Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chỉnh sửa thông tin Tài khoản Google của bạn

Quản lý thông tin liên quan đến Tài khoản Google của bạn.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như tên, ngày sinh, giới tính, email và số điện thoại được liên kết với tài khoản của mình.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa và làm theo hướng dẫn.

Các chi tiết khác về thông tin của bạn

Giới tính

Bạn có một vài lựa chọn trong mục "Giới tính" của Tài khoản của tôi. Bạn có thể:

 • Xác định giới tính của bạn
 • Từ chối xác định giới tính của bạn
 • Thêm giới tính tùy chỉnh và chỉ cho Google cách đề cập đến bạn

Ai thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, thông tin về giới tính của bạn không được chia sẻ với người dùng sản phẩm Google khác. Bạn có thể kiểm soát ai thấy giới tính của bạn trên trang "Giới thiệu về bản thân".

Cách Google sử dụng giới tính của bạn

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn xác định giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hoá tin nhắn, quảng cáo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: người dùng mà có thể thấy giới tính của bạn có thể nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy."
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm.

Nếu bạn không xác định giới tính của mình, chúng tôi sẽ sử dụng cụm từ trung tính để đề cập đến bạn, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi mật khẩu của bạn
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập lại mật khẩu của bạn nếu được yêu cầu.
 5. Thực hiện theo hướng dẫn và chọn Đổi mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Kiểm soát cách người khác nhìn thấy thông tin của bạn

Trên trang "Giới thiệu về bản thân", bạn có thể chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, như Gmail và Hangouts. Bạn cũng có thể xem thử cách thông tin của bạn hiển thị với người khác.

Một số thông tin bạn có thể thay đổi bao gồm:

 • Biệt hiệu
 • Giới tính
 • Thông tin việc làm, như nơi bạn làm việc
 • Thông tin liên hệ cá nhân, như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư của bạn
 • Thông tin liên hệ công việc, như email và số điện thoại công việc của bạn
 • Địa điểm bạn đã ghé thăm
 • Thông tin học vấn

Tìm hiểu cách cập nhật thông tin này và xem trước cách chúng hiển thị với những người khác.

Múi giờ

Khi đi du lịch, bạn có thể muốn xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại. Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.