Thay đổi tên Tài khoản Google và các thông tin khác

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Chỉnh sửa tên của bạn

Để thay đổi tên hiển thị trên Tài khoản Google của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào Tài khoản của tôi. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Tên tiếp đến Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Làm theo hướng dẫn.

Tìm các trang hiển thị tên bạn.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa những thông tin như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.

 1. Truy cập vào Tài khoản của tôi. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn thông tin bạn muốn thay đổi.
 4. Làm theo hướng dẫn.

Các chi tiết khác

Tên

Nếu đã tạo tài khoản hơn 2 tuần trước, bạn có thể thay đổi tên của mình tối đa 3 lần trong 90 ngày.

Nếu đã tạo tài khoản chưa đến 2 tuần trước, bạn có thể thay đổi tên của mình thường xuyên hơn.

Biệt hiệu
Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn không đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình, bạn sẽ không thể tạo biệt hiệu khác.
Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh.

Ai thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng dịch vụ Google khác. Để kiểm soát những người thấy được ngày sinh của bạn, hãy truy cập vào Giới thiệu về bản thân.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh của bạn

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube có giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời gian cần hiển thị chủ đề sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn cho quảng cáo và đề xuất được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.
Giới tính

Bạn có một vài tùy chọn trên trang "Giới tính" trong Tài khoản của tôi. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Thêm giới tính tùy chỉnh và chọn cách Google đề cập đến bạn

Ai thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng dịch vụ Google khác. Để kiểm soát những người thấy được giới tính của bạn, hãy truy cập vào Giới thiệu về bản thân.

Cách Google sử dụng giới tính của bạn

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa tin nhắn và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi thông tin khác

Thay đổi mật khẩu của bạn
 1. Truy cập vào Tài khoản của tôi. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mật khẩu. Đăng nhập lại nếu được nhắc.
 4. Làm theo hướng dẫn. Hãy tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Hãy tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật và an toàn trực tuyến.

Kiểm soát những gì người khác nhìn thấy về bạn

Để chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google, hãy truy cập vào Giới thiệu về bản thân.

Hãy tìm hiểu những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi đi du lịch, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?