Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Để chỉnh sửa tài khoản của bạn, chỉ cần đăng nhập vào Trang chủ tài khoản Google.

Địa chỉ email

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong hộp "Thông tin cá nhân", nhấp vào Email.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình nếu bạn sử dụng Gmail. Tìm hiểu thêm

Số điện thoại

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong hộp "Thông tin cá nhân", nhấp vào Điện thoại.

Tìm hiểu thêm về cách thêm số điện thoại cho tài khoản của bạn

Mật khẩu

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Cuộn xuống hộp "Đăng nhập".
 3. Nhấp vào Mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Tên cá nhân, biệt hiệu

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong hộp "Thông tin cá nhân", nhấp vào Tên.

Nếu bạn có Google+, bạn có thể thay đổi tên cá nhân hoặc biệt hiệu của mình bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong hộp "Thông tin cá nhân".

Ngày sinh

Nếu bạn có ngày sinh được liệt kê trong tài khoản của mình, bạn có thể cập nhật ngày sinh thông qua Google+.

Múi giờ

Khi đi du lịch, bạn có thể muốn xem các sự kiện tại múi giờ của vị trí hiện tại. Để thay đổi múi giờ, hay chỉnh sửa cài đặt của bạn trong Lịch Google.

Ảnh hồ sơ

Nếu bạn sử dụng Google+, hãy đọc các bước sau đây về cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn.

Xóa sản phẩm

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Cuộn xuống hộp "Quản lý tài khoản".
 3. Nhấp Xóa sản phẩm.
 4. Nhấp vào liên kết để xóa sản phẩm bạn muốn xóa.

Lưu ý rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể xóa một dịch vụ riêng lẻ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn cho một dịch vụ, hãy truy cập trang Trợ giúp của Google, tại đó bạn có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu về các sản phẩm cụ thể.

Xóa tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Cuộn xuống hộp "Quản lý tài khoản".
 3. Nhấp vào Xóa tài khoản và dữ liệu Google.
 4. Đọc kỹ hướng dẫn và làm theo các bước trên trang.
 • Nếu xóa tài khoản, bạn sẽ xóa vĩnh viễn các sản phẩm của Google được liên kết với tài khoản đó, chẳng hạn như Hoạt động web và ứng dụng.
 • Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến cũng như không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail được nữa.

Để biết các mẹo về an toàn trực tuyến, hãy truy cập Trung tâm an toàn của Google.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích