Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trong thời gian bảo trì thông thường, nhiều người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản Google của họ. Nếu bạn bị ảnh hưởng, vui lòng đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn thường sử dụng tại https://accounts.google.com. Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác, hãy khôi phục mật khẩu tài khoản của bạn tại đây. Vì lý do bảo mật, nhân viên hỗ trợ không thể trợ giúp các vấn đề về mật khẩu.

Chỉnh sửa thông tin Tài khoản Google của bạn

Quản lý các thông tin liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như tên, ngày sinh, giới tính, email và số điện thoại được liên kết với tài khoản của mình. Thông tin cơ bản này được sử dụng để giúp người khác liên hệ với bạn dễ dàng hơn trong các sản phẩm như Hangouts, Gmail và Maps.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Các chi tiết khác về thông tin của bạn

Giới tính

Bạn có một vài lựa chọn trong mục "Giới tính" của Tài khoản của tôi. Bạn có thể:

 • Xác định giới tính của bạn
 • Từ chối xác định giới tính của bạn
 • Thêm giới tính tùy chỉnh và chỉ cho Google cách đề cập đến bạn

Ai thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, thông tin về giới tính của bạn không được chia sẻ với người dùng sản phẩm Google khác. Bạn có thể kiểm soát ai thấy giới tính của bạn trên trang "Giới thiệu về bản thân".

Cách Google sử dụng giới tính của bạn

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để khiến sản phẩm của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn xác định giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hoá tin nhắn và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: người dùng mà có thể thấy giới tính của bạn có thể nhìn thấy văn bản như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy."
 • Cung cấp nội dung được tùy chỉnh phù hợp hơn mà bạn có thể quan tâm.

Nếu bạn không xác định giới tính của mình, chúng tôi sẽ sử dụng cụm từ trung tính để đề cập đến bạn, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Email và số điện thoại

Email và số điện thoại ở đây được sử dụng để giúp xác định bạn và giúp bạn giữ liên lạc. Chúng không giống như địa chỉ email và số điện thoại khôi phục của bạn, địa chỉ email và số điện thoại này giúp bạn lấy lại tài khoản của mình nếu bạn quên mật khẩu.

Tìm hiểu thêm về quản lý địa chỉ email của bạnthêm số điện thoại.

Thay đổi mật khẩu của bạn
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập lại mật khẩu của bạn nếu được yêu cầu.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi chọn Thay đổi mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Kiểm soát cách người khác nhìn thấy thông tin của bạn

Trên trang "Giới thiệu về bản thân", bạn có thể chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, như Gmail và Hangouts. Bạn cũng có thể xem trước cách thông tin của bạn hiển thị với người khác.

Một số thông tin bạn có thể thay đổi bao gồm:

 • Biệt hiệu
 • Giới tính
 • Thông tin việc làm, như nơi bạn làm việc
 • Thông tin liên hệ cá nhân, như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư của bạn
 • Thông tin liên hệ công việc, như email và số điện thoại công việc của bạn
 • Địa điểm bạn đã ghé thăm
 • Thông tin giáo dục

Tìm hiểu cách cập nhật thông tin này và xem trước cách chúng hiển thị với những người khác.

Múi giờ

Khi đi du lịch, bạn có thể muốn xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại. Bạn có thể thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Google xử lý thông tin này như thế nào

Google sử dụng thông tin này để giúp người dùng các sản phẩm của Google (như Hangouts, Gmail và Maps) khác tìm hiểu thêm về bạn và dễ dàng liên lạc. Ví dụ: khi bạn đang có một cuộc trò chuyện với ai đó trên ứng dụng Gmail hoặc Hangouts, họ có thể nhấp chuột hoặc chạm vào hình ảnh hiển thị của bạn để xem các thông tin liên hệ chi tiết mà bạn đã quyết định chia sẻ.

Tìm hiểu cách kiểm soát cách người khác nhìn thấy thông tin của bạn trên Google.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.