọn thông tin người khác nhìn thấy về bạn. Bạn có thể chỉnh sửa cách thông tin của bạn hiển thị cho những người bạn tương tác bằng các dịch vụ của Google, như Gmail và Hangouts. Một số thông tin bạn có thể thay đổi bao gồm:

 • Biệt hiệu
 • Thông tin việc làm, như nơi bạn làm việc
 • Thông tin liên hệ cá nhân, như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư của bạn
 • Thông tin liên hệ công việc, như email và số điện thoại công việc của bạn
 • Địa điểm bạn đã ghé thăm
 • Thông tin giáo dục

Tìm hiểu thêm về cập nhật những thông tin này.

Múi giờ

Khi đi du lịch, bạn có thể muốn xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại. Bạn có thể thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Google xử lý thông tin này như thế nào

Google sử dụng thông tin này để giúp người dùng các sản phẩm của Google (như Hangouts, Gmail và Maps) khác tìm hiểu thêm về bạn và dễ dàng liên lạc. Ví dụ: khi bạn đang có một cuộc trò chuyện với ai đó trên ứng dụng Gmail hoặc Hangouts, họ có thể nhấp chuột hoặc chạm vào hình ảnh hiển thị của bạn để xem các thông tin liên hệ chi tiết mà bạn đã quyết định chia sẻ.

Tìm hiểu cách kiểm soát cách người khác nhìn thấy thông tin của bạn trên Google.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.